Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Взаємини Радянських республік до освіти СРСР

Реферат: Взаємини Радянських республік до освіти СРСР

З 1918 р. по 1922 р. розвиток союзу республік йшло в двох напрямах:

1.вхождение республік і автономних областей і в склад РРФСР;

2.двусторонние договори, які полягали між незалежними республіками і ВЦВК РСФРР.

1. Конституція РРФСР 1918 р. закріпила принцип національно-територіальною федерації. За період із літа 1918 р. і з 1920 р. біля РРФСР виникло більш 20 национально-автономных утворень (республік і областей).

Керівні органи автономних республік (наркомати) перебували у найближчому підпорядкуванні відповідних наркоматів РРФСР, або підпорядковувалися лише вищих органів автономної республіки (ЦВК, і РНК). Структура цих органів повторювала структуру органів РРФСР.

Вже у лютому 1920 р. ВЦВК прийняв спеціальну постанову "Про освіту комісії з розробки питань федеративного устрою РРФСР", які мали врегулювати правові відносини між федерацією та складниками її республіками.

Система органів влади у автономних республіках повторювала систему органів влади РРФСР, а система органів влади автономної області - систему органів влади у губерніях: обласної з'їзд рад і Виконавчий Комітет автономної області. При центральні органи РРФСР (ВЦВК) створювалися спеціальні представництва автономних республік, з 1920 р. вони було передано Наркомнацу (Народному комісаріату у справі національностей) РРФСР. Одночасно створювалися представництва Наркомнаца при ЦВК автономних республік і виконкомах автономних областей.

Знову які утворилися національні республіки групувалися навколо РРФСР як федеративного центру. Водночас використовували її державні та правові моделі. Йшов пошук економічних, політичних лідеріва і державно-правових форм співробітництва з РСФРР.

У на самому початку червня 1919г. ВЦВК видає декрет "Про об'єднання радянських республік: Росії, України, Латвії, Литви, Білорусі для боротьби зі світовим імперіалізмом". У ньому проголошувалося необхідним провести тісне об'єднання військової організації та військового командування, рад народного господарства, залізничного управління і господарства, фінансів, комісаріатів праці цих республік. Метою такого об'єднання було зосередження керівництва зазначеними галузями народної життя жінок у руках єдиних колегій.

ВЦВК РРФСР фактично здійснював функції загальнофедерального органу. У його склад було включено представників інших республік. Наркоматы РРФСР керували об'єднаними галузями народного господарства, у складі РНК республік (України, Білорусі) входили уповноважені об'єднаних наркоматів. Національні республіки посилали своїх представників на Всероссийские з'їзди рад, представники ЦВК національних республік делегувалися у складі ВЦВК РРФСР.

2. Поруч із з 1920 р. почала розвиватися система двосторонніх міжреспубліканських договорів. У листопаді нинішнього року підписаний договір РРФСР з Азербайджаном, що передбачав об'єднання відомств та зняття функцій оборони, економіки, зовнішньої торгівлі, продовольства, транспорту, фінансів України й зв'язку. У грудні 1920 р. аналогічний договір підписали РСФРР та УСРР Україна, у грудні 1921 р. - РСФРР та УСРР Білорусь, у грудні 1920 р.- РСФРР та УСРР Вірменія, у травні 1921 р. - РСФРР та УСРР Грузія.

У 1921-1922 рр. ліквідовано митні кордони між республіками, й торгове простір стало розглядатися як внутрішньодержавне і єдиний. На загальні принципи будувалося податкового законодавства. Республіки здійснювали спільне фінансування багатьох господарських проектів. Бюджети республік у рамках загального бюджету. Законодавство РРФСР з дозволу республік діяло з їхньої територіях.

Отже, період із 1918 р. по 1921 р. біля колишньої Російської Імперії склалася конфедерація республік єдиного на радянський кшталт. Відсутність єдиних всім республік органів влади й управління замінялося делегуванням своїх функцій органам РРФСР. Основою конфедерації став військово-політичний (та - хозяйственно-политический) союз республік. Частина територій колишньої Імперії не увійшла у цей союз, де він утворилися незалежні національні держави (буржуазні, демократичні) - Латвія, Литва, Естонія.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Взаємини Радянських республік до освіти СРСР
Рубрика: Історія держави й права
Дата публікації: 2013-01-19 03:39:00
Прочитано: 5 раз