Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Булыгинская дума і його крах

Реферат: Булыгинская дума і його крах

Правлячі кола Росії у останньої чверті в XIX ст. дедалі більше усвідомлювали, що у політичної історії ріс сийского держави невблаганно наближається його перетворення на конституційну монархію. Сподівалися поєднати повільне реформування економіки на ры нічних засадах соціальної сфери зі старою полити ческой системи у особі необмеженої монархії.

На початку XX в. під потужним тиском либерально-оппозиционных і радикальних сил монархічне прави тельство був змушений погодитися на деяке “обно вление” державних устроїв. Але річ його модерниза ции виявилося у руках тих кіл, котрим запровадження Конституції і парламентаризму означало втрату ними політичного всевладдя. Природно, що імператор і особи, “наближені до імператора”, розробляли проекти установи представницького органу на Росії при врахуванні, передусім власних. Ось чим народження Державної Думи відбувався за важких муках, за умов використання будь-яких возмож ностей можновладцями для гальмування цього процесу.

18 лютого 1905 р., коли у країні вже розростався найгостріший соціальний конфлікт, Микола II видав рес крипт, а якому оголосив про намір залучити достой нейших, довірою народу одягнених, обраних від населення людей до брати участь у попередньої разработ ке і обговоренню законодавчих пропозицій “за умови неодмінного збереження монархією всієї підлогу ноти влади”.

Створене з цього встановлення монар ха Особлива нарада під керівництвом міністра внутрішніх справ А. Булыгина розробило проект учреж дения Державної Думи з законосовещательным статусом. Після майже шестимісячних складних дебатів, у ході багато найближчі наближені царя прагнули максимально урізати думські права, а сам Микола II навіть запропонував назвати Думу “Госуда ревой”, 6 серпня 1905 р., нарешті, царем було видано Маніфест про заснування Державної Думи. У цій маніфесту Державна Дума учреждалась як “законосовещательное встановлення”, избиравшееся з урахуванням цензового представництва від трьох курій.

Проекту створення законосовещательной Государствен іншої думи не збувалася. Ця царська “милість” не задовольнила антиурядове дви жение. Загострення політичну кризу восени 1905 р. до загальноросійської жовтневої політичної страйку і інтенсивне назрівання революційного вибуху змусили уряд вдатися до подальші поступки в питанні про статусі “народного представництва”.

Царським Маніфестом 17 жовтня 1905 р. “Про усовер шенствовании основ управління” Госу дарчої думі надавалися вже законодавчі

Питання 48. Реорганізація прокуратури Росії 1864 року

У результаті підготовки й проведення реформи 1864 року змінилися функції прокуратури, саме: підтримку звинувачення у суді (раніше це був обов'язок фіскала), нагляд над діяльністю судів, слідства й місцями позбавлення волі.

Прокурорська система очолювалася генерал- прокурором. При Сенаті учреждались посади двох обер-прокурорів, а судових палатах і окружних судах - посади прокурорів і товаришів прокурорів. Усі прокурори призначалися імператором за поданням міністра юстиції.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Булыгинская дума і його крах
Рубрика: Історія держави й права
Дата публікації: 2013-01-19 03:37:47
Прочитано: 6 раз