Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Англійський парламент

Реферат: Англійський парламент

Британський парламент - одне із найстаріших парламентів світу (часто її називають "праматір'ю" - точніше було б почати говорити "праотцом" - парламентів). Він виник у кінці XIII століття і відтоді продовжує функціонувати безперервно протягом усього політичної історії країни.

Тривалий еволюційний шлях зумовив властиву вищого представницького органу країни наступність. Британський парламент - дивовижний приклад поєднання старих та нових форм, їх нашарувань, співіснування. Ця особливість знаходить відбиток у багатьох сторони її і діяльності.

Саме поняття "парламент" вживається тут у різних сенсах. Коли говорять про парламенті як верховному законодавчому органі, мають на увазі як обидві палати парламенту - палату громад і палату лордів, а й монарха, бо тільки до єдності всіх названих елементів утворює в правовому сенсі те, що називають парламентом. Іноді термін "парламент" вживають для позначення обох палат парламенту, але найчастіше під парламентом розуміють його основну частину - палату громад. Члени палати громад іменуються "членами парламенту". Уряд відповідає лише перед палатою громад, і це відповідальність іменується "парламентської". Саме палата громад здійснює те, що називають "парламентським контролю за фінансами".

Своєрідність британського парламенту - дуже сучасного за своєю суті установи -виявляється у тієї ролі, що у організації своєї діяльності грають різноманітних церемонії. Пишно і урочисто, з повним дотриманням стародавніх ритуалів проходить щорічне відкриття парламентських сесій. Спеціальне посадова особа палати лордів - цар запрошує членів палати громад до палати лордів, щоб заслухати тронну мова королеви. Службові особи палат проводять засідання, одягнені в суддівські перуки і мантії. Обидві палати мають символи - чорний жезл і булаву. З глибокими історичними традиціями пов'язано й саме місце, де палати проводять засідання. Вестмінстерський палац, зведений ще до його норманнского завоювання, протягом багато часу служив головною резиденцією королів. У 1941 р. приміщення, де засідала палата громад, було зруйноване німецької бомбою. Пізніше цю пошесть відновили у колишніх розмірах, хоча місць на депутатських лавках бракувало всім членів палати.

Особливістю британського парламенту і те, що він функціонує в унікальних умовах відсутності у країні писаної конституції. Деякі правила, які стосуються її і діяльності, зберігають у звичайних законах країни (їх обмаль), інші - в неписаних нормах конституції, конституційних угодах. Становище парламенту, у конституційної системі визначається двома фундаментальними принципами - парламентського верховенства і парламентарного (відповідального) правління. Реальну функціонування всього парламентського механізму грунтується на існуванні країни двопартійної системи. Під її впливом перебуває вся організація виборчого процесу - починаючи з висування кандидатів, розподілу країни на виборчі округи та закінчуючи способом підрахунку виборчих симпатій. Вона надає що б вплив на внутрішню організацію та влитися діяльність парламенту. Під її впливом склалися найважливіші конституційні угоди, що зумовлюють сув'язь відносин між парламентом і урядом.

При двопартійної системи обидві партії поперемінно змінюються при владі. За цих умов уряд, зазвичай, має підтримкою переважно палаті громад, і це справді дає йому дуже сильні позиції з парламенті. Чинником посилення ролі уряду стала надзвичайне зростання значення управлінні постійного, професійного чиновництва. Обидва названих чинника сприяли витіснення класичної моделі парламентарного правління, названої "вестмінстерської" (за місцем розташування парламенту), нової - "моделлю Вайтголлу", названої як за місцеві розташування уряду.

Процес переміщення центру влади від парламенту до уряду дуже гостро поставив запитання про призначення представницького органу, його реальний стан у конституційній системі. Два останніх десятиліття Англії було проведено серйозних реформ, загальний зміст яких зводився до того, щоби підвищити ефективність діяльності парламенту, забезпечити парламентаріям ширші змогу участі у здійсненні основних функцій представницького органу. Була реорганізовано система парламентських комітетів, створена посаду омбудсмена, вжиті заходи підвищення професіоналізму депутатів тощо. У цьому "праотець" парламентів вивчав і освоював новий ж досвід інших країн і найчастіше запозичив ту практику, яку вважав собі вигідною i корисній (американська система комітетів із розслідування діяльності міністерств, інститут уповноваженого контролю над недолжными діями державних посадових осіб тощо.).

Британський парламент - надзвичайно активне представницьке установа. Вона має тривалі політичні традиції, і нагромадив має досвід ведення публічних дебатів і дискусій. Його справжня роль визначається й не так формально своїми повноваженнями, скільки реальним станом як форуму, у якому публічно й гласно обговорюються питання і до зовнішньої політики, важливі громадські й політичні справи, хвилюючі її. Ця роль парламенту вочевидь знаходять у моменти гострих політичних вимог і соціальних криз, коли стає центром політичних дискусій, фокусом всієї політичного життя. Парламент здатний проводити перебіг подій, думку, політику уряду.

ПАЛАТО ОБЩИН;

ФОРМУВАННЯ І СКЛАД ЧЛЕНІВ

Порядок формування

Одне з найважливіших особливостей парламенту (власне, його більшості - палати громад) - виборність. Це єдиний виборний центральний орган структурі державної влади країни.

Правила, що визначають проведення виборів, мають надзвичайно велику значення для політичного життя країни. Зрештою саме у процесі парламентських виборів вирішується питання, яка із головних партій, складових двопартійну систему, правитиме країною. Зазвичай основні правила, які стосуються виборчої системи, зберігають у конституції. У Великобританії порядок проведення виборів визначається парламентським законодавством.

Парламентські вибори тут мають глибокі історичне коріння і започаткував традицію, і норми виборчого права складалися під час тривалої еволюції. Інша особливість виборчого правничий та виборчої системи залежить від в їхній тісній зв'язки й з політичними партіями, складовими двопартійну систему.

Активне виборче право. Палата громад у складі 650 членів обирається терміном п'ять років.

Право участі у голосуванні належить всім британським громадянам, коли вони 18-річного віку. Закон надає також право брати участь у парламентські вибори громадянам Ірландської республіки і громадян Співдружності, котрі мешкають у Великобританії. Проте самого цього недостатньо, аби брати участь у голосуванні. І тому необхідно проживати виборчому окрузі на даний момент точної дати, встановленої упорядкування реєстраційного списку (10 жовтня), й можуть бути внесених у реєстраційний список.

Реєстрація - необхідна умова реалізації права голоси. Список складається щорічно чиновником місцевого ради з реєстрації підставі даних, сообщаемых домовласниками. Він заповнюється щороку до 10 жовтня. До 29 листопада тимчасовий список вивішується для загального огляду у публічний бібліотеці або на якомусь публічному будинку. Громадянин може заперечити проти вмикання або винятку її імені зі списку до 16 грудня. Реєстраційний чиновник зобов'язаний вислухати заперечення й винести рішення. Відповідно може виправити список. На його рішення бути принесена скарга до суду графства з наступним оскарженням в Апеляційний суд. Список набирає чинності 16 лютого. Він є дійсним для будь-яких виборів, які у протягом наступних 12 місяців.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15