Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

3-тя п'ятирічка (1938 - 1942гг.)

Реферат: 3-тя п'ятирічка (1938 - 1942гг.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ

2, Промисловість СРСР передвоєнні роки.

3, Проблема робочих кадрів зміцнення трудових колективів.

4, Оборонна промисловість СРСР напередодні ВВВ.

5, Сільське господарство.

6, Торгівля, фінанси і кредиту у роки третьої п'ятирічки.

7, Підвищення матеріального і охорони культурної рівня народу.

8, Головні підсумки економічного розвитку СРСР за довоєнний

період.

9, Список літератури.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Побудувавши соціалізм, Радянський Союз перед вступив у новий етап свого развития-этап завершення будівництва соціалістичного нашого суспільства та поступового початку комунізму. Перед радянським народом стали нові господарські та політичні завдання, головною з було сформульовано Леніним: "Наздогнати та перегнати капіталістичні країни у світовому відношенні". Ставши другий у світі після США індустріальної державою, Україна стосовно економіки відставала головних капіталістичних країн.

Питання рішенні основної мети поставили на XVIII з'їзді партії, що відбулося березні 1939 року. Найважливішим етапом у її рішенні став затверджений з'їзд третій п'ятирічний плани (1938-1942гг). Розв'язання даної завдання вимагало, передусім, подальше потужне розвиток промисловості. Випуск промислової промисловості мав збільшитися на 92% при середньорічному темпі зростання 14%.

У зв'язку з складної міжнародної обстановкою в 1939-1940 р. кордону Радянського Союзу пішли в запад-в СРСР добровільно ввійшли Західну Україну, Західну Білорусь, Бесарабия і Північну Буковину, Латвія, Литва й Естонія.

План третьої п'ятирічки припускав різке зростання військово-економічного потенціалу СРСР, зміцнення обороноздатності країни.

Також намічалося нове промислове побудову основному східних районах країни. З галузей машинобудування, нафтопереробки і хімії у східних районах країни передбачалося будівництво предприятий-дублеров.

У сільське господарство передбачалося завершити комплексну механізацію сільськогосподарських робіт і збільшити виробництво зерна сільськогосподарської продукції приблизно півтора разу було.

ПРОМИСЛОВІСТЬ СРСР У ПРЕДВОЕННЫЕ РОКИ,

Радянський народ охоче завів виконання третього п'ятирічного плану. З'явилися нових форм руху новаторів виробництва. Особливо стала вельми поширеною отримала роки третьої п'ятирічки рух багатоверстатників, що зародилися влітку 1939г. в машинобудівної промисловості. Рух багатоверстатників підвищувало продуктивності праці і заощаджувало продуктивну силу.

Інший формою новаторів було суміщення кількох професій. У вугільній промисловості широко розгорнулося змагання до освоєння циклічного методу видобутку вугілля.

Капітальне будівництво і зростання промислового виробництва.

У III п'ятирічці здійснювалося велике капітальне побудову чорної металургії. Завершалось будівництво Магнитогорского металургійного комбінату, заводів "Запоріжсталь", Криворізького заводу, споруджувалися Ново-Тагильский комбінат, Амурский і Петрово-Забайкальский заводи, ряд заводів піддавався реконструкції та розширенню.

Однією з головних питань машинобудування була ліквідація відставання у виробництві верстатів і енергетичних машин. Попри збільшення його випуску, країни бракувало верстатів новітніх високопродуктивних типів, спеціальних, точних, копіювальних верстатів.

Протягом років третьої п'ятирічки країни повністю було завершено механізація нафтовидобутку. Успішно відбувалося освоєння другий нафтової бази (між Волгою і Уралом).

На Сході країни розгорнулося велике будівництво. Урал став четвертим країни центром машинобудування. У 1940 р. валова продукція машинобудівних галузей перевершувала машинобудівну продукцію дореволюційної Росссией приблизно 10 раз.

1939-го році відбулося скорочення виробництва чавуну і вони, а видобуток вугілля залишалася на рівні. У багатьох підприємствах допускали перевитрата сировини, палива, електроенергії, у результаті не виконувався план зниження собівартості. Повільно впроваджувалася нова техніка в електроенергетиці.

ПОБЛЕМА РАБОЧИХ КАДРОВ І ЗМІЦНЕННЯ ТРУДОВИЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

У багатьох підприємствах часто відчувався брак кваліфікованою робочою сили. Траплялося порушення у системі оплати праці, порушувався принцип матеріальну зацікавленість працівників, спостерігалася плинність робочої сили в.

Задля більшої кваліфікованою робочою сили указом президії Верховної ради СРСР у жовтні 1940 р. було створено систему державних трудових резервів: професійні технічні навчальними закладами.

У грудні 1938 р. було прийнято рішення, спрямоване зміцнення трудовий дисципліни і боротьбу з дезорганизаторами виробництва.

У травні 1940 року було прийнято постанову "Про підвищення ролі майстра на заводах важкого машинобудування", яке надавало майстрам більше прав розставити робочої сили в, встановленні тарифних розмірів по приёмке і введення готової продукції і на т. буд.

Важливу роль розвитку народного господарства СРСР зіграла партійна конференція, що пройшла лютому 1941 року. Тут було прийнято народногосподарський план на 1941р., у якому особливу увагу робився для підвищення обороноздатності країни.

ОБОРОННАЯ ПРОМИСЛОВІСТЬ СРСР НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ.

Темпи зростання кількості військової промисловості перевищили 39 %. Особлива увага зверталася виробництва літаків танків.

Були збільшено видатки на військові потреби, склад ВР СРСР також було набагато збільшений, посилилася технічна оснащеність армії й флоту.

Для ЗС авіаційної промисловістю було створено нові типи літаків: швидкісної штурмовик ИЛ-2, пікіруючий бомбардувальник ПЕ-2, винищувач ЯК-! та інших.

Стали надходити на озброєння зразки нових артилерійських знарядь. Проводилася у життя програма будівництва військового флоту.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Сільське господарство дедалі більше механизировалось. У селі працювало дедалі більше тракторів, вантажних автомашин, зернових комбайнерів.

Створювалися картопляні, овочеві і тваринницькі бази.

Посіви зернових просувалися Схід.

У селах дедалі більше закріплювався колгоспний лад, скорочуючи з кожним роком приватні підсобні господарства. Задля підтримки колгоспів приймалося ряд законопроектів. Поставки всіх продуктів стали обчислюватися з гектара земельної площі колгоспів.

Велику роль розвитку сільського господарства зіграла Всесоюзна сільськогосподарська виставка, відкрите 1939г Найкращі колгоспи і радгоспи як демонстрували, а й обмінювалися своїм досвідом.

Умови наростала загрози війни собі не дозволяли надавати необхідну матеріальну допомогу до швидшого розвитку сільського господарства.

ТОРГІВЛЯ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ У РОКИ ТРЕТЬОЇ ПЯТИЛЕТКИ.

За підсумками зростання в промисловості й сільського господарства за країні відбувалося подальше розширення внутрішнього товарообігу. Легка і харчова промисловість значно збільшили випуск своєї продукції, в водночас збільшилася купівельна здатність багатьох громадян країни, у зв'язку з ніж попит на промислові товари широкого споживання різко виріс.

У передвоєнні роки розширилося продаж таких товарів, як кожанная взуття, одяг, цукор, велосипеди та інших.

Зовнішньоторговельний оборот СРСР упродовж свого третьої п'ятирічки виріс незначно, що пояснювалося грізної міжнародної обстановкою.

Основними джерелами бюджетних надходжень були оборот і відрахування з прибутку державних підприємств. Ці надходження становили 1939-1940г. 71,5 % усіх доходів бюджету. Важливими джерелами доходів були платежі соціалістичних підприємств, заснованих на виключно колгоспно-кооперативної власності. Питома вага надходжень від населения-налогов, зборів, державних займов,-был дуже незначним.

Витрати бюджету ішли у першу чергу в розвитку в промисловості й інших галузей народного господарства.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2