Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз діяльності комерційного банку

Сторінка 24

Рейтинг 5 (незадовільний). Ліквідність настільки критична, що казати про подальшому віданні операцій годі й казати. Такі банки потребують прийняття негайних оздоровчих заходів чи фінансову допомогу з виконання своїх зобов'язань та угод про угодах на майбутні дати.

Показники менеджменту. Безумовно, менеджмент оцінюється суб'єктивно, тому можна використовувати відносні показники, як це робиться коїться з іншими компонентами системи CAMEL.

Оцінка менеджменту починається з оцінки тієї “досконалості” банку. Банки із гарним управлінням повинен мати достатній капітал, гарна риса активів, достатню прибуток і задовільну ліквідність. Тому аналітики, використовують систему CAMEL, не оцінюють менеджмент до того часу, доки отримають дані про іншим чотирьом показниками.

Однаково важливо оцінювати управління з урахуванням стратегії служби раціоналізації управління і більше управляючих органів, узятих разом. Стратегія створює специфічні рамки для ключових характеристик банківську діяльність, як-от: надання позик, інвалюта і ліквідність, визначальних дії менеджерів.

Служба раціоналізації управління та управляючі органи дозволяють забезпечити реалізацію проведеної політики і дотримуватися потрібної стратегії. Менеджмент також має оцінюватися залежно від виконання банком законів і регулятивних правил, включаючи вчасна й акуратне надання звітів в ЦБ. На на заключному етапі оцінюється діяльність нижчих верств управління для виявлення потенційних вищими менеджерами банку.

У процесі перевірки менеджмент оцінюється з позицій ефективності проведеної політики керівництва банку; возлагаемая на адміністрацію відповідальність варіює за складністю залежно від транспортування кожної конкретної історичної ситуації. Оскільки самі ситуації залежить від розміру й виду, а певного банку вони варіюють та у часі, менеджмент, загалом ефективно виконуючий свої обов'язки, у деяких ситуаціях може бути некомпетентним і тому отримує відповідний до оцінку.

Діяльність адміністрації оцінюється широким переліком об'єктивних і піддається. На додачу до таких чинникам, як достатність капіталу, якість активів і прибутковість, діяльність керівництва оцінюється й на інших параметрами:

а) технічна компетентність, спроможність до лідерству та адміністративної роботі

б) дотримання правил ведення банківську діяльність

у спроможності планувати і реагувати на изменяющиеся обставини

р) адекватність внутрішньої політики

буд) успіх

е) тенденція у самостійного вести справи

ж) прагнення до задоволення суспільних потреб в банківських послугах.

Рейтинг 1 (сильный).Руководство успішно виконує свої обов'язки у будь-якій ситуації. Це виконання з урахуванням інтересів усіх чинників явялется високоефективним і демонструє постійну готовність успішно справитися з існуючими чи предвидимыми проблемами, які можуть виникнути принаймні виконання банком своїх можливостей.

Рейтинг 2 (задовільний). Попри певні вади на рішенні дрібних проблем, керівництво залишається компетентним і здатним управляти банком поза небезпеки. У цілому нині, адміністрація цілком відповідає покладеним її у обов'язків і продемонструвала задовільний поведінка батьків у аналізованої ситуації.

Рейтинг 3 (посередній). Такому керівництву через брак певною мірою компетентності важко виконувати обов'язки в аналізованої ситуації. Це зумовлюється або скромним характером при здібностях вище середніх, чи справді здібності занадто низькі, щоб керувати банком даного розміру та типу. Таке керівництво може бути досить надійним в момент, але негативні риси діяльності банку значно переважують позитивні чинники, а здатність адміністрації скоригувати ситуації у умовах виявляється нижче, ніж задовільна.

Рейтинг 4 (критичний). Цей рейтинг є індикатором такого керівництва, яке відповідає характеру виконуваних їм обов'язків. Найчастіше банки з такою адміністрацією можуть оцінюватися змішаним рейтингом, який говорить про вразливість (найчастіше через рівня капіталу, якості активів, доходу чи ліквідності) чи свідчить про погіршення стану у тих сферах, із чим керівництво неспроможна впоратися.

Рейтинг 5 (незадовільний). Це нижчий рейтинг; застосовується у тому випадку, якщо продемонстровано повна некомпетентність. У разі керівництво має посилитися чи цілком замінено.

Потому, як було оцінені усі п'ять показників (кожен із новачків отримує номер від “1” (“хороший”) до “5” (“незадовільний”), визначається зведена оцінка. П'ять показників розвиваються й діляться п'ять.

Зведена оцінка дає банківському аналітику чітке уявлення у тому, чи є банк загалом “хорошим”, “задовільним”, “достатнім”, “критичним” чи “незадовільним”.

Для контролюючих органів щотижня зведена оцінка служить важливим показником ступеня необхідного втручання, що має бути розпочато стосовно банку.

Зведений рейтинг = 1 (1-1,4) - Strong (сильний). Повністю здоровий як не глянь. Устойчив стосовно до зовнішнім економічним і нашим фінансовим потрясінь. Не треба втручання органів нагляду.

Зведений рейтинг = 2 (1,5-2,4) - Satisfactory (задовільний). Практично цілком здоровий. Стабилен і може успішно долати коливання в діловому світі. Втручання органів банківського нагляду буде обмежено й здійснюється лише обсязі, яке необхідне виправлення виявлених недоліків.

Зведений рейтинг = 3 (2,5-3,4) - Fair (посередній). Наявність фінансових, операційних чи технічних слабкостей, варьирующих від допустимих рівнів до незадовільних. Уязвим при несприятливих змінах економічної ситуації в. Може легко розоритися, якщо вжиті заходи із подолання слабкостей виявляються неефективними. Необхідно додаткове втручання органів банківського нагляду із метою усунення недоліків.

Зведений рейтинг = 4 (3,5-4,4) - Marginal (критичний). Банк має серйозні фінансових проблемах. Без проведення коригувальних заходів ситуація можуть призвести до підриву життєздатності у майбутньому. Є велика ймовірність руйнування. Необхідні ретельний нагляд контроль, і навіть конкретного плану подолання виявлених недоліків.

Зведений рейтинг = 5 (4,5-5) - Unsatisfactory (незадовільний). Величезна ймовірність руйнування найближчим часом. Виявлені недоліки настільки небезпечні, що потрібно термінова підтримку з боку акціонерів чи інших джерел. Без проведення коригувальних заходів, найімовірніше, буде ліквідовано, об'єднаний із іншими чи придбаний.

3.3 Аналітичний центр фінансової інформації

Серпневий криза банківських рейтингів у Росії поставив під самостійне існування достовірного дистанційного аналізу, у умовах обмеженості відкритої фінансової інформації, коли до останніх передкризових днів на чолі списків надійних незалежних рейтингів значилися неблискучі банки.

На початку осені 1995 рік Центральний Банк, заповнюючи інформаційний вакуум, відкрив інформацію з банкам-эмитентам цінних паперів, створюючи, в такий спосіб, певну додаткову інформаційну базу дистанційному фінансовому аналізу банків, не знімаючи проте головних проблем її використання: чітких єдиних стандартів бухгалтерського обліку, порядку складання звітів й розумною методології, найадекватнішою поточної практики (приміром, для докладного аналізу капіталу потрібно, щоб звітні дані було винесено після виведення залишків за рахунками прибутків і збитків, соціальній та них мають стояти статті з фактичним і оцінним даним із податків за звітний період, і статті з амортизації, резервах і дивідендів, оскільки без включення цих статей розрахункові коефіцієнти будуть перекрученими і безглуздими).


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26