Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз діяльності комерційного банку

Сторінка 16

Або графічно:

Як очевидно з приведённой таблиці, Умовний банк “втрачає” на 1.07.96 року - 84,8 (при фактичному індексі - 33,23), на 1.01.97 року - 79,45 (при факті - 38,34) пункту від оптимально надійної банку. У цьому на два коефіцієнта (до 1 і до 3) доводиться (див. таблицю): 60,1 і 61,7 відсотків загальних втрат початку і поклала край аналізованого періоду відповідно.

Основними показниками, котрі зумовили настільки низька значення інтегрального коефіцієнта надёжности з'явилися капітал та сумарні зобов'язання, обсяг яких, в такій кон'юнктурі безсумнівно недостатній.

Проведённый аналіз показав, що надійність Условного банку, з значення поточного індексу надёжности, перебуває в низький рівень.

Проте, треба сказати деяке збільшення величини показника у попередні півроку: N 1997 - N 1996 = 38,34 - 33,23 = 5,11 пунктів. Це засвідчує наявність в банку потенціалі і проблеми (як показали розрахунки економічних нормативів, кінець II кварталу 1996 року для банку особливо проблемним) що має банк носять, швидше за все тимчасовість і пов'язані з вадами зростання. Дані висновки підтверджуються які проявилися у III і IV кварталах 1996 року тенденціями зростання.

2.3 Внутрішній аналіз фінансового становища комерційного банку

Оскільки приведений вище аналіз фінансового становища Условного комерційного банку (див. “Аналіз ЦБ” і “Рейтинг”) приділяв основну увагу таким що становить, як капітал (кошти) банку, активи, зобов'язання тощо., залишаючи практично поза увагою питання прибутковості роботи, розділ “Внутрішнього аналізу” крім аналізу структури балансу (експрес-аналіз) буде зацікавлений у більшою мірою присвячений розгляду показників прибутків і витрат.

У розділі внутрішнього аналізу включено два блоку: “аналіз достатності капіталу” і “аналіз ліквідності”. Оскільки це питання досить серйозно аналізуються в Інструкції № 1, аналітичні служби багатьох банків та деякі автори статей по банківському аналізу, під час розгляду даних питань, віддають перевагу аналізу нормативів.

За результатами аналізу складається аналітичну записку, яка може мати такий вигляд.

2.3.1 Аналіз пасивних операцій (за балансом)

У структурі пасивів (див. додаток 17 ) залучені ресурсыувеличились на 16 %, чи 23043 млн. р., питому вагу становив - 73,6%; кошти зросли в 1,26 разу, які частка зросла з 24,8 до 26,4%. У в середньому у російським комерційних банків дане співвідношення становить 80 % і 20 % відповідно.

Найбільшу питому вагу у структурі залучених ресурсів на 1.01.97 року складають кошти на рахунках підприємств і закупівельних організацій - 51,6 % від своїх обсягу (на 1.07.96 року - 18,5 %).

За підлогу року залишки коштів на розрахункових підприємств і закупівельних організацій зросли в 3 разу (темпи зростання - 279 %, чи 46021 млн. р.), що було результатом, по-перше, збільшення кількості клієнтів банку і, по-друге, збільшенням грошових потоків з їхньої рахунках.

Разом про те, спостерігається різкий відтік коштів із розрахункових рахунків бюджетних установ. Тож якщо на 1.07.06 року питому вагу цієї статті у межах залучених ресурсів становив 32,8 %, то "за підлогу року його знизилася на 82,01 % (37527 млн. р.) й за становищем на 1.01.97 року становить лише 17,99 % від загального обсягу залучення

Другим за значимістю джерелом залучення ресурсів для Условного банки кошти приватних осіб (див. додаток № 17). Кількість вкладників банку за аналізований період збільшилася в 1,25 разу, а вартість їх лицевих рахунках скоротилися з 39770 млн. р. до 36862,6 млн. р., тобто. на 7,3 % (чи 2608 млн. р.). Отже, зниження обсягу вкладів зумовлено зменшенням середнього розміру вкладу. Його розмір становила за станом на 1.01.97 року 19,5 млн. рублів, що у 26,1 % менше, ніж півроку тому (26,4 млн. р.).

Джерелом залучення ресурсів є також депозити підприємств і закупівельних організацій. У тому структурі домінують депозити з терміном залучення понад 90 днів (частка 72 %).Зобов'язання банку з депозитах на 1.01.97 року становили 32618,5 млн. рублів, що у 29,4 % більше, ніж 1.07.96 року. Частка депозитів загалом обсязі залучення зросла за аналізований період із 18,1 %, до 23,4 % - на 7412 млн. р.

Залучення коштів у депозити ввозяться в середньому у ставці 47,7 % річних. За майже півроку ставка знизилася на 31,1 % (з 78,8 %). У порівняні з іншими джерелами залучення ресурсів відсоткові ставки за депозитами нижчий за середньому становив 20 %, проте, у грудні сталося його підвищення - на 5,7 %, у результаті розрив скоротився до 10 %.

Найбільш на високі темпи у межах залучення ресурсів росли власні векселі банку. Залучення коштів шляхом эмитирования простих векселів становило 9819,3 млн. р., що у 4,3 рази більше ніж 1.07.96 року (2280 млн. р.). Через війну питому вагу цієї статті зросла з 1,6 % до 7,0 %.

Сфера застосування векселів банку розширюється. Поруч із засобом залучення ресурсів вони почали використовувати як засіб платежу.

Середня відсоткову ставку за векселями на 1.01.97 року склалася лише на рівні 34,7 % , вона нижче, ніж у середині 1996 року в 20,9 % і 45,3 % порівняно з середньої ставкою залучення ресурсів.

Формування ресурсів з допомогою міжбанківських позик помалу здає свої своє значення. Їх частка у загальному обсязі залучення ресурсів знижується й займає незначний питому вагу - всього 0,9 %.

Власні кошти банку на 1.01.97 року становлять 58200,6 млн. р. Вони зросли за півроку на 12087,9 млн. р., чи 26,2 %. Зростання обумовлений такими чинниками:

1. Збільшення фондів банку (з допомогою зростання обсягу інших фондів - рахунки 012,015) на 1300,3 млн. р. (на 13,3 %)

2. Зростання прибутку банку на 8731,6 млн. р.

3. Увеличением страхових резервів (рахунки 943, 945) на 2055,5 млн.р.

Збільшення і реєстрація статутного фонду призвели до істотне зростання капіталу банку (див. динаміка СФ і капіталу банку, додаток № 8)

На його зміна: в 3,7 рази на III і IV квартали 1996 року, найбільший вплив надали:

· збільшення СФ (в 2,64 разу) (тут СФ з методиці ЦБ - обсягом зареєстрованого);

· прибуток банку (в 22,2 разу).

Структура капіталу банку

Показники

На 1.07.96 року млн. рублів

На 1.01.97 року млн. рублів

Зміна протягом року (%)

Капітал - всього: (стр1+2+3-4)

7100,6

37979,1

534,9

1. СФ

11352,6

30000

264,3

2. Інші фонди

5159

6618

128,3

3. Прибуток нераспределённая

-8619

1876,6

-

4.Прочие витрати

792

515

65,0Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26