Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз діяльності комерційного банку

Сторінка 12

Міжнародні стандарти призначені для уніфікації бухгалтерського обліку виходячи з таких вимог:

· зміст звітності

· критерії внесення змін до звітність різних її елементів

· правила оцінки цих елементів

· обсяг наданої в звітності інформації

Головне призначення міжнародних стандартів загальної фінансової звітності - зробити її такий, щоб він можна було корисна найбільшому числу користувачів до ухвалення ними економічних рішень, наприклад, з оцінки депозитів у банку чи коштів, наданих у тимчасове користування банку.

Уявлення явною і правильною картини операцій комерційного банку Центральному банку, і навіть фізичним та юридичним особам, що є заёмщиками чи депозиторами банку, потрібно, щоб зробити і зберегти на середній і довго довіру до банку та кредитної системі загалом.

Нині цю "довіру є особливо важливо для Росії взаємопов'язані як всередині, і межами країни. Наприклад, у зв'язку з розширенням економічних зв'язку з іноземними партнерами російської банківську систему потрібно буде складати і давати достовірну фінансову звітність, порівняний з звітністю зарубіжних партнерів.

З метою усунення невідповідностей чинного у Росії плану рахунку також міжнародними нормами і стандартів в Інструкції № 17, крім угруповання статей, використовуються коригування статей: А1-А25, які виправляють попередні дані звітів і максимально наближають їх до міжнародних принципам обліку.

Розрахунок коригувань у комерційних банках банках здійснюється, зазвичай, автоматично з аналізу рахунків балансу.

У додатку № 12,13 наведено дві форми з Інструкції № 17: остаточний балансовий звіт і звіт прибутки і збитках.

Дані форми представляють з себе угруповання балансу (додаток № 12) і доходів - витрат (додаток № 13) банку, наближені до міжнародних норм та стандартів шляхом внесення коригувань (значення коригувань на 1.07.96 року й 1.01.97 року з найменуваннями наведені у додатку № 14).

Таблиця коригувань. Дані приведённой таблиці свідчить про деякому поліпшенні становища банку: коригування А1 (недонасозданный для втрати з позик) знизилася на 51,7 % за підлогу року, що свідчить про нарахуванні засобів у даний резерв (даний факт свідчить про законопослушании банку), на 87,8 % проти 1.07.96 року скоротилися відсотки, прострочені понад 34 днів.

Разом про те, підвищується відсотковий ризик, у результаті, можливо, відбувається настільки істотне коригування прибутку банку.

Так, відсотки для отримання від клієнтів (А 3) становлять 935 млн. р. (на 1.07.96 року - 2500 млн. р., чи знизилися на 62,6 %), тоді як відсотки до сплати (А 7) - 3327,9 млн. р. (на 1.07.96 року - 2342,4 млн. .р., чи зросли на 42,1 %). Тобто, на даний момент складання звітності, банком повинні бути отримані (за умови щоденної виплати відсотків) відсотки від клієнтів у вигляді 935 млн. рублів, сплачено ж - 3327,9 млн. рублів. На 1.07.96 року: для отримання - 2500 млн. рублів, до сплати - 2342,4 млн. рублів.

Поясненням цьому може бути зростання питомої ваги пролонгованих кредитних договорів (за Інструкцією № 17 сума відсотків на отриманню по пролонгованій кредитному договору, не входить у сукупну суму коригування А 3).

Динаміку коригувань можна як гистограммы:

Представлена динаміка показує різкі зміни по коригуванням А1,3,12,14,25, що говорить або про різкій зміні зовнішніх чинників, або про слабкої керованості банку.

Балансовий звіт. Як очевидно з приведённой форми, валюта балансу (171430 млн. р.) за даними, внаслідок перерахунку з коректуваннями, становить 164917 млн. р., на 6513 млн. р. Хіба це може бути зумовлене?

Чисті кредити і лізинг клієнтам, по остаточним даним, знизилися у сумі недонасозданного резерву з позик (коригування А 1, отримувана шляхом порівняння фактичної суми створеного резерву (сч. 945 До) та незначною сумою, виявленої з розрахунків з методиці ЦБ РФ. Що стосується перевищення розрахункової величини над фактом, у фінансовому звітності має бути відбита різниця у вигляді А 1 - недонасозданный резерв) на суму включених в позичкову заборгованість прострочених відсотків (А 25). Тобто, на ці суми, по міжнародних стандартів, необхідно зменшувати ресурси банку.

Серйозні зміни зазнали пасиви банку. У цьому, якщо зобов'язання змінилися неістотно: внаслідок перерахунку з коректуваннями, початкові дані знизилися на 1,2 % (чи 1747 млн. .р.), то кошти скоротилися на 17,2 % (чи 4766 млн. р.). У результаті ?

Значні зміни відбулися за 57-ю статтею прибутку банку: початкові дані 3355,6, остаточні дані - 15753,8 млн. р. (скорочення на 12398,2 млн. р.). Отже, збитковість банку, що склалася за станом 1.07.96 року, за переходу до міжнародних стандартів обліку виявляється більш значна.

У результаті 1.07.96 року розрахункова величина власні кошти банку (23084) виявляється меншою від статутного фонду (30000), це означає тому, що банк “проїв” частина СФ, чи поніс збитки, що не вважається позитивним явищем.

Деякі зміни намітилися на 1.01.97 року. По-перше, інше істотне зниження валюти балансу при перерахунку з коректуваннями: початкові дані - 201834, остаточні - 199905, зниження на 1 % (чи 1929 млн. р.).

За III і IV квартали 1996 року намітилися тенденції зростання: валюта балансу, по остаточним даним, збільшилася на 21 %, кошти у ЦБ - на 40 %, за іншими кредитних установах - більш ніж 9 раз, кошти клієнтів - на 11 %, випущені банком боргові зобов'язання - на 27,4 %, кошти - на 47 %. Разом про те, кредити знизилися на 3,1 %, до того ж час розрахункова величина резерву на можливі втрати з позик (з урахуванням коригування А 1) - зросла на 38,7 %, що може засвідчувати про зниження якості позичкового портфеля.

Відмінність російських та Міжнародних нормах і стандартах обліку явно проглядають й у розрахунку за 57-ю статтею прибутку (збитку) звітний період: прибуток, синтезируемая за даними (російські стандарти) у вигляді 8731,7 млн. р., зменшується коректуваннями (міжнародні норми). Через війну, 1996 рік закінчено Условным банком зі збитками (по міжнародних стандартів) у вигляді 4993 млн. р.

Звіт прибутки і збитках. По поданих у таблиці даним видно, що як 80 % доходів Условного банку становлять відсоткові доходи, їх 90,2 % - відсоткові доходи за кредитами.

Відсоткові доходи перевищують відсоткові Витрати 8731,4 млн. рублів. Разом про те, за мінусом непроцентних витрат, збиток становить 3355,6 млн. рублів (за стандартами обліку). Тобто, враховуючи інші доходи (їх сума на 1.07.96 року 2926,8 млн. рублів), непроцентная частку витрат (з урахуванням податок з прибутку, зміни резерву на можливі втрати з позик) становила 15013,8 млн. рублів (див. попередні дані). У тому числі інші витрати (Витрати рекламу, представницькі витрати тощо.) - 57 %.

З урахуванням коригувань збиток банку збільшується до 15753,9 млн. рублів (на 12398,3 млн. рублів). При розрахунку по міжнародних стандартів, сума чистого доходу за відсотками становить 6524,2 млн. рублів (менше, ніж попередні дані на 2207,2 млн. рублів), непроцентні витрати зросли (не враховуючи змін резерву на втрати з позик та інші витрат) до 16548,7 млн. рублів (на 2598,7 млн. рублів), зміна резерву становило 4927,5 млн. рублів (коригування А 1).

За аналізований період структура прибутків і витрат зазнала певні зміни. При аналізі остаточних даних видно, що: в 2,7 разу зросла сума відсоткових доходів, тоді як відсотковий витрата - вдвічі. Це зростання чистого доходу за відсотками в 5,8 разу. Темп зростання обсягу непроцентних витрат становив 184,2 %. Через війну збиток банку, при розрахунок із урахуванням коригувань, становив 4993 млн. рублів, або на 68,3 % менше, ніж 1.07.97 року (по початковою дані 1.01.97 року прибуток становить 8731,9 млн. рублів).


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26