Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз грошових форм звернення до Росії

Сторінка 6

2.2.4 Розрахунки акредитивами.

Аккредитив (від ньому. akkreditiv - довірчий) є умовне грошове зобов'язання банку, що видається ним дорученням покупця на користь продавця, яким банк, відкрив рахунок (банк-емітент), може оцінити платежі продавцю або повноваження іншому банку виробляти такі платежі за наявності документів, передбачених у акредитиві, і за виконанні інших умов акредитива. Розрахунки з допомогою акредитива носять ще назва «розрахунки з системі ЛЗ» (анг. letters of credit - акредитив).

Аккредитивы поділяються на грошові і документарные.

Грошовий акредитив - це іменний документ, адресований банком-емітентом іншому банку і у якому наказ виплати грошей покупцю у визначений термін. Для розрахунків застосовують документарный акредитив (див. малюнок).

Аккредитивы бувають:

1. Отзывные і безвідзивні.

Отзывной акредитив - це акредитив, що може бути змінено чи анульований банком-емітентом без попереднього погодження з продавцем, наприклад недотримання умов, передбачених договором, чи разі дострокового відмови банку-емітенту гарантувати платежі по акредитиву.

Кожен акредитив повинен ясно показувати відкличний він чи безвідзивний. За відсутності такого чіткого вказівки акредитив є відзивним. Всі розпорядження про зміну умов отзывного акредитива платник здатна родити продавцю лише крізь банк-емітент, який сповіщає банк продавця (виконуючий банк), а той у своє чергу - продавця.

Безотзывной акредитив - акредитив, яка може бути змінено чи

анульований без згоди продавця, на користь якого вона відкрита. Продавець

вправі достроково відмовитися від виконання акредитива, якщо передбачено

умовами акредитива.

2. Подтвержденные і непідтверджені. Підтверджений акредитив - це акредитив, який одержав додаткову гарантію платежу з боку іншої банку. Банк, підтверджує акредитив, приймає він зобов'язання оплачувати документи, відповідні умовам акредитива, якщо банк-емітент відмовиться зробити платежі. Неподтвержденный акредитив - акредитив, яка має зазначеної гарантії.

3. Перевідні (трансферабельные).

Переводной акредитив - це акредитив, що може бути в цілому або частково використаний кількома господарюючими суб'єктами (платниками).

4. Револьверный (від анг. revolver - обертатися) чи поновлюваний. Це акредитив, застосовуваний у розрахунки постійні стислі поставки, здійснювані зазвичай за графіком, зафіксованим в контракті. Він відкривається на повну суму платежу, але в значна її частина і автоматично відновлюється принаймні розрахунків за чергову партію товарів.

5. Покриті (депоновані) і непогашені (гарантовані).

Покриті акредитиви - це акредитиви, під час відкриття яких банк-емітент перераховує кошти платника (покупця) чи наданий йому кредит у розпорядження банку продавця (виконуючого банку) на окремий балансовий рахунок «Аккредитивы» все термін дії зобов'язань банку-емітенту.

Непокрытые акредитиви - це акредитиви, які мають вказівки покриття коштів. Це акредитиви, якими платежі постачальнику гарантує банк. І тут платник звертається до свого банку з клопотанням виставити йому гарантований акредитив. Зазначене клопотання банк-емітент, зазвичай, задовольняє щодо платоспроможних, першокласних клієнтів - і за умови встановлення останнім і банком, виконуючим акредитив, кореспондентських відносин.

Є така різновид акредитива, як акредитив з «червоною застереженням». Таким акредитивом може бути будь-якою вид акредитива, який передбачає видачу виконуючим банком продавцю авансів до певної суми. Відкриваючи акредитив з «червоною застереженням», банк-емітент зобов'язується відшкодувати виконуючому банку суми виплачених авансів, навіть якщо відвантаження після цього було зроблено. Банки розцінюють такі акредитиви як вид незабезпеченого кредиту та видають в окремих випадках.

Термін дії і Порядок розрахунків з акредитиву встановлюється у договорі між платником і продавцем.

У цьому вся договорі вказуються:

· найменування банку-емітенту;

· вид акредитива і його виконання;

· спосіб сповіщення продавця про відкриття акредитива;

· повний перелік і точна характеристика документів, експонованих продавцем щоб одержати коштів за акредитиву;

· терміни уявлення документів після відвантаження товарів, вимоги до їх оформлення;

· інші необхідні документи й умови.

Схема розрахунків із допомогою документарного акредитива:

1

Покупець (платник 5 Продавець (одержувач

коштів) коштів)

2 10 11 7 6 4

3

Банк покупця 8 Банк продавця

(12) 9

1. Укладання договори про постачання товару.

2. Покупець дає доручення банку, обслуговуючому його, для відкриття акредитива.

3. Авизирование банку, обслуговуючого продавця, про відкриття акредитива.

4. Авизирование продавця про відкриття акредитива.

5. Постачання товару.

6. Передача документів.

7. Надання кредиту продавцю.

8. Пересылка документів.

9. Платіж.

10.Передача документів покупцю.

11.Акцепт документа.

12.В разі кредиту під акредитив, зняття грошей із рахунку покупця.

Укладання

Підсумовуючи даної роботи, потрібен ще раз відзначити усю важливість і актуальність безготівкових розрахунків у економіці будь-якої країни. Тим паче, що все платіжний оборот сучасної Росії у домінуючій основному виробляється безготівково.

Відповідно до Російським Законодавством безготівкові розрахунки не можуть вироблятися за дотримання наступних умов:


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 [6] 7