Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Реферат: ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Зміст

Запровадження……………………………………………………………… стор.

Наземний транспорт………………………………………………… стор.

Авіація і ракетоносії………………………………………… стор.

Укладання ………………………………………………………… стор.

Запровадження

Найбільше забруднення атмосферного повітря надходять від енергетичних установок, працівників вуглеводневому паливі (бензин, гас, дизельне паливо, мазут, вугілля, природного газу та інші). Кількість забруднення визначається складом, обсягом спалюваного палива й організацією процесу згоряння.

Основними джерелами забруднення атмосфери є транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння (ДВС). Частка забруднення атмосфери від газотурбінних рухових установок (ГТДУ) і ракетних двигунів (РД) поки незначний, оскільки з їхньою використання у у містах і промислових центрах обмежена. У місцях активного використання ГТДУ та БД (аеродроми, випробувальні станції, стартові майданчики) забруднення, які у атмосферу від цих коштів джерел порівняти з забрудненнями від ДВС і ТЕС, обслуговуючих ці об'єкти.

Основні компоненти, выбрасываемые у повітря під час спалювання різних видів палива на двигунах всіх видів, - нетоксичні діоксид вуглецю СО2 і водяну пару Н2О. Проте, крім них же в атмосферу викидаються і шкідливі речовини, такі як оксид вуглецю, оксиди сірки, азоту, сполуки свинцю, сажа, вуглеводні, зокрема канцерогенний бензапирен С20Н12, незгорілі частки палива й т.п.

1. Наземний транспорт

Автотранспорт є джерелом забруднення атмосфери, кількість автомашин невпинно зростає (диаг. 1.1), особливо великих містах; а водночас зростає валовий викид шкідливих продуктів у повітря.

Диаг. 1.1

Токсическими викидами ДВС є які відпрацювали і картерные гази, пари палива з карбюратора і паливного бака. Основна частина токсичних домішок вступає у атмосферу з відпрацювали газами ДВС. З картерными газами і парами палива на атмосферу надходить ~45% СnHn від їх загальної викиду.

Дослідження складу відпрацьованих газів ДВС показують, що мені міститься кілька десятків компонентів, основні у тому числі наведені у табл. 1.1. Диоксид сірки утворюється в відпрацьованих газах у разі, коли сірка міститься у вихідному паливі (дизельне паливо).

Аналіз даних даних які у таблиці 1.1, показує, що найбільшої токсичністю має вихлоп карбюраторних ДВС з допомогою більшого викиду ЗІ, Nox, CnHm та інших. Дизельные ДВС викидають багато сажу, що у чистому вигляді не токсична. Проте частки сажі несуть у своїй поверхні частки токсичних речовин, зокрема і канцерогенних. Саж може тривалий час перебувати в підвішеному стані повітрі, збільшуючи цим час впливу токсичних речовин на людини.

Таблиця 1.1

Компоненти

Зміст компонента, про. частки, %

Примітка

Карбюраторные ДВС

Дизельные

ДВС

N2

O2

H2O (пари)

CO2

H2

CO

NOx

CnHm

Альдегиды

Сажа

Бензапирен

74 – 77

0,3 – 8

3,0 – 5,5

5,0 - 12,0

0 - 5,0

0,5 - 12,0

До 0,8

0,2 - 3,0

До 0,2 мг/л

0-0,04 г/м3

10-20 мкг/м3

76 – 78

2-18

0,5-4,0

1,0-10,0

-

0,01-0,50

0,0002-0,5

0,009-0,5

0,001-0,09 мг/л

0,01-1,1 г/м3

до 10 мкг/м3

Нетоксичен

Токсичен

Кількість шкідливі речовини, що у атмосферу, що у атмосферу у складі відпрацьованих газів, залежить від загального технічного стану автомобілів і особливо від двигуна – джерела найбільшого забруднення. Так, у разі порушення регулювання карбюратора викиди ЗІ збільшуються на чотири – 5 раз.

Застосування етилірованого бензину, має у собі сполуки свинцю, викликає забруднення атмосферного повітря дуже токсичними сполуками свинцю. Близько 70% свинцю, доданого до бензину з этиловой рідиною, потрапляє у атмосферу з відпрацювали газами, їх 30% осідає землі відразу, а 40% залишається у атмосфері. Один вантажний автомобіль середньої вантажопідйомності виділяє 2,5 – 3 кг свинцю на рік. Концентрація свинцю повітря залежить від змісту свинцю в бензині:

Зміст свинцю в бензині, г/л…………0,15 0,20 0,25 0,50

Концентрація свинцю повітря, мкг/м3… 0,40 0,50 0,55 1,00

Виключити надходження високотоксичних сполук свинцю у повітря можна заміною етилірованого бензину на неетилований, що практикується у містах ряду розвинених країн Західної Європи.

Валові викиди шкідливі речовини автомобільним транспортом Росії (тоді ще СРСР) становлять, млн. т/рік:

Автомобілі: 1960 р. 1970 р. 1980 р.

Грузовые. . . . . . . . . . . .9,05 18,99 30,63

Легкові. . . . . . . . . . . .0,82 1,3 4,23

Автобуси. . . . . . . . . . . 0,65 2,1 4,16

Усього: 10,52 22,39 39,02

Світовим парком автомобілів з ДВС щорічно викидається, млн. т:

оксиду вуглецю – 260

летючих вуглеводнів – 40

оксидів азоту – 20.

Частка участі автомобільного транспорту в забруднення атмосферного повітря у містах світу становить, %:

Оксид вуглецю Оксиди Азоту Углеводороды

Москва 96,3 32,6 64,4

Санкт-Петербург 88,1 31,7 79

Токіо 99 33 95

Нью-Йорк 97 31 63

У деяких містах концентрація ЗІ протягом коротких періодів сягає 200 мг/м3 і більше, при нормативних значеннях максимально допустимих разових концентрацій 40 мг/м3 (США) і десяти мг/м3 (Росія).

2. Авіація і ракетоносії

Застосування газотурбінних рухових установок в авіації і ракетобудуванні воістину величезна. Усі ракетоносії і всі літаки (крім пропелерних у яких стоять ДВС) використовують тягу цих установок. Вихлопні гази газотурбінних рухових установок (ГТДУ) містять такі токсичні компоненти, як ЗІ, NОx, вуглеводні, сажу, альдегіди та інших.

Дослідження складу продуктів згоряння двигунів, встановлених літаками «Боїнг-747», показали, що відсотковий вміст токсичних складових продукти згоряння істотно залежить від режиму роботи двигуна (табл. 2.1.).

Таблиця 2.1.

Кількість оборотів двигуна

Зміст г/кг палива

ЗІ

NOx

CnHm

0.56 n*

87.9

0.7

9.8

0.83 n

2.3

1.5

0.3

0.90 n

--

4.4

--

n – номінальне число оборотів двигуна

Відповідно до таблиці 2.1., високі концентрації ЗІ і CnHm притаманні ГТДУ на знижених режимах (холостий хід, рулювання, наближення до аеропорту, захід на посадку), тоді як зміст оксидів азоту NOx (NO, NO2, N2O5) істотно зростає під час роботи на режимах близьких до номінальному (злет, набір висоти, політний режим).

Сумарний викид токсичних речовин літаками з ГТДУ невпинно зростає, що з підвищенням витрати палива до 20 – 30 т/ч і неухильним зростанням кількості експлуатованих літаків (дані США).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2