Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адмірала Нахімова

Реферат: Адмірала Нахімова

АДМІРАЛ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ НАХИМОВ

Під час Великої Отече ственной війни Радянський уряд заснувало репетування ден двох ступенів і медаль Нахімова. Орденом награж далися офіцери Военно-Мор ского флоту «за видатні успіхи у розробці, прове дении і забезпечення морських операцій», а медаллю — від личившиеся фінансовий боєць і матроси, старшини і сержанти флоту. Ім'ям адмірала названі училища, де підлітки начи нают готуватися до військово-морської службі. Чим адми рал заслужив таку пам'ять?

Події привели нас саме до тих років, коли фло товодческий талант Павла Степановича Нахімова про з'явився надзвичайно яскраво й усе віддали Батьківщині. Про славнозвісному адміралі цю доповідь.

Навесні 1853 року, між Туреччиною й Росією були ра зорваны дипломатичні від-

Нахімов П. З.

носіння, а восени почалися воєнних дій у Чорному морі та з обох боків від не го — на Кавказі та в Дунаї, де були кордону ворогуючих країн.

Цар і уряд сприйняли черговий війни з турками без тривоги. Царю, його міністрам, капіталістам і поміщикам здавалося, що врешті-решт війни, розгромивши Тур цию, можна буде ще біль ше зміцнити вплив у стра нах Балканського півострова, і Близького сходу. Мали ще вельми важливе сооб ражение, щоб нову війну вважати благом: країни не вщухали хвилювання та бунти кріпаків; в усіх за нашої пам'яті було повстання, підняте проти царя офице рами-декабристами. Сильне потрясіння, таке, війна (з переможним кінцем), мало, на думку ца ря і його, успоко ить народ, ненависть до туркам мала заглушити недо вольство царськими порядку ми. Як бачимо, мети війни були призвані далекі від інтересів на самих роду. Вона несла простим лю дям нові жорстокі закони, нові (руйнівні податки, загибель тисяч і тисяч вояків, матросів. Ці біди в одина ковой мері чекали і не народ Туреччини. Отож почалася виття на несправедлива по обидва боки.

Повідомлення з театру воєн ных дій на початку приходили райдужні. Успіх супроводжував російським. 5 нояб ря 1853 року стався бій парових кораблів — перший історії. Російський пароходофрегат «Володимир» під командо ванием капітан-лейтенанта Гри гория Івановича Бутакова ар тиллерийским вогнем повре дил колеса турецького парохо так «Перваз-Бахри» («Владика морів») і далі полонив його. За кілька днів вітрило ный фрегат «Флора» вів в бій із трьома турецькими пароплава ми, двом особам завдав біль шие ушкодження й усю трої цу змусив утікати. А 18 але ября стався знаменитий Синопское бій — по следнее історія вітрильного флоту.

СИНОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Турки зосередили в Батумі (це місто тоді при надлежал їм) 20 тисяч сухо путніх військ та готувалися пе ребросить їх морем району Поті і Сухума, щоб відрізати від імені Росії російську армію, на ходившуюся на Кавказі. Якби десант вдався, то армія, чи шенная будь-якого постачання, по гинула б. Переброску десанту турки мали намір прикрити бойовими кораблями. На усиле ние свого флоту у районі Батумі й направили вони з Стамбула ескадру Осман-паши. Російський флот у Чорному море по смерті Михайла Петровича Лазарєва возглав ляли два адмірала: Володимир Олексійович Корнілов Павло Степанович Нахімов. Вони припускали, що турки перед приймуть саме такі дей ствия. А де шукати ескадру противника? Море велике. До того ж восени часті шторми, тумани. Було один спосіб: крейсувати у турецьких берегів, вдень і вночі не стуляючи очей, ніж пропустити ворога. Сталося отже Нахимову довелося половину своєї ескадри передати Севастополь — кораблі отримали по народження під час жорстокого шторму. І відразу з'ясувалося, що турецькі кораблі перебувають у Синопі, відпочиваючи перед другий половиною шляху. Ці дані Нахімов отримав, опитуючи загрузка, їх підтвердили матроси захопленого турецького паро ходу.

Синоп був укріпленої ба зой турецького флоту. По бе регам бухти на піднесених місцях розташувалися шість батарей з крупнокалиберны ми знаряддями. Під їхнім захистом стояли 16 кораблів: 7 фрега тов, 2 пароплава, 3 корвета, 2 військових транспорту, 2 брі га. На кораблях і березі, біля турків був у загальної складно сти 512 знарядь.

Що було продукувати Нахимо ву? Напасть з обмеженими силами на ворожий флот не можна, лише загубиш свої кораблі. Не доводиться це й пропустити ворога! У руках маленькій ескадри російських виявилася доля всього Кавка за. «Я зважився, — писав по тому Нахімов, — тісно блоки ровать цей порт», 84-пушечные лінійні кораблі «Їм ператрица Марія», «Чесма», «Ростислав» стали біля входу до бухту, закривши собою вихід із

неї. Фрегат «Кагул» обійняв посаду для спостереження не скількох миль від бухти, а Севастополь по медичну допомогу з усією можливою швидкістю пішло посильне судно.

Важко сказати, чому ту рецкий адмірал не напав на російських, мали лише 252 гармати. Він уже тижня роздивлявся виборців із свого фрегата «Ауни-Аллах». Ко нечно, адмірал розумів, що три грізних стража відкриють вихід із бухти, лише коли загинуть .

І настав допомогу: три 120-пушечных кораблі та фре гат під керівництвом контр-адмірала Федора Михайло вича Новосильского. Ліл дощ, вітер був сильний і несприятливий. Але Нахи мов наказав готуватися до бою. Наказ адмірала закінчувався словами, кото рые міг сказати лише командувач, остаточно уве ренный в мужність і майстер стве своїх помічників: « .все попередні настанови при переменившихся обстоя тельствах можуть утруднити командира, знає свою справу, і тож предостав ляю кожному не залежно діяти за розсуду своєму, але з пременно виконати свій обов'язок».

Тепер російські мали 8 до раблей: 6 лінійних, 2 фрега та. Там 720 знарядь, зокрема 76 бомбических, снаря ды яких вибухають внут ри корабля. Щоб превос ходство в артилерії ще збільшити, щоб вогонь був підтриманий якомога згубніше, пекло мирал наказав починати його з дистанції 300—600 метрів. Під всіх західних флотах було винесено вести артилле рийский бій з відривом один-два кілометра.

Росіяни кораблі, прагнучи швидше зблизитися з супротивником, увійшли до бухту двома кільватерними колонами. Під градом ядер і книпелей вони стали проти турецьких кораблів й які самі відкрили приголомшливий вогонь.

Флагманський корабель «Імператриця Марія», на кото ром перебував Нахімов, сра зился з турецьким флагма ном — фрегатом «Ауни-Аллах». Рішуче атакувати і вивести ринок із справи противник ський флагман — таке прави ло ввів ще Ушаков. За півгодини, не витримавши обстре ла, «Ауни-Аллах» викинувся до берега. Далі викинувся до берега «Фазли-Аллах». У окремі моменти на флот ворога та його берегові бата рета обрушувалося до 200 сну рядів на хвилину.

Усі кораблі Нахімова сра тулилися як і доблесно, як флагман. І все-таки адмірал особливо відзначив корабель «Па риж» і наказав підняти на щоглі «Марії» сигнал з бла годарностью. Але сигнальні фали були перебиті. Адми рал послав шлюпку, і коман так «Парижа» дізналася про похва ле начальника. А командував доблесним кораблем капи тан першого рангу Истомин, він разом із Нахимовым і Корниловым був у Наваринском бої на «Азові».

Не минуло й трьох годин, як ворожа ескадра пе рестала існувати. Були розбиті і всі берегові ба тареи. Турецькі кораблі горі чи. Два їх вибухнули, за сыпав місто уламками. У го роді почалися пожежі. Їх ні хто гасив, оскільки населе ние пішов у навколишні села. Врятуватися вдалося лише паро ходу «Таиф». Нею біг контр-адмірал Мушавер-паша — такий титул мав у ту рецком флоті англійський зі ветник капітан Адольф Слэд. Втрати турків лише загинув шими становили близько 3 ти сяч, це з 4500, знаходили ся у бою. Було багато полонених, серед них сам віце-адмірал

Истомин У. І.

Осман-паша, поранений ный в ногу, і трьох командира фрегатів.

Росіяни втратили 38 чоло століття убитих і 235 пораненими. Усі корабели були цілі, але мали багато ушкоджень. Деякі довелося до са мого Севастополя буксиро вать пароплавами, які підійшли доречно сра жения. Справу цю було працю ное через сильного вітру і хвиль. Але ескадра Нахімова благополучно прийшла б у свою базу. Їй влаштована тор жественная зустріч — з по здравлениями, нагородами і обідами для матросів на пло щади у Графської пристані, а офіцерів у морському клубі.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6