Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Радіоактивність

Реферат: Радіоактивність

- 3 - ЗАПРОВАДЖЕННЯ Радіоактивність - зовсім на нове явище; новизна у тому, як намагалися е" використовувати. Ионизирующие излуче- ния існували Землі набагато раніше зародження у ньому життя й були присутні у космосі раніше виникнення самої Землі. Радиоак- тивные матеріали увійшли до складу Землі від е" народження. Так- ж людина злегка радіоактивний, оскільки у будь-якій живу тканину є у слідових кількостях радіоактивні речовини. Дія іонізуючої радіації на живий організм интересо- вало світову науку з моменту відкриття і перших кроків примі- нения радіоактивного випромінювання. Це не випадково, оскільки з саме- го початку дослідники зіштовхнулися з його негативними эффек- тами. Так було в 1895 року помічник Рентгена В.Груббе отримав заради- ационный опік рук під час роботи з рентгенівськими променями, а фран- цузский учений А.Беккерель, відкрив радіоактивність, отримав сильний опік шкіри від випромінювання радію [43]. Клінічні дослідження впливу радіації на людини ведуться вже 40 років, але достовірна наукова інформація по вопро- су про дії радіації на чоловіки й довкілля часто-густо не сягає населення, яке користується тому всі- можливими чутками. Радіація справді смертельно небезпечна. При великих дозах вона викликає надзвичайно серйозні поразки тканин, а при малих може викликати раку і індукувати генетичні дефек- ти. За дослідженнями Ichimaru M., Ishimaru T.(1975), випадки підвищений ризик лейкозів що в осіб які пережили атомні вибухи в

- 4 - Хіросімі й Нагасакі виявлялися через 5 років тому після опромінення. Після цього відбувався підйом відносного ризику, який через- тим різко знижувався і зникав через 25 - 30 багатьох років після опромінення. Летальные випадки спостерігаються тільки після величезних доз облуче- ния [52]. Угорські вчені провели моніторинг здоров'я жителів прилеглих до Чорнобиля районів за 5 років та з'ясували, що немає ніякої збільшення генетичних змін залишилися після аварії. Через необізнаності генетики змусили молодих жінок із першої бе- ременностью погодитися на аборт, тому й маса ускладнень під час повторних беременностях і пологах. У вашій книзі "Життя після Чернобы- ля" шведських учених С.Кулландера і Б.Ларсона говориться: "Ще зірвалася знайти генетичні порушення як наслідок опромінення. Навіть в 78000 дітей тих японців, які пережили атомне бомбардування Хіросіми і Нагасакі, був констатиро- вано будь-якого збільшення кількості випадків спадкових поро- ков" [39]. Є мнение,что "шум", піднятий навколо аварії на ЧАЕС жур- налистами і політиками, як головний чинник стресу і негативних эмо- ций завдав здоров'ю людей більший збитки, ніж радіаційний выб- ріс. У 1989 року новий уряд СРСР офіційно зверни- лось до МАГАТЕ з проханням провести міжнародну експертизу раз- работанной у СРСР концепції безпечного проживання населення в територіях, які піддалися радіоактивному забрудненню і оцінку ефективності заходів щодо охорони здоров'я населення, які у цих районах. У результаті створено Международ- ный Чорнобильський Проект (МПП), у якому взяли понад

- 5 - двохсот ученых-экспертов із різних міжнародних організацій різних країн світу. МПП зазначив значне, не обумовлене радіацією, на- рушение здоров'я в жителів як обстежених забруднених, і обстежених контрольних населених пунктів, які изуча- лисій у межах Проекту, але були виявлено будь-яких порушень здоров'я, безпосередньо з впливом радіації. Аварія спричинила у себе значні негативні психологи- ческие наслідки, виражені в підвищеному почутті тривоги й виникненні стресу через постійне відчуття дуже сильної невизначеності, що можна було поза забруднених районів. З оцінених у межах Проекту доз й положення прийнятих нині оцінок радіаційного ризику можна сказати, майбутнє збільшити кількість ракових захворювань чи спадкових змін проти природним рівнем буде складно оп- ределить навіть за широкомасштабних і добре організованих дол- госрочных епідеміологічні дослідження. Повідомлення про шкідливих здоров'ю наслідки, объясняемых впливом радіації, не підтвердилися ні належно своїх проведеними місцевими дослідженнями, ні дослідженнями в рам- ках Проекту. У порівняні з контрольними районами був обготівковув- ружено достовірних відмінностей числа і деяких видів психологічних нару- шений, загального стану здоров'я, порушень серцево-судинної системи, функціонування щитовидної залози, гематологических показників, випадків ракових захворювань, катаракт, мутацій хромосом і соматичних клітин, аномалій плоду і генетичних змін. Висновки МПП міг би поставити греблю на потоці рублів,

- 6 - доларів - і апаратури, виділеної "під Чорнобиль" [40]. Проте для широкого загалу населення вони невідомі. Отже, в переглянутої нами літературі спостерігається дві різні, цілком протилежні погляду на дейс- твие радіації на організм. Географічне становище Алтайського краю на схід від Семипалатинського полігону і регіональні прояви законо- мерностей глобальної циркуляції атмосфери зумовили близьку до 50% ймовірність проходження радіоактивних продуктів від атмос- ферных ядерних вибухів на Семипалатинському полігоні над террито- рией Алтайського краю. Це спричинило створення мисленні жителів Алтайського краю критичного і, можливо, не обгрунтованого від- рицательного ставлення до використанню атомної енергії хоч у яких не пішли цілях. У той самий час дослідження впливу ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні для здоров'я населення Алтайського краю тільки-но розпочато. Вивчається загальний стан здоров'я, функциониро- вание окремих систем організму, виявлення генетичних изме- нений. Метою згаданої роботи була дослідження впливу ядерних вибухів на Семипалатинському полігоні на функціональну актив- ность печінки в жінок, які на теренах районах котрі піддавалися впливу радіоактивних продуктів ядерних вибухів, органу що посідає "центральне місце" у процесах обміну речовин. Відповідно до метою роботи вирішувалися такі: 1) оцінка белоксинтезирующей функції печінки; 2) дослідження обезвреживающей здібності печінки; 3) вивчення депонирующей функції печінки.

- 7 - ГЛАВА 1. Літературний огляд 1.1. Види випромінювання Ионизирующим називається випромінювання безпосередньо чи опосередковано шпп- собное іонізуйте середу. До нього відносять рентгенівське і галас- ма-излучение, і навіть випромінювання які з потоків частинок, заряджених чи нейтральних, які мають достатніми для иониза- ции енергіями [36]. Радіоактивні речовини зазвичай випускають альфа- і бета-час- тицы, гама- і гальмівне випромінювання, нейтрони ( може бути про- тони і досить важкі ядра ). Альфа-частицы - це позитивно заряджені атоми гелію. Вони мають великий ионизационной й малої проникаючої спосіб- ностями. Альфа-частицы можуть пролягти шар повітря завтовшки максимум 11 див чи шар води до 150 мкм. Бета-частицы - це електрони. Проникающая здатність зна- чительно більше, ніж в альфа-частинок. Бета-частицы можуть прони- кать через базальний шар шкіри (0.07 мм). Найбільш высокоэнер- гетические бета-частинки можуть пролягти через шар алюмінію до 5 мм. Гальмівний й гамма-випромінювання - електромагнітні випромінювання високої енергії, мають великий проникаючої здатністю. Іо- низирующая здатність значно менше, ніж в альфа- і бе- та-частиц. Нейтрони, як і фотони, побічно ионизирующие частки, ио-

- 8 - низация середовища на полі нейтронного випромінювання проводиться заряджений- ными частинками, виникаючими у зіткненні нейтронів з ве- ществом [36]. 1.2. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною Проходячи через речовина альфа- і бета-излучения переважно взаємодіють із електронами атомів, передаючи їм свою энер- гию, яка на іонізацію (відрив електрона від ато- мало) і порушення (переклад електрона більш вищі орбитали). Кількість іонізованих і порушених атомів образуемой аль- фа-частицей на одиниці довгі шляху до середовищі, у сотні разів більше, ніж в бета-частинки. Фотоны взаємодіють із електронами атомів і з електричним полем ядра. Проходячи через речовина, фотонное випромінювання будь-коли поглинається повністю. У його на відміну від корпускулярного випромінювання. Передача енергії фотонного випромінювання проходить у процесі фотоелектричного поглинання, у результаті якого фотон ис- чезает, витрачаючи свою енергію на відрив електрона. Отже фотонное випромінювання безпосередньо іонізації не виробляє, але у процесі взаємодії з атомом переда"т частину або все своє енергію электронам, які потім виробляють іонізацію. Принципово інакше відбувається взаємодія при про- ходінні нейтронів через речовина. Вони взаємодіють ні з електронами, лише з ядрами атомів середовища, передаючи їм частину своєї енергії. Ядра, отримали від нейтронів частина кінетичною


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11