Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аврелій Августин

Реферат: Аврелій Августин

Найбільшим християнським мислителем періоду патристики і найвидатнішою з "батьків церкви" був Аврелій Августин (354-430). "Ти нас виробив собі, й наша серце буде неспокійним, доки упокоится в тобі". Цим пропозицією починаються "Сповіді", за тридцять книгах що їх у вигляді молитви розповідає про своє життя, отличавшейся занепокоєнням, постійним пошуком і багатьма помилками, до того часу доки знайшов внутрішній спокій - спокій душі - в християнстві.

Народився він у р. Тагасте в Нумидии (Північна Африка), був сином отца-язычника і матери-христианки. У Карфагені, Римі та Мілані він вивчав риторику. Читання трактатів Цицерона пробудило у ньому інтерес до філософії, він захотів знайти істину. Спочатку він вірив, що знайде її в манихейцев, у навчанні про дуалізмі добра і зла. Пізніше, у його думках з'являється академічний скептицизм, від якої він звільняється, вивчаючи неоплатоников, зокрема Греблю. Платоническая філософія найближче наближається до релігійної вірі.

Зрештою істину Августин знаходять у християнстві, якому він перетворюється на 387 р. передусім під впливом християнського проповідника, міланського єпископа Амвросія. Пізніше він призначили пресвітером і споруджено на єпископа північноафриканського міста Гиппо. Тут у 430 р. і помер.

У творах він піддав жагучому судженню помилкові вчення, яким сам тривалий час дотримувався. У трактаті, направленому проти академіків, він засуджує скептицизм, виступає проти маніхейства та інших єретичних навчань. Крім "Сповіді" для її головним трактатів ставляться: "Про трійці" ("De trinitate", 400-410), де систематизовані теологічні погляди, і "Про граді божому" ("De civitate Dei", 412- 426). Останній трактат вважається головним твором Августина, бо містить його историко - філософські погляди. У перших п'яти книгах цього об'ємистого праці Августин зазначає, що Рим упав з вини власного егоїзму і аморальності, але з вини християнства, як про це свідчать. У наступних п'яти книгах говориться про знехтуваному язичництві й помилках колишньої філософії. У більшості інших двадцяти книгах говорить про протилежності між світської (диявольською) державою і царством божим, втіленням якого є церква; боротьба з-поміж них представлена як боротьба добра і зла.

Спосіб викладу матеріалу в працях Августина відповідає його бурхливому, неспокійному характеру; писав Пауль пристрасно і все одно несамовито, різко переходив від однієї позиції в іншу. Про нього казали, що ніхто з від світочів був таких перепадів між найвищим і низменнейшим, що з церковних святих він був найменш святим і найбільш людиною. Його творчість немає монолітного характеру, він утворює єдиної системи, але фактично є джерелом, з яких довго черпала християнська філософія.

Філософія Августина виник як симбіоз християнських і стародавніх доктрин. З давніх античних філософських доктрин головним джерелом йому був платонізм, що він знав переважно у викладі неоплатоников. Ідеалізм Платона в метафізиці, абсолютизм теоретично пізнання, визнання відмінності духовних принципів у структурі світу (добра й погана душа, існування окремих душ), упор зроблено на ірраціональні чинники духовного життя -

- усе це вплинув формування його власних поглядів.

Вчення Августина стало визначальним духовним чинником середньовічного мислення, справило величезний вплив протягом усього християнську Західної Європи. Жоден з авторів періоду патристики не сягнув тієї глибини думки, яка Августина. Він його послідовники в релігійної філософії вважали пізнання бога й Божественною любові єдиною метою, єдиною повної сенсу

цінністю людського духу. Дуже мало місця він відводив мистецтву,

культури і природничих наук.

Християнської основі своїй філософії Августин надавав велике значення. Він здійснив те, що лише позначений в його попередників: зробив бога центром філософського мислення, його світогляд було теоцентрическим. З принципу, що бог первинний, випливає та її положення про перевагу душі із тіла, волі і потрібна почуттів над розумом. Це першість має як метафізичний, і гносеологічний і етичний характер.

Бог є найвищою сутністю, лише його існування випливає із власного єства, решта із необхідністю немає. Він єдиний, існування якого незалежно, решта є лише завдяки божественної волі. Бог причина існування будь-якого сущого, усіх її змін; не лише створив світ, а й постійно його зберігає, продовжує його творити. Августин відкидає уявлення, за яким світ, будучи створеним якось, розвивається далі сам.

Бог є й найважливішим предметом пізнання, пізнання ж минущих, релятивних речей безглуздо для абсолютного пізнання. Бог виступає до того ж час і причиною пізнання, він вносить світ у людський дух, в людську думку, допомагає знаходити людям правду. Бог є найвищим благом і причиною будь-якого блага. Оскільки існує завдяки Богу, і всяке благо походить від бога.

Спрямованість до Богу в людини природна, і єдино через з'єднання з нею то вона може досягти щастя. Філософія Августина в такий спосіб відкриває простір теології.

Душу Августин розуміє суто спиритуалистиески, розмірковуючи дусі ідей Платона. Душа як самобутня субстанція може бути ні тілесним властивістю, ні виглядом тіла. Вона зовсім позбавлений у собі нічого матеріального, має лише функцію мислення, волі, пам'яті, але з має нічого спільного з біологічними функціями. Від тіла душа вирізняються досконалістю. Таке розуміння існувало і грецької філософії, але в Августина було вперше сказано, що це досконалість

походить від бога, що душа близька Богу і безсмертна.

Душу знаємо краще, ніж тіло, знання про душу є певним, про тілі ж, навпаки. Понад те, душа, а чи не тіло пізнає бога, тіло ж перешкоджає пізнання. Перевага душі із тіла вимагає, щоб молода людина дбав про душі, придушував почуттєві насолоди.

Основою духовного життя є воля, але з розум. Це твердження грунтується у тому, що сутність кожної речі проявляється у її активності, але не пасивності. Звідси випливає висновок, що людську сутність характеризує не розум, який має пасивний характер, але дії, активна воля. Вчення Августина про першості волі відрізняється від давньогрецького раціоналізму. Иррационалитическое розуміння людського духу дійшов з того що сутністю духу є вільна воля. Цю позицію Августин втілював у психології, а й у теології: першість волі стосується й божественної сутності. Його філософія переходить, в такий спосіб, від інтелектуалізму і раціоналізму до волюнтаризму.

Уся філософія Августина зосередилася на бога як єдиному, скоєному, абсолютному бутті, світ має значення божа творіння і відблиск. Без бога нічого не можна ані зробити, ні пізнати. В природі щось може відбутися й без участі надприродних сил. Світогляд Августина дуже чітко протистояло натуралізму. Бог як єдине суще і істина є змістом метафізики, бог як джерело пізнання предмет теорії пізнання; бог як благо і чудове предмет етики, бог як особа всемогутня і повна милості головне питанням релігії.

Бог як нескінченне буття, а й особа сповнена любові. У цьому напрямі теоретизували і неоплатоніки, але бог ними цей бачили не як особа. У неоплатонізмі світ - еманація божественного єдиного, необхідний продукт природного процесу, у Августина ж світ - акт божественної волі. У Августина проявляється тенденція до дуалізму на відміну неоплатонического монізму, заснованого ідеї, що Бог і добрі світ мають і той ж характер.

Відповідно до Августину, світ знає як вільний акт бога є витвором розумним, бог створив його за основі власної ідеї. Християнський платонізм був августинианским варіантом вчення Платона про ідеї, яке розумілося в теологічному і персоналистическом дусі. У бога схований ідеальний зразок реального світу. Як і Платона, і у Августина існують два світу: ідеальний - в бога і той реальний - у мирі та просторі, що виник завдяки втілити ідею в матерію.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3