Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Екологічна концепція України

Реферат: Екологічна концепція України

План.

1. Запровадження.

2. Проблема екології сьогодні.

3. Екологічна концепція України.

4. Конституційне закріплення охорони навколишнього середовища.

5. Екологічні громадян України.

6. Укладання.

Нині захист довкілля висувається першому плані. Наслідки недостатнього уваги до проблеми може бути катастрофічними. Йдеться як про добробут людства, йдеться про його виживання. Особливо тривожить те, що деградація природного довкілля може бути необоротною.

Забруднення вод шкодить здоров'ю чоловіки й рибним запасам. Деградація сільськогосподарських угідь призвела до посухи і ерозії грунтів у багатьох районах. Звідси недоїдання, голод, хвороби. Забруднення повітря завдає дедалі більше відчутної шкоди здоров'ю людей. Масове знищення лісів негативно б'є по кліматі і скорочує біорізноманіття, генофонд. Серйозною загрозою здоров'ю є виснаження озонового шару, що убезпечує од шкідливих випромінювань Сонця. До катастрофічним змін у кліматі Землі веде "парниковий ефект", тобто глобальне потепління внаслідок зростаючих викидів вуглекислого газу атмосферу. Нерациональное використання мінеральних і живих ресурсів веде до виснаження, що таки ставить проблему людства. Нарешті, аварії на підприємствах, що з радіоактивними і отруйними речовинами, а про випробування створення ядерної зброї, від величезних збитків здоров'ю покупців, безліч природі. Досить згадати аварії на Чорнобильської АЕС і на американському хімічному заводі Індії. Великий шкоди навколишньому середовищі приносять збройні конфлікти, про що свідчить досвід війн у В'єтнамі, Кампучії, Перській затоці, в Югославії й ін.

На конференції ООН 1992 р. у Ріо-де-Жанейро пролунав висновок у тому, нинішня рыночно-потребительская модель, діюча у низці країн, стрімко веде загибель людства. Це модель нестійкого розвитку, що характеризується бездумної із розробкою та споживанням природно-энергетических і сировинних ресурсів біосфери.

З огляду на високу енерго- і ресурсомісткість промислового виробництва, у Україні, низький рівень соціальної культури виробництва та зневага екологічним законодавством, необхідно трансформувати усю соціальну і організацію управління розробити і нову екологічну доктрину, концепцию[1], у сфері виживання майбутніх поколінь українців.

Необхідність розробки нової екологічної концепції України – ноосферного шляхів розвитку – диктується такими причинами:

1. До останнього часу Україні була відсутня якась державна політика у сфері екології. Такий стан речей стає неприпустимим під час початку ринкових відносин, коли екологічні та інтереси входять у надміру гострі протиріччя.

2. Умови виживання людини диктують перехід його за ноосферну шлях розвитку. Уперше термін «ноосфера» увів у звернення академік В.И.Вернадский, розуміючи під цим розумно керовану розвиток людини, суспільства і природи, перехід людства на нову епоху – ноосферу. Фундаментом ноосферного розвитку є особливим розуміння те, що людина є частиною природи й зобов'язаний підпорядковуватися її законам. Перехід до ноосферному розвитку – єдиний шлях порятунку сучасної цивілізації від загибелі.

3. Існує необхідністю приведення норм екологічного права України у відповідність до норм міжнародного права, що передбачає освоєння і ставлення до українською наукою і право найефективніших міжнародних концепцій й ідей у сфері охорони навколишнього середовища.

4. Основні становища нової екологічної концепції України повинні відбутися стати підвалинами конструктивної взаємодії органів державної влади органів місцевого самоврядування, підприємців та громадських об'єднань є щодо забезпечення комплексного вирішення питань збалансованого розвитку і поліпшення стану довкілля. Ці становища повинні з'явитися базою і розробити довгострокової державної політики, які забезпечують стійке економічного розвитку країни за дотримання екологічну безпеку суспільства.

Охорона довкілля людини, як одне з найважливіших напрямів екологічної концепції України, міцно пов'язана з ідеєю створення сприятливих екологічних умов життєдіяльності, праці та відпочинку людини. Цей є одним із головних завдань діяльності з охорони навколишнього середовища. Ст.3 Конституції України встановлює, що людина, його правничий та свободи є вищою цінністю. У Ст.50 українській конституції сказано, що має декларація про сприятливе середовище, достовірну інформацію про його стан і відшкодування збитків, заподіяної його здоров'ю чи майну екологічним правопорушенням.

У цьому право громадян сприятливе середовище забезпечується:

- створенням сприятливих умов його життєдіяльності;

- наданням можливість участі в обговоренні підготовлених рішень, виконання яких може надати несприятливий вплив на довкілля;

- здійсненням державних заходів для запобігання екологічно небезпечної діяльності, попередження та ліквідації наслідків аварій, природних стихійних лих;

- наданням достовірну інформацію про стан довкілля;

- поліпшенням якості продуктів;

- можливістю вимагати через суд знову скасування рішень про розміщення, проектуванні, будівництві, реконструкції й експлуатації екологічно небезпечні об'єкти;

- інші гарантії громадян.

Можна виділити декілька засад механізму реалізації екологічної концепції України:

1. Постійне й неухильне збільшення частки коштів державного бюджету, спрямованих на охорони навколишнього середовища проживання і природних ресурсів, що сприяє підвищення рівня стійкості екосистем природних зон України та забезпечує людям, соціальним групам і суспільству загалом декларація про проживання чистої природної середовищі.

2. Поетапне формування екологічного захисту довкілля та природних ресурсів, забезпечує стійке їх відтворення.

3. Поетапне формування нормативно-правового механізму, соотносящего розвиток всі сфери громадського виробництва, його галузей, окремих підприємств та провідником усіх членів товариства із реальним станом природних ресурсів немає і умовами довкілля.

Рішення питань раціонального використання природних ресурсів немає і охорони навколишнього середовища з урахуванням широкої інформованості населення про стан природи, економіки, охорони здоров'я при організуючою діяльності всіх органів державної влади громадських організацій.

Відповідно до вищезазначеного, легко зрозуміти важливість конституційного закріплення та митного регулювання екологічних правовідносин.

У українській конституції, прийнятої 28 липня 1996 р. кілька статей присвячені проблемам екології. Зокрема, стаття 16 говорить:

Забезпечення екологічної безпеки й підтримка екологічної рівноваги території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є обов'язком держави.

Цю статтю Конституції є одним із найважливіших - така, що стосується існування українського народу, здоров'я кожної людини, який живе території України, майбутніх поколінь.

конституція визначає як держави збереження генофонду українського народу, забезпечення екологічну безпеку в людини і лише тваринного світу, подолання особливо тяжких Україні наслідків на Чорнобильською АЕС.

Поняття екологічну безпеку, ключове для даної норми, має чітко визначені правові рамки. Вони обумовлені встановленими законодавством критеріями якості навколишнього природного середу, її окремих елементів, якості продуктів, одягу, житла тощо. буд., дотримання яких дозволяє забезпечити екологічну безпеку. Відповідні критерії закріплені системою екологічних нормативів, серед яких центральне останнє місце посідають нормативи екологічну безпеку щодо гранично допустимих: концентрації забруднюючих речовин, у воді, повітрі, грунті; рівня акустичного, електромагнітного, радіаційного чи іншого шкідливого фізичного впливу навколишнє середовище; змісту шкідливих речовин у продуктах харчування і тварин кормах.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3