Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Визначення комерційного ризику при інвестиціях у інновації

Реферат: Визначення комерційного ризику при інвестиціях у інновації

Зміст

1. КОММЕРЧЕСКИЙ РИЗИК У СФЕРІ НТП 2

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИЗИКИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА І КЛАССИФИКАЦИЯ. 4

2.1 Ризики НДДКР 6

3. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМЕРЦІЙНОГО РИЗИКУ ПРИ ІНВЕСТИЦІЯХ У ІННОВАЦІЇ 9

3.1 Метод аналогів. 9

3.2 Метод оцінки ефективності інвестицій при інновацій. 11

3.3 Критерій Байєса і математична статистика. 13

4. ІНШІ МЕТОДИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИЗИКУ. 17

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК 18

1. КОММЕРЧЕСКИЙ РИЗИК У СФЕРІ НТП

Ризик включає у собі три головних моменту: можливість отримання бажаного результату (удачі), можливість наступу небажаним наслідкам (невдачі) при реалізації обраної альтернативи, ймовірність відхилення від заданої мети. У цьому відхилення можливі як негативного, і позитивного властивості. Технічний прогрес нездійсненний без ризику. Це пов'язано з його вероятностной природою. Витрати і особливо результати виявляються протягом багато часу і часто бувають важко передбачити. Практика показує, що ігнорування ризику стає гальмом НТП.

Ризик у сфері НТП то, можливо кількох видів: можливість отримання негативного наукового результату, допустимість наступу негативних соціальних наслідків під час здійснення будь-яких науково-технічних заходів й економічна ризик – можливість наступу негативних економічних наслідків учасників відносин у галузі НТП. Перший вид ризику імовірний на стадії наукових розробок. Причому різними етапах він є неоднаковим: допустимість отримання гаданих результатів на стадії фундаментальних досліджень вбирається у 5-10%, прикладних наукових розробок – 80-90, проектно-конструкторських розробок – 90-95 %. Дві інші виду ризику характерні передусім на галузі використання науково-технічних набутків у громадському виробництві. І особливо актуальним нині стає комерційний ризик інвестицій, здійснювані на початкових стадіях НДР і до впровадження товару ринку. Цей ризик інвестицій, можна з'ясувати, як можливість, реальний майбутній дохід надто відрізнятиметься від очікуваного доходу. Інвестицію вважається нерискованной, якщо дохід за нею гарантовано. Що не можна сказати про вкладанні коштів у проект, пов'язані з виробництвом принципово нову продукцію. По тимчасовому ознакою даний ризик можна поділити короткостроковий, пов'язані з фінансуванням інвестицій і впливає на ліквідні позиції компанії, і довгостроковий, пов'язані з набором напрямів інвестування і кінцевими результатами

Залежно від рівня впливу фінансове становище компанії виділяють ризики:

· припустимий;

· критичний;

· катастрофічний.

За припустимий ризик зазвичай приймають загрозу втрати компанією

прибутку. Критичний ризик пов'язане з втратою гаданої виручки. Найнебезпечнішим є ризик, який призводить до втрати всього майна України та банкрутства компанії.

Сьогодні актуальність проблеми ризику у сфері НТП поза сумнівом у зв'язку з цим необхідно передусім досліджувати досвід роботи західних венчурних фірм – невеликих організацій, роблять бізнес на комерційному освоєнні нововведень. Інноваційний ризик сприймається як об'єктивна й неминуче реальність. Заздалегідь допускається, що навіть за жорсткому відборі, під час якого відхиляється майже 80-90 % вступників пропозицій, 15-30% проектів, отримали фінансування з допомогою венчурних фондів, можуть закінчитися невдачею. Вкладення в венчурний капітал дають часом більш 20—30% прибутків (вдвічі перевищував звичайний). Але тільки небагато таких фірм спромігся на прибуток. Виживають всього 20 %, тому українським малим інноваційним підприємствам потрібно привчатися існувати у сфері загострення конкуренції, а й у умовах постоянног ризику. Зараз передбачені певні пільги малим підприємствам. До того ж які у області НТП. Тим часом настільки незначні, що навряд чи зможуть стимулювати діяльність цих малих фірм. Крім податкових пільг необхідно надавати державну допомогу цим фірмам – державні закупівлю та державні замовлення.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИЗИКИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА І КЛАССИФИКАЦИЯ.

Виробничі ризики – це таке вид ризиків, які творяться у процесі науково- дослідницьких мереж і конструкторських розробок (НДДКР), виробництва, реалізації і послереализационного обслуговування продукції (послуг).

Відповідно до своєю ухвалою, виробничі ризики може бути підрозділені ми такі категорії:

· Ризики НДДКР. Часто цю групу виробничих ризиків називається технічними ризиками. Зокрема цю групу входять ризики інвестицій у інновації;

· Безпосередньо виробничі ризики;

· Транспортні ризики;

· Реализационные ризики. Ця група ризиків часто називається маркетинговими чи комерційними ризиками.

Безпосередньо виробничі ризики, які представляють основну групу

виробничих ризиків, складаються з:

· Ризиків у процесі розробки стратегії;

· Снабженческих ризиків;

· Ризиків порушення планових термінів;

· Ризиків конфліктів з його інтересами підтримки поточної діяльності фірми та її напрямів.

Група ризиків, що виникають у процесі вироблення стратегії фірми, складається з таких:

· Ризики необгрунтованого визначення пріоритетів загальної економічної та ринкової стратегії фірми;

· Ризики неправильного прогнозу кон'юнктури усім чи окремих ринках капітальних закупівель і забезпечення;

· Ризики неадекватною оцінки потреби сфери споживання і власного виробництва.

Снабженческие ризики складаються з ризиків:

· Не перебування постачальників унікальних ресурсів, необхідних проведення цього напрями підприємницької діяльності;

· Не перебування постачальників при проектованих цінах закупівель;

· Відмови планованих постачальників від укладання контрактів про поставки;

· Здивувалися необхідності укладання контрактів за умов, які від найбільш приемлимых або звичайних для фірми і;

· Затягивания компанії з організації закупівель;

· Укладання контрактів на обсяги поточного постачання виробництва, не забезпечені збутом готової продукції.

Група ризиків порушення планових термінів складається з ризиків:

· Недотримання запланованого графіка витрат;

· Невыдерживания намечавшегося графіка доходів.

Існує досить багато ознак, якими можна

класифікувати транспортні ризики. Проте загальноприйнятим у світі був частиною їхнього розподіл за рівнем відповідальності них на виборах 4 групи. Необхідність вичленування на самостійну групу обумовлена наявністю транспортних операцій кожному з етапів виробничого процесу.

Реализационные ризики є комплексними ризиками, які, з погляду запропонованої мною класифікації, можна як частина виробничих ризиків, і як "цілком самостійну групу ризиків.

2.1 Ризики НДДКР

Ризики НДДКР базуються у тому, що під час проведення цих робіт завжди існує можливість недосягнення бажаних (запланованих раніше) результатів (втрат). Більшість фахівців вважає, що ця група ризиків то, можливо викликана двома основними групами чинників: об'єктивними і суб'єктивними.

До об'єктивним чинникам, впливає на можливі втрати під час проведення НДДКР, ставляться тих чинників вирішення яких є компетенцією фірми

( наприклад, проблеми з інвестуванням лабораторних досліджень, перевищення кошторису витрат у ході дослідження), недостатньо нове дослідне устаткування тощо.).

Суб'єктивні чинники присутності технічного ризику обумовлені причинами, незалежними від підприємства. У найбільш загальному вигляді причини їх виникненню може бути такими:

1. отримання негативних результатів після проведення науково-дослідницьких робіт, запланованих і профінансованих зацікавленою фірмою. Виникнення цій ситуації може викликати у себе відмова фірми займатися запланованим раніше напрямом підприємницької діяльності. У разі мають бути зроблені значні корективи в стратегічні плани цього підприємства, а окремих випадках і переглянуті пріоритети;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4