Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ядерні реакції. Ядерна енергетика

Реферат: Ядерні реакції. Ядерна енергетика

Зміст

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РОБОТИ 2

1.1. Запровадження . 2

1.2. Атомне ядро . 2

1.3. Альфа-распад . 2

1.4. Бета-распад 3

1.5. Гамма-распад . 3

1.6. Ядерні реактори . 3

1.7. Укладання 4

2. ЗАПРОВАДЖЕННЯ . 4

3. АТОМНЕ ЯДРО . 5

4. ЕНЕРГІЯ ЗВ'ЯЗКУ АТОМНИХ ЯДЕР . 5

5. РАДИОАКТИВНОСТЬ . 6

5.1. Загальні відомості 6

5.2. Вплив радіації на людини . 6

5.2.1. Радіоактивність атмосфери 6

5.2.1.1. Природна радіоактивність атмосфери 6

5.2.1.2. Штучна радіоактивність атмосфери . 7

5.2.2. Радіоактивність вод 7

5.2.3. Радіоактивність гірських порід . 8

4.3 Альфа-распад . 8

4.4 Бета-распад 9

4.5 Позитронный бета-розпад 9

4.6 Електронний захоплення 9

4.7 Гамма-распад 10

5 ДЕЛЕНИЕ АТОМНИХ ЯДЕР . 10

5.3 Загальні відомості 10

5.4 Продукти розподілу . 11

6 ВЗАЄМОДІЯ НЕЙТРОНОВ З АТОМНЫМИ ЯДРАМИ 11

7 ЦЕПНАЯ ЯДЕРНА РЕАКЦИЯ . 12

7.3 Ядерні реактори 12

8 ТЕХНІЧНІ ОСНОВЫ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 13

8.3 Особливості ядерного реактора як джерела теплоти 13

8.4 Пристрій енергетичних ядерних реакторів 14

8.5 Вимоги до конструкціям активної зони і його характеристики. 15

8.6 Класифікація реакторів . 17

9 Укладання . 21

10 Література 22

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РОБОТИ

1.1. Запровадження.

Енергетика - найважливіша галузь народного господарства, що охоплює енергетичні ресурси, вироблення, перетворення, передачу і різних видів енергії. Це основа економіки держави.

У іде процес індустріалізації, який має потребу витрати матеріалів, що підвищує енерговитрати. Зі збільшенням населення збільшуються енерговитрати на обробку грунту, збирання врожаю, виробництво добрив тощо.

Нині багато природні легкодоступні ресурси планети вичерпуються. Добувати сировину посідає великий глибині чи морських шельфах. Обмежені світові запаси нафти й газу, начебто, ставлять людство перед перспективою енергетичної кризи. Проте використання ядерної енергії дає людству можливість уникнути цього, оскільки результати фундаментальних досліджень фізики атомного ядра дозволяють відвести загрозу енергетичної кризи шляхом застосування енергії, виділеної при деяких реакціях атомних ядер.

1.2. Атомне ядро.

Атомне ядро характеризується зарядом Ze, масою М, спіном J, магнітним і електричним квадрупольным моментом Q, певним радіусом R, изотопическим спіном Т і складається з нуклонів - протонів і нейтронів. Усі атомні ядра поділяються на стабільні і нестабільні. Властивості стабільних ядер залишаються незмінними необмежено довго. Нестабильные ж ядра відчувають різноманітних перетворення.

Явище радіоактивності, чи спонтанного розпаду ядер, було відкрито французьким фізиком А. Беккерелем в 1896 р. Він виявив, що уран та його сполуки випускають промені чи частки, проникаючі крізь непрозорі тіла, і здатні засвічувати фотопластинку, Беккерель встановив, що інтенсивність випромінювання пропорційна лише концентрації урану та залежною від зовнішніх умов (температура, тиск) і південь від того, перебуває чи уран у літак якихось хімічних з'єднаннях.

1.3. Альфа-распад.

Енергія зв'язку ядра характеризує його опірність розпаду на складові. Якщо енергія зв'язку ядра менше енергії зв'язку продуктів її розпаду, це означатиме, що ядро може спонтанно (спонтанно) розпадатися. При альфа-распаде альфа-частинки несуть майже всю енергію та лише 2 % її посідає вторинне ядро. При альфа-распаде масове число змінюється на виборах 4 одиниці, а атомний номер на дві одиниці.

1.4. Бета-распад.

Це процес перетворення атомного ядра до іншого ядро зі зміною порядкового номери без зміни масову кількість. Розрізняють три типу b-распада: електронний, позитронний і захоплення орбітального електрона атомним ядром. Останній тип розпаду прийнято також називати До-захопленням, оскільки цьому найімовірніше поглинання електрона із найближчого до ядру До оболонки. Поглиненна електронів з L і М оболонок також можливо, але менше, мабуть. Період піврозпаду b -активних ядер змінюється на вельми межах.

При електронному розпаді залишкове ядро має порядковий номер на одиницю більше вихідного за збереження масову кількість. Це означає, що у остаточном ядрі число протонів збільшилося на одиницю, а число нейтронів, навпаки, поменшало: N=A-(Z+1).

1.5. Гамма-распад.

Стабільні ядра нині напівживі, що відповідає найменшої енергії. Цей стан називається основним. Проте шляхом опромінення атомних ядер різними частинками чи високоенергетичними протонами вони можуть передати певну енергію та, отже, перекласти на стану, відповідальні більшої енергії. Переходячи кілька днів з порушеної стану в основне, атомне ядро може испустить чи частку, якщо енергія порушення досить висока, чи высокоэнергетическое електромагнітне випромінювання - гамма-квант.

Чудовим і важливим властивістю реакції розподілу і те, у результаті розподілу утворюється кілька нейтронів. Ця обставина дозволяє створити умови для підтримки стаціонарної чи що розвивається у часі ланцюгову реакцію розподілу ядер. Справді, тоді як середовищі, що містить діляться ядра, один нейтрон викликають реакцію розподілу, то які утворюються внаслідок реакції нейтрони можуть із певною імовірністю викликати розподіл ядер, що може спричинити при відповідні умови до розвитку неконтрольованого процесу розподілу.

1.6. Ядерні реактори.

При розподілі важких ядер утворюється кілька вільних нейтронів. Це дозволяє організувати так звану ланцюгову реакцію розподілу, коли нейтрони, розповсюджуючись серед, що містить важкі елементи, можуть викликати їх розподіл з испусканием нових вільних нейтронів. Якщо середовище така, що кількість знову новонароджуваних нейтронів збільшується, то процес розподілу лавиноподібно наростає. Що стосується, коли кількість нейтронів при наступних діленнях зменшується, ланцюгова ядерна реакція загасає.

Ядерним реактором називається пристрій, у якому здійснюється і підтримується керована ланцюгова реакція розподілу деяких важких ядер.

Для характеристики ланцюгову реакцію розподілу використовується величина, звана коефіцієнтом розмноження До. Це ставлення числа нейтронів певного покоління до нейтронів попереднього покоління. Для стаціонарної ланцюгову реакцію розподілу До=1. Размножающаяся система (реактор), у якій До=1, називається критичної. Якщо До>1, число нейтронів у системі збільшується, і оцінюється він цьому випадку називається надкритической. При До< 1 відбувається зменшення кількості нейтронів і системи називається подкритической. У стаціонарному стані реактора число знову які виникають нейтронів одно числу нейтронів, які покидають реактор (нейтрони витоку) і поглощающихся у межах. У критичному реакторі присутні нейтрони всіх енергій.

Працюючи реактора в тепловыводящих елементах (твелах), і навіть у всіх його конструктивних елементах у різних кількостях виділяється теплота. Це було пов'язано, передусім, з гальмуванням осколків розподілу, їх бета - і гамма-промінням, і навіть ядер, відчувають взаємодію Космосу з нейтронами, і, нарешті, з уповільненням швидких нейтронів. Осколки під час ділення ядра палива класифікуються за швидкостями, відповідним температурі на сотні мільярдів градусів.

Особливість ядерного реактора у тому, що 94% енергії розподілу перетворюється на теплоту миттєво, тобто. під час, протягом якого потужність реактора чи щільність матеріалів ньому встигає помітно змінитися. Тому, за зміні потужності реактора тепловиділення слід без запізнювання за процесом розподілу палива.

1.7. Укладання.

Енергетична проблема - одну з найважливіших проблем, які припадає вирішувати людству. Вже став звичним такі досягнення науку й техніки, як засобу миттєвою зв'язку, швидкий транспорт, освоєння космічного простору. Але це вимагає величезних витрат енергії. Різке зростання виробництва та споживання енергії висунув нову гостру проблему забруднення довкілля, яка представляє серйозну небезпеку обману людства.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7