Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вища нервова діяльність

Реферат: Вища нервова діяльність

Особливості вищої нервової діяльності в на осіб із різними типами інформаційного метаболізму і диференційна діагностика з-поміж них.

З виявлених особливостей вищої нервової діяльності в на осіб із різними типами інформаційного метаболізму розглянуті питання функціонального відносини та динамічної структури основних нервових властивостей у здорових людей.

Розроблено деякі дифференциально-диагностические критерії для ідентифікації типів інформаційного метаболізму з урахуванням параметрів основних властивостей нервової системи.

Проводиться спроба обгрунтування структурної самостійності кожного типу інформаційного обміну.

Біля кожної особистості, відповідно до И.П.Павлову (1938) пропорційно власних силових рівнів процесів порушення та гальмування та їх рухливість формується певний комплекс основних властивостей нервової системи, виявляючи цим властивий їй тип інформаційного метаболізму (ТИМ).

Сила нервових процесів, їх врівноваженість і рухливість, функционируя взаємопов'язано, говорячи И.П.Павлова (1938), ?зумовлюють вище пристосування організму до оточуючих умовам чи, інакше кажучи, - забезпечують існування організму¦.

Метою роботи стало виявлення основних особливостей вищої нервової діяльності (ВНД) що в осіб з різними типами інформаційного метаболізму, які різняться один від друга особливостями процесів сприйняття й переробки інформації.

Питання функціонального взаємовідносини ТИМ і динамічної структури основних нервових властивостей у здорових людей літературі не представлені.

Протягом трьох років до дослідження притягнуті 322 людини, причому відібрано були лише ті особи, ТИМ яких сумнівів не викликав.

Визначення ТИМ піддослідних включало: дослідження мовних, лексичних, асоціативних, характерологічних, поведінкових особливостей, ознак психомоторики, жестикуляционных, мімічних, физиогномических, антропоморфологических та інших маркёров конституції. Враховувалися особливості їх міжособистісного взаємодії з наступним самовизначенням за льотно-технічними характеристиками ТИМ (у складі гаданих), описаних У. У. Гуленко, В.А.Молодцовым (1991), Е.Филатовой (1993) і В.Стратиевской (1997).

Усі обстежувані були особами чоловічої статі віком від 18 до 25 років із ідентичними соціально-побутовими умовами і освітнім рівнем, без ознак психічних і соматичних розладів. Кожен з них же в спокійній обстановці пропонувалося вирішити три невеликі групи питань (В.А.Бодров, В.И.Медведев, Т.Т.Джамгаров та інших., 1973) (таблиця 15) з метою оцінки сили відповідно:

1. процесу порушення;

2. процесу гальмування;

3. рухливості нервових процесів (НП).

Результати оцінювалися в балах (кожне запитання має певний бальний вагу). Подсчёт балів, згідно з відповідями у всіх групах питань, дозволив виділити характерність визначеному ТИМ тій чи іншій ступеня сили основних властивостей нервової системи (високої - 7-10, середньої v 4-6 чи слабкої v 0-3 бала) (Табл. 1).

Перевагою даної методики, з погляду, є її простота, достатня інформативність при відносно невеликий тимчасової витраті (загалом 10-15 хвилин).

Важливо, що згадані процеси порушення та гальмування, будучи взаємопов'язаними між собою, є, водночас, різними, самостійними процесами (а чи не двома полюсами однієї шкали).

Результати дослідження дозволяє визначенні психофізіологічної структури ТИМ виходити із параметрів основних властивостей нервової системи, характеризуючих особливості діяльності мозку. Ступінь виразності процесів порушення як надає позитивне чи негативний вплив на активність сприйняття інформаціі, а може служити критерієм її якості. Выраженность процесів гальмування відображає глибину переробки інформації, розрізняючи її поверховість чи ретельність. Особливо важливим є дослідження рухливості нервових процесів, що дозволяє визначати характер мислення через теми й якість асоціативних зв'язків.

Співвідношення рівня виразності основних властивостей нервової системи та типів інформаційного обміну (метаболізму) видно на таблиці 1.

Статистичне опрацювання здійснювалася з допомогою критеріїв Стъюдента (t).

З табл.1 видно, що з особистостей з нижеперечисленнымы ТИМ:

· Сила процесу порушення

o виражена

§ ЭСЭ (7,8¦0,2)

§ СЛЭ (7,6¦0,4)

§ ИЛЭ (7,5¦0,2)

§ ЛСЭ (7,5¦0,3)

§ ЭИЭ (7,0¦0,2)

§ ЛИЭ (6,8¦0,1)

o середня

§ СЭЭ (6,3¦0,2)

§ ИЭЭ (5,8¦0,3)

§ ЛСИ (5,6¦0,2)

§ СЛИ (5,4¦0,6)

§ ЛИИ (5,3¦0,2)

§ АБО (4,3¦0,2)

§ ЭСИ (4,1¦0,3)

o слабка

§ ИЭИ (3,4¦0,2)

§ СЭИ (3,3¦0,1)

§ ЭИИ (3,2¦0,3)

· Сила процесу гальмування

o висока

§ ЛСЭ (7,5¦0,1)

§ ЛИИ (6,9¦0,2)

§ ЭСИ (6,4¦0,1)

o середня

§ ЛСИ (6,1¦ 0,2)

§ СЛИ (6,0¦ 0,7)

§ ЭИИ (5,2¦0,4)

§ СЛЭ (5,1¦0,2)

§ ИЭЭ (5,1¦0,3)

§ ИЛЭ (4,8¦0,3)

§ СЭИ (4,0¦0,3)

o низька

§ АБО (3,8¦0,5)

§ ИЭИ (3,1¦0,2)

§ ЛИЭ (3,0¦0,2)

§ ЭИЭ (2,4¦0,2)

§ ЭСЭ (2,0¦0,1)

§ СЭЭ (1,8¦0,2)

· Рухливість НП

o висока

§ ИЭЭ (8,4¦0,1)

§ ЛИЭ (7,6¦0,2)

§ СЭЭ (7,3¦0,1)

§ ЛСЭ (7,3¦0,2)

§ ИЛЭ (7,0¦0,2)

§ ЭСЭ (7,0¦0,2)

§ СЛЭ (7,0¦0,2)

o середня

§ ЭИЭ (6,4¦0,3)

§ ИЭИ (6,3¦0,2)

§ СЭИ (5,5¦0,2)

§ СЛИ (5,0¦0,3)

§ АБО (5,0¦0,5)

o низька

§ ЛСИ (3,7¦0,1)

§ ЭИИ (3,5¦0,3)

§ ЭСИ (3,3¦0,1)

§ ЛИИ (3,0¦0,1)

· Найбільш висока сила процесу порушення загалом виявлялася у особистостей з ТИМ ЭСЭ (7,8¦0,2), а найбільш низька v у особистостей з ТИМ ЭИИ (3,2¦0,3);

· найвища сила процесу гальмування передусім спостерігалася що в осіб з ТИМ ЛСЭ (7,5¦0,1), а найнижча v що в осіб з ТИМ СЭЭ (1,8¦0,2).

· За рівнем рухливості НП найвища ступінь виразності була властива представникам ТИМ ИЭЭ (8,4¦0,1), а найбільш низька v представникам ТИМ ЛИИ (3,0¦0,1).

Далі, порівняно показників сили основних властивостей СР визначалася достовірність різниці між ТИМ в парах з усіма видами відносин (крім тотожних) (Табл. 1 v 13).

З табл.1 видно, що в кожної дуальної пари (крім пари ИЭЭ-СЛИ v за силою процесів порушення та гальмування) типи інформаційного метаболізму достовірно різнилися одне від друга за всіма основними властивостями СР. Отриманий високий показник відмінностей, очевидно, пов'язаний із тим, що структуру психіки дуальних ТИМ становлять протилежні функції.

Примітно, що показники даних властивостей СР у дуальних парах, загалом доповнювали одне одного. Наприклад, якщо середній бал рівня виразності процесу порушення ТИМ ИЛЭ становить 7,5 ¦0,2 (висока сила), те в ТИМ СЭИ, його дуала, він дорівнює 3,3¦0,1 (низька сила). Дополняющие співвідношення спостерігаються з боку показників рівня виразності процесу гальмування і рухливості НП. Отже, дуали хіба що врівноважують одне одного (табл. 1).

Також достовірні відмінності за всіма основними властивостями СР виявляли практично завжди між ТИМ в парах із гармонійними стосунками:

1. конфліктними (винятку склали пари: ЛСИ-ИЭЭ - за силою процесу порушення та СЛЭ-ЭИИ - за силою процесу гальмування); (табл. 2)

2. повної протилежності (искл. vпары: ИЛЭ-ИЛИ і СЛЭ-СЛИ- за силою процесу гальмування); (табл. 3)

3. миражными (искл. v пара: СЭЭ-СЛИ v за силою процесу порушення); (табл. 4)

4. полудуальными (искл. v пара ИЛЭ-СЛИ - за силою процесу гальмування); (табл. 5)

5. дзеркальними (искл. v пари: ЛИЭ-ИЛИ і ЭИИ-ИЭЭ - за силою процесу гальмування і ЭИЭ-ИЭИ - за мірою вкладеної рухливості НП); (табл. 6)

6. ревизными (искл. v пари: ЛИЭ-ИЭИ і ЭИИ-ИЛЭ - за силою процесу гальмування) (табл. 7).

Кілька рідше, ніж попередні роки парах достовірно помітні показники по основним властивостями СР виявляли у ТИМ в парах із гармонійними стосунками:

1. активації (искл. склали пари: ИЛЭ-ЭСЭ, ЭИЭ-СЛЭ і ЭСИ-ИЛИ - за силою процесу порушення, ЭИИ-СЛИ - за силою процесу гальмування і ИЛЭ-ЭСЭ, ЭИЭ-СЛЭ і ЛИЭ-СЭЭ - за мірою вкладеної рухливості НП); (табл. 8)


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8