Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Індивідуальний підхід у дітей

Реферат: Індивідуальний підхід у дітей

СУРГУТСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра педагогіки

Тема : Індивідуальний підхід

у дітей.

КУРСОВАЯ РОБОТА

студента факультету ДНиМО

денного відділення III курсу 661 групи

Геттих Э.Р.

Науковий керівник :

старшого викладача

Делик Т.В.

г.Сургут - 1999 р.

Зміст :

Запровадження ……………………………………………………………… с. 3

I. Теоретична частина:

1. Теоретичні основи питання про індивідуальний підхід

про дітей .…………………………………………………………… с.6

2. Вікові і індивідуальні особливості дітей… ………… с.10

3. Облік індивідуальних особливостей… ………………………… с.16

4. Єдність здійснення індивідуального підходу у дитячому

садку й сім'ї. .………… ………………………………………… с.17

5. Специфіка організації індивідуального подхода………………с.19

- у процесі трудового виховання;

- у процесі ігровий діяльності.

II. Практична частина:

1. Аналіз результатів практичного дослідження……………… .с.22

2. Рекомендації … .…….…………………………………… …… с.24

III. Заключение…………….……………………………………….……с.25

IV. Список літератури.… .………………………………….…………с.27

V. Додатка… .………………………………….………………….С.28

Запровадження

Вищої цінністю нашого суспільства людина. Турбота навколо вихованню людини, турбота про всебічному розвитку його здібності, вдосконалення особистих якостей входить до кола проблем сучасного суспільства.

Існування індивідуальних різниці між людьми – факт очевидний. Необхідність індивідуального підходу викликана та обставина, що будь-який вплив на дитини переломлюється через його індивідуальні особливості, через «внутрішні умови», не враховуючи яких неможливий по-справжньому дієвий процес виховання.

Всебічна розвиток кожної людини – програмна мета нашої суспільства – передбачає як важливого умови виявлення творчих потенцій особистості, формування індивідуальності як вищого рівня його розвитку . Кожна людина має мати можливості виявити, «виконати» себе . у тому зацікавлені як окремі особистості, і всі суспільство.

Вікові ролі людського у розвитку нашого суспільства поставило питання «індивідуальної роботі як важливою формі виховання».

Індивідуальний підхід неможливо протистоїть принципу колективності – головної засади як виховання, а й усього укладу нашому житті. «Індивід є громадське істота. Тому всяке прояв його життя, – навіть якщо воно й не виступає в безпосередньої формі колективного, - є появою і затвердженням життя». Наукові дослідження конкретно підтвердили це положення. «Я» можна тільки оскільки є «ми».

Індивідуальний підхід не є разове захід. Вони повинні пронизувати всієї системи на дитини, і саме тому це загальний принцип виховання. Разом із цим у різних галузях виховання і навчання цей підхід проявляється у різною мері.

Індивідуальний підхід націлений насамперед зміцнення позитивних моментів і усунення недоліків. При умінні і своєчасному втручанні можна запобігти небажаного, болісного процесу перевиховання.

Індивідуальний підхід жадає від педагога великого терпіння, вміння дати раду складних проявах поведінки.

Індивідуальний підхід є органічною частиною педагогічного процесу, він допомагає втягнути всіх дітей у активну діяльність із оволодінню програмним матеріалом.

У педагогіки принцип індивідуального підходу повинен пронизувати все ланки виховної та відповідної навчальної роботи з дітьми різного віку. Сутність його виявляється у тому, що спільні завдання виховання, які перебувають перед педагогом, працюють із колективом дітей, вирішуються їм у вигляді педагогічного на кожної дитини, з знання його психічних особливостей і умов життя.

Метою виховання є виховання гармонійно розвиненою особистості з творчим мисленням, силою волі, з прагненням до всього прекрасному. Процес розвитку особистості включає у собі цілу систему виховання і навчання. У недавньому минулому програми виховання і навчання у дитсадку були спрямовані виховання і навчання дитину з середнім розвитком, тобто. не враховувалися індивідуальні особливості дітей. Антропонимы діти вражають нас своєрідністю поведінки, інтересів, здібностей, схильностей, немає цілком однакових дітей. Антропонимы завдання виховання залишаються незмінними всім. Що робити у разі ? З допомогою індивідуального підходу знайдемо «ключ» до кожної дитини.

Індивідуальний підхід – один їх основних принципів педагогіки. Сама проблема індивідуального підходу носить творчий характер, а існують основні моменти під час здійснення диференційованого підходи до дітям :

- знання й розуміння дітей.

- любов про дітей.

- Капітальний теоретичний баланс.

- Здатність педагога розмірковувати й вміння аналізувати.

Педагог забувати, що вона – це суб'єкт власного

розвитку, він самоцелен. Але завжди повинні відчувати підтримку педагога.

Об'єкт :

Цілеспрямований процес дітей різного віку.

Предмет :

Методи і прийоми індивідуального підходи до дітям у процесі виховання в умови дошкільного загальноосвітнього закладу і сім'ї.

Мета дослідження :

Теоретично обгрунтувати та практично підтвердити вплив індивідуального на виховання та розвитку дитини.

Завдання :

1. Теоретично обгрунтувати значення й ролі індивідуального підходу вчених і навчанні дітей дошкільного і шкільного віку.

2. Розкрити роль педагога у виконанні індивідуального підходу.

3. Довести необхідність, і значення єдності у виконанні індивідуального підходу дитячого садка та сім'ї.

4. Виявити індивідуально-психологічні особливості дитини.

5. Запропонувати методичних рекомендацій із формування вольових проявів з урахуванням темпераменту

Теоретичні основи питання про індивідуальний підхід про дітей.

Проблемі індивідуального підходу у дітей приділяли увагу багато представників прогресивної педагогіки, як російської, і зарубіжної. Вже педагогічної системі Я.А.Коменского – великого чеського педагога – чітко визначені положення про те, що все процес навчання і виховання дітей треба будувати з урахуванням їхньої вікових і індивідуальних особливостей і виявляти ці особливості шляхом систематичних спостережень.

Чудовий російський педагог К.Д.Ушинский розробив велику методику прийомів індивідуального підходи до дітям, основи профілактичної роботи з вихованню корисних звичок. У той самий короткий час він висловив думку, що у складний процес індивідуального підходи до дитині вносити не треба певні рецепти, цим, підкресливши творчий характер розв'язання проблеми.

Педагоги громадським діячам дореволюційної Росії приділяли увагу розробки теоретичних положень індивідуального підходи до дітям дошкільного віку , впровадженню в практику. Так, Е.Н.Водовозова вказувала вимушені знання вихователями батьками наукових основ з психології та фізіології дитини, щоб вміти всебічно аналізувати його вчинки. У вихованні дітей вона відводила великій ролі праці, вважав його найбільш дієвим, найкращим виховним засобом. Разом про те вона також попереджала, що організувати неможливо виробити єдині правила підходу всім дітям, без винятку, оскільки діти за своїми індивідуальних особливостей дуже різні.

Критично використовуючи спадщина дореволюційної педагогіки Н.К.Крупская розглядала розвиток індивідуальних якостей кожної дитини як обов'язкове і необхідну умова його всебічного виховання. «Радянське виховання ,- писала вона, - спрямоване те що, щоб у кожній дитині розвивати усі його здібності, підняти його активність, його свідомість, всебічно розвинути її особистість, його індивідуальність » (№8.с.5). Виховання особистості, вказувала Н.К.Крупская розвивала принципово новий напрям у питанні про індивідуальний підхід про дітей, звертала увагу, що тільки за умови виховання у колективі може цілком розкритися його індивідуальність, здібності : «Ми вважаємо, що лише колективі особистість дитини може найповніше й всебічно розвинутися. Колектив не поглинає особистість дитини, але впливає якість виховання, з його зміст» (№8.с.6).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9