Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизована обробка інформації довгострокових кредитів банку

Реферат: Автоматизована обробка інформації довгострокових кредитів банку

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Запровадження 3

Огляд літератури 5

I.Автоматизированная обробка довгострокових кредитів банку 7

1.1. Перелік розв'язуваних завдань 7

1.2. Кодування 8

1.3. Нормативно – довідкова база 10

1.4. Результатные документи 11

II.Проблемы комп'ютеризації 12

1.5. Огляд бухгалтерських програм 12

1.6. Огляд комп'ютерного ринку 15

1.7. Вибір обладнання та програмного забезпечення 17

1.8. Розрахунок економічну ефективність 18

Укладання 21

Список літератури 23

Додаток

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Використання персональних комп'ютерів для автоматизації бухгалтерського обліку є важливою складовою частиною системи інформаційного забезпечення всієї діяльності підприємства. Сам собою бухгалтерський облік складається з безлічі рутинних операцій, що з багаторазовим виконанням одним і тієї ж арифметичних дій, підготовкою різних за формі звітних і платіжних документів і майже перенесенням даних із одних документів мають у інші. Попри що здається простоту автоматизації бухгалтерської діяльності, не так легко отримати рішення зручний недосвідченого при застосуванні комп'ютерів людини. З іншого боку, певні труднощі представляє постійна зміна вимог, що висуваються до бухгалтерського обліку, збільшує потреба у гнучких, швидко адаптируемых до нових умов програмних комплексах.

Безумовно, комп'ютерна програма неспроможна замінити грамотного бухгалтера, але він дозволить заощадити його час і сили з допомогою автоматизації рутинних операцій, знайти арифметичні помилки у обліку і звітності, оцінити поточне фінансове становище підприємства його перспективи. З іншого боку, автоматизовані системи бухгалтерського обліку здатні допомогти підготувати і зберегти в електронному вигляді первинні документи і звітні документи, а як і бланки часто повторюваних форм (платіжні доручення, рахунка-фактури, прибуткові витратні ордера, авансові звіти та інших.) з роботи вже сформованими реквізитами підприємства.

Бухгалтерський облік – це прикладна економічна дисципліна, має першочергового значення для організацій всіх форм власності і дрібних розмірів – забезпечує реєстрацію, збереження і обробку інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства. У разі економічній нестабільності і часті зміни нормативних актів держави, правил ведення бухгалтерського обліку професія бухгалтера стає дедалі престижної, яке роль практичної діяльності підприємства - ключовою. Складнощі нашого часу змушують бухгалтерів постійно підвищувати їхню кваліфікацію, відстежувати останні зміни і до чинних законів і враховувати їхні в практичної діяльності. Бухгалтерський облік таких умов набагато менше формалізується, аніж за стабільної економічної інформації, і зажадав від бухгалтера часом потрібно справжнє мистецтво, щоб, з одного боку, не загнати підприємство у кут через податки, з іншого – формально вони не порушувати і уникнути штрафних санкцій.

ОБЗОР ЛІТЕРАТУРИ

Журнал «Бухгалтер з комп'ютером» з'явився є основним джерелом, що використовуються мною під час написання курсової роботи. Широко розкрито зі сторінок даного журналу питання, що стосуються автоматизації бухгалтерського обліку, також журнал містить інформацію про комп'ютерної техніці, різних видів комп'ютерів, додаткових пристроях, їх призначеннях, можливостях, у журналі зібрано матеріал про переведення на автоматизовану форму обліку, практичну пораду, як вибрати потрібну програму до роботи для підприємства з урахуванням її специфіки.

У статті «Комп'ютер у центральному офісі» (журнал «Бухгалтер з комп'ютером», №3,2002) автор А. Дяченка дав докладний опис сучасного комп'ютерного устаткування розв'язання тих чи інших завдань, з погляду їх застосування у бізнесі, соціальній та планово – економічних пріоритетів і бухгалтерських підрозділах підприємств і закупівельних організацій.

У циклі статей «Єдність і протилежностей» З. Пищикова (журнал «Бухгалтер з комп'ютером», №1, №2, 2003)рассмотрены проблеми впровадження бухгалтерських систем: їхні цілі, особливості, успіх, ефективність, користь.

Журнал для користувачів персональних комп'ютерів «Світ ПК», у статті Кирила Брусилова (№2, 2002) показано основні риси фінансово- дисконтних систем.

Книжка Кольваха О.И. «Комп'ютерна технологія всім» адресована широкого кола читачів. Містить виклад технологій і ситуаційних моделей, що охоплюють такі ділянки бухгалтерського обліку: кошти, розрахунки, кошти, нематеріальні активи, формування витрат і фінансові результати. Також є огляд бухгалтерських програм.

У підручнику «Автоматизована обробка економічної інформації» Барановський М. Т., Васькин Ф. І. розглянуті питання теорії та практики автоматизованої обробки економічної інформації сільськогосподарських підприємств.

Матеріал про основні принципи бухгалтерського обліку коштів, їх документального оформлення узяли з навчального посібника «Бухгалтерський облік», автор Кондраков М. П.

Інформація до розрахунку економічну ефективність узятий з журналу «

Комп'ютери і оргтехника»(№2,2003).

I. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ІНФОРМАЦІЇ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ БАНКУ

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

Основними завданнями при автоматизованої обробці інформації довгострокового кредиту є:

- точний, сповнений спокус і своєчасний облік виданих коштів, нарахованих і сплачених відсотків за кредитом, цього необхідно надати бухгалтерії зручний, надійний і більш ефективний інструмент автоматизованого ведення бухгалтерського обліку у банку

- формування звітної документації

- застосовувати найбільш пристосовані програми щодо дотримання розрахунково-платіжної дисципліни

- виявлення раціональнішого використання коштів

- надавати точну інформацію інвесторам про суми, часу й ризики, що з діяльністю банку

- набувати сучасне, найефективніше що використовується обладнання банківську діяльність

- постійно підвищувати їхню кваліфікацію робочого персоналу банку, необхідну ведення правильного обліку з допомогою програмного забезпечення

1.2. КОДИРОВАНИЕ

Коди – умовні позначення, щоб забезпечити заміну найменувань одиниці інформацією формі знаків, літер, цифр, та його поєднань, імпульсів, сигналів. Комп'ютерна техніка сприймає інформацію краще й швидше в кодовому зображенні.

У цьому курсової роботі розроблені коди представлені у Таблице №1.

Коди отримано з урахуванням даних Додатка № 3. Коди створено позичальників Ощадбанку Росії №0000. Дані коди уведено підрозділи до цілях економії праці працівників Ощадбанк Росії під час роботи з документами, вони значно полегшують реєстрацію інформації, передачу і обробку даних.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6