Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Маркетингові дослідження цін

Реферат: Маркетингові дослідження цін

Маркетингові дослідження цін

1. Напрями і нові методи дослідження цін

Будучи однією з елементів комплексу маркетингу, ціна активно використовується під час вироблення маркетингової політики. У цьому якщо зміна продуктової політики, планування і реалізація діяльності з просуванню продуктів, створення нових каналів товароруху вимагають досить багато часу, то у відповідь зміна зовнішніх й міністром внутрішніх можливостей та умов, ціни можуть змінитися досить швидко.

Ціна грає особливу роль маркетингу і вона прямим чином впливає результуючі економічні показники. Так, прибуток (П) окреслюється:

П = (Ц x V) – З,

де Ц — ціна;

V — обсяг реалізованої продукції;

З — сумарні витрати.

Крім прибутку ціна активно впливає реалізацію, на показник ринкової частки, таких кінцеві фінансові показники, як окупність інвестицій та інших. Зазвичай, організація не керується отриманням моментальної користі, реалізуючи продукт по максимально високі ціни, а проводить гнучку цінову політику.

Велика роль відводиться ціною конкурентної боротьби. Товар над ринком може конкурувати як у цінової, не на цінової основі.

Цінова конкуренція — це конкурентна боротьба у вигляді зміни на товари. Зазвичай вдаються до зниження цін. Проте цього проти конкурентами треба мати нижчі сумарні витрати. Перш ніж оголошувати «цінову війну», треба дуже старанно оцінити запас «економічної стійкості» в себе й у конкурентів. Інакше не виключено, коли развязавший «цінову війну» у ній і програє. Тому «цінова війна» — справа важке, а можливо, і руйнівне. Якщо ж конкуруючі організації перебувають у приблизно рівних умов, то «цінова війна» непросто марнотратна, а й безглузда.

При нецінової конкуренції роль ціни анітрохи не зменшується, проте, попри першому плані виступають властивості товару, престижність його марки, рівень сервісу, інші чинники оточення продукту. Вибір найвдалішою цінової газової політики переміщається до сфери реалізації товару де він впливає ефективність збуту. При нецінової конкуренції весь потенціал організації направлений у творче річище і не носить руйнівного характеру, як у «цінової війни». Вищесказане пояснює, чому маркетингу надають така велика значення дослідженням цін.

У сфері маркетингових досліджень цін варто виокремити такі головних напрямків їх проведення:

1. Вивчення фактично сформованих ринкових цін.

2. Вивчення цінової газової політики конкурентів (реагування налаштувалася на нові ринкові умови, відмінність до різних ринкових сегментів і споживачів, зміна цін у часі; призначення ціни нових товари; використання цінових знижок і надбавок; співвідношення ціни, і якості товару).

Інформація з двох першим напрямам виходить шляхом прямого вивчення прейскурантів, прайс-листов, інший інформації рекламно-інформаційного характеру; походів у магазини, ярмарків і виставок, і навіть организаций-конкурентов у вигляді клієнтів. Далі зібрана інформація аналізується щодо окремих товарів хороших і ринків, типів магазинів, конкретних конкурентів; визначається зміна цін у часі. У кожному разі збирання та аналіз такої інформації не вимагає володіння спеціальними методами маркетингових досліджень, і за бажання може бути здійснений досить швидко і істотних грошових витрат. Проведення таких досліджень практикується виробниками торговими працівниками найчастіше проти іншими маркетинговими дослідженнями.

3. Вивчення зміни та напрямів і ступеня регулювання цін державних і муніципальних органів влади. Здійснюється з урахуванням вивчення вторинної інформації, лобісткою діяльності, різних формальних і неформальних зустрічей.

4. У ринковій економіці споживач грошима «голосує» за чи іншого товар, тому вивчення його думки ціни є істотно важливим для формування цінової газової політики.

Останній напрям вивчення цін розглянемо докладніше.

Насамперед, виявимо чинники чутливості споживачів до ціни, оскільки з їхньою знання істотною ступеня сприяє підвищення ефективності ціноутворення.

Будь-який споживач чутливий до ціни, однак це чутливість може істотно змінюватися від однієї ситуації в іншу залежно від важливості, приписуваною товару, чи, навпаки, від нецінових жертв, що з придбанням товару. Можна виділити дев'ять причинних чинників, визначальних чутливість споживачів до ціни [5]. Нижче дається коротка характеристика цих факторів. З іншого боку, після кожного чинника наводяться питання, які задаються споживачам щодо цієї проблеми.

1. Ефект унікальну цінність. Покупці негаразд чутливі до ціни, якщо товар має особливими, унікальні корисні властивості.

· Чи має товар однією або кількома відчутними чи неосязаемыми унікальні корисні властивості, котрі відрізняють їхню відмінність від товаров-конкурентов?

· Яку цінність надають споживачі цим особливим якостям?

2. Ефект поінформованості аналоги. Покупці менш чутливі до ціни, а то й знають про існування аналогів.

· Які альтернативи є в покупця у тій товарної категорії чи серед інших товарів, виконують таку ж функцію?

· Наскільки потенційні покупці сповіщені про існування цих товаров-заменителей?

3. Ефект труднощі порівняння. Покупці менш чутливі до ціни, якщо товари погано піддаються порівнянню.

· Наскільки покупцям важко порівнювати товари за цінами?

· Не чи є товар настільки складним, що з проведення таких порівнянь слід залучати фахівців?

· Чи можливо пряме порівнювати з цінами на товары-заменители? Чи немає вони відмінностей у розмірах, асортименті, поєднаннях тощо.?

4. Ефект частки витрат за товар в сумарному доході. Покупці менш чутливі до ціни, якщо ціна товару становить лише незначну частку їх доходу.

· Наскільки значні витрати покупця товару як і абсолютної ціні, і у частці наявних їм коштів?

5. Ефект кінцевої користі. Покупці проте чутливі до ціни, ніж меншу частку становить ціна товару у загальних витратах отримання кінцевого результату.

· Яку вигоду шукають покупці кінцевого товару?

· Наскільки покупець кінцевого товару чутливий для її ціні?

· Яку частку становить ціна проміжного товару у повній ціні кінцевого товару?

6. Ефект розподілу витрат. Покупці менш чутливі до ціни товару, якщо воно ділить її коїться з іншими споживачами.

· Уплачивает чи покупець сам повну ціну товару?

· Якщо ні, то яку частку ціни він реально сплачує?

7. Ефект поділу витрат. Покупці менш чутливі до ціни товару, коли він застосовується що з раніше придбаним основним товаром.

· Чи застосовується товар разом із основним товаром, які вже куплений?

8. Ефект зв'язку ціни, і якості. Покупці негаразд чутливі до ціни, якщо товар викликає сильні асоціації із високою якістю, престижем, эксклюзивностью.

· Чи є престижний імідж важливим атрибутом товарів такого типу?

· Чи підвищилася цінність товару, якщо підвищення його ціни призведе до виключенню певної групи людей у складі користувачів?

· Чи є надійні індикатори, щоб оцінити якість товару ще до його купівлі?

· Якщо якість товару не вистачить високим, наскільки серйозної буде втрата була покупця?

9. Ефект запасу. Покупці менш чутливі до ціни, якщо в себе не мають можливості створити запас товару.

· Чи мають покупці достатніми запасами товару?

· Чи й вони, що нинішній рівень ціни встановлено лише тимчасово?

Зауважимо, що ці чинники чутливості до ціни застосовні як до рішень придбання товару певної категорії, і у виборі конкретної марки. У першому випадку мова, наприклад, може бути про вибір між персональним комп'ютером й звукозаписуючої апаратурою, тоді як у другому — між комп'ютерами фірм «Эппл» і «Тошіба».


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4