Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАСЛІДКИ, ДОЗНАНИЯ І ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ У ПРОЦЕСІ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Реферат: ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАСЛІДКИ, ДОЗНАНИЯ І ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ У ПРОЦЕСІ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет

Кафедра кримінального процесу саме, криміналістики і правового

інформатики

«ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАСЛІДКИ, ДОЗНАНИЯ І ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ У ПРОЦЕСІ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ»

ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

Студента 5 курсу денного бюджетного відділення

Зонина Дмитра Миколайовича

Завідувач кафедри

доктор юридичних наук

професор

Т.С.Волчецкая

« » травня 2000 р.

Науковий керівник

Старший преподователь

В.П.Крамаренко

« » травня 2000 р.

Студент 5 курсу Зонин Д.Н. _ « » травня 2000 р.

КАЛИНИНГРАД-2000

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження 3-6

Глава1 Питання процесуального становища слідчого, органів дізнання і экспертно-криминалистичестических підрозділів під час розслідування кримінальних справ загальну характеристику їх взаємодії.

Параграф 1. Процесуальне становище слідчого за 7-18

виробництві попереднього розслідування.

Параграф 2. Процесуальне становище дізнавача та її

взаємодія зі слідчим у справі, якими 19-30

обов'язково попереднє слідство.

Параграф 3. Процесуальне становище фахівця і

експерта та його взаємодія зі слідчим на стадії 31-43

попереднього розслідування.

Глава2 Питання взаємодії органів попереднього слідства, органів дізнання і экспертно-криминалистических органів під час проведення слідчих дій.

Параграф 1. Види оперативно-слідчих груп, і 44-54

взаємодія у складі.

Параграф 2. Взаємодія слідчого та фахівця при 55-65

огляді місця події.

Параграф 3. Взаємодія слідчого та експерта при 66-74

призначенні та у виробництві експертизи.

Укладання 75-77

Список використовуваної літератури 78-81

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Загострена соціально-економічна обстановка, деградація суспільства, правова безграмотність і нездатність багатьох звикнути до реалій нове життя зумовлює безперервний, що йде все швидше зростання злочинності Російській Федерації ставить як перед юристами-практиками, і перед юристами-теоретиками складний і з першого погляду нерозв'язне питання про пошуку методів боротьби з криміналізацією суспільства. Тож якщо взяти приміром Калінінградську область, то 1990 року було зареєстровано 12240 злочинів, а 1999 року кількість зареєстрованих злочинів вже становило 23893[1]. Слід зазначити, що дуже зросла частка тяжкі й особливо тяжких злочинів. Так, за 1999 рік у Калінінградській області було совершено158 убивств, що составляет200% стосовно к1995году.[2] Увеличи лось кількість замовних убивств. Переділ сфер бізнесу, бандитські розбірки часто закінчуються убивствами. Однак у останнім часом виникають і (якщо так сказати) бытовые-заказные вбивства. Це випадки коли родичі замовляють вбивство своїх родичів наприклад: дружина організує вбивство свого чоловіка щоб можна був і далі, але вже настав без закидів із боку чоловіка вести розгульний спосіб життя. Щодо розкриття таких злочинів потрібно особлива ретельність і організованість процесу розслідування, і скоординована робота всіх учасників оперативно-слідчої групи.

Раскрываемость злочинів у 1999 року становив 72.2% кількості зарегистрированных.[3] Після цього цифри підтверджують всієї серйозності завдань, завдань, які правоохоронні органи, що треба вирішувати негайно т.к. зволікання загрожує ще великим розгулом злочинності.

Діяльність правоохоронних органів з розкриття злочинів ефективна тільки тоді ми, коли взаємодіють все структурні підрозділи розміщуються з єдиною метою швидкого реагування на скоєні злочини і поліпшення процесу доведення. При про спільні дії слідчого, співробітників карного розшуку і экспертно-криминалистических підрозділів можуть бути зібрані такі фактичні дані, мають доказа тельствен ное значення, які можна отримати і закріплені слідчим, оперативним працівником чи експертом окремо. Відповідно до ст.127 КПК РРФСР (далі КПК РФ)[4] слідчий, по розслідуваним їм справам, вправі давати органам дізнання доручення і вказівки, обов'язкові виспівати. Отже, під час проведення невідкладних слідчих дій здійснюваних одразу після скоєння злочину слідчому необхідно скласти план, у якому чітко й конкретно розписані перші кроки як самого слідчого, а й усіх членів які входять у оперативно-слідчу групу. Саме того, як грамотно слідчий розподілить обов'язки, і буде вирішено досить залежати успіх у розкриття злочину.

У цьому роботі зроблено спробу розглянути все основні такти ческие особливості взаємодії слідчих, органів дізнання і экспертно-криминалистических підрозділів під час проведення найбільш типових для попереднього розслідування слідчих дій: огляду місця події, призначенні і проведення експертизи.

Причинами вплинули вплинув на вибір теми дипломного проекту може бути такі:

1) Российскими учёными-правоведами і работниками-практиками розроблено велику кількість методів та способів боротьби з злочинністю, які б ефективно підвищити розкриваність совершённых тяжких преступлений.[5] [6] Тому слід звернути увагу до вже існуючі методи лікування й з їхньої правильне та оптимальне використання у роботі органів відповідальних за розкриття й попередження злочинів.

2)Проходя протягом значного часу практику спочатку у СЧ СУ УВС Калінінградській області, потім у прокуратурі Ленінградського району р. Калінін граду переконались у існуванні труднощів і розбіжностей, які виникають при спільну роботу над розкриттям злочинів, між різними структурними підрозділами правоохоронних органів.

Так, слідчим прокуратури найчастіше доводиться виїжджати на огляд місця події по так званим “некримінальним” трупах, хоча, з нашого погляду зору, було досить здобуття права наряд міліції, який перший прибув цього разу місце гаданого злочину викликав медиків з бюро судово-медичної експертизи. Судебно-медицинский експерт, прибулий цього разу місце, здебільшого здатний визначити причину наступу смерті, і а то й виникає сумнівів щодо природному характері наступу смерті, те й немає сенсу у виклик слідчого прокуратури.

3)В теоретичної літератури й законодавстві мало відбиті тактичні і організаційні особливості огляду місця про ис жердина вия у справі про навмисних убивствах, проведених слідчим разом із працівниками судово-медичних установ.

4)В час, коли виникла потреба докорінного по-ліпшення діяльності правоохоронних органів, важливо вірно знайти процесуальне становище слідчого у кримінальній судочинстві, його взаємодію Космосу з кримінальним розшуком і співробітників экспертно-криминалистических служб.

5)На практиці склалася ситуація, що слідчі під час розслідування злочини і працювати з доказами віддають перевагу показанням свідків, потерпілих, обвинувачуваних, а чи не речовинним доказам, хоча вони можуть не більше чітко й об'єктивно відбити хід подій і подія злочину.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15