Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Криминологическая характеристика жіночої злочинності її причини

Реферат: Криминологическая характеристика жіночої злочинності її причини

План дипломної роботи

Запровадження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Глава 1. Криминологическая характеристика жіночої злочинності її причини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.1. Криминологическая характеристика жіночої злочинності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2. Причини жіночої злочинності. . . . . . . . . . . . . . . . .17

Глава 2. Криминологическая характеристика особистості жінок злочинниць. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2.1. Особливості особистості злочинниць. . . . . . . . . . . . . . 36

2.2. Суб'єктивні причини які породжують уголовно-наказуемые діяння жінок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Глава 3. Попередження жіночої злочинності. . . . . . . . . . . . 60

3.1. основні напрями профілактики злочинності жінок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

3.2. Виправлення і перевиховання жінок котрі відбувають покарання в виправно-трудових установах. . . . . . . . . . .70

Укладання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Запровадження

Успішне попередження злочинності передбачає попередній глибокий аналіз всіх його складових частин, сучасних тенденцій і процесів й, звісно, причин. Так само важливо знати, у яких конкретно полягає негативний вплив тієї чи іншої явища злочинності на суспільство та його основні інститути.

Нині є велика потреба у вивченні жіночої злочинності, які джерела живлять даний вид злочинності загалом, у яких причини злочинного поведінки жінок, заради чого допускають такі дії.

Це необхідна за зв'язки України із інтенсивний ріст цього виду злочинності у державі. Необхідно у зв'язку з тим, що злочинну поведінка жінок надає саме негативний вплив на суспільство, його інститути та спільності, особливо у сім'ю, з його

морально психологічну атмосферу загалом. Жіноча злочинність начебто є показником морального здоров'я суспільства, його духовності, ставлення до базовим загальнолюдських цінностей.

Асоциальные дії жінок надають саме що руйнує вплив на підростаюче покоління: зрозуміло, що їх, які крадуть, постійно пиячать чи займаються проституцією, що неспроможні забезпечити належного виховання своїх дітей. Тому автор роботи констатує найтісніший зв'язок жіночої злочинності з злочинністю неповнолітніх.

Серед скоєних жінками злочинів чимало як-от розкрадання наразі державного майна, крадіжки особистого майна громадян, шахрайство, хабарництво ,вбивства ,розбої та інші. Збільшується число дівчат серед неповнолітніх злочинців, вони активніше втягуються в пияцтво, алкоголізм, наркоманію, проституцію.

Метою згаданої роботи є підставою розгляд такого явища, як жіноча злочинність, її особливостей і попередження.

Основними завданнями праці є:

1) Дати криминологическую характеристику жіночої злочинності, і розглянути головні причини жіночої злочинності.

2) Ознайомитися особливостям особистості жінок які вчинили злочин.

3) Досліджувати проблеми попередження жіночої злочинності

і запропонувати ефективних заходів попередження жіночої злочинності.

Діяльність автор використовував статистичний метод, з допомогою якого досліджував количественно-качественные показники жіночої злочинності; документальний метод, саме вивчення судебно-следственной практики, цим методом дозволило скористатися проходження практики в Сімферопольському районному суді. Автор роботи досліджував статистичні дані про жіночої злочинності із 1995 по 1997 року, і навіть вивчав матеріали архівних

справ, існував у судові засідання. Також у ході

дослідження цієї проблеми автор застосовував метод інтерв'ю, під час безпосередніх розмов із потерпілими, адвокатами обвинувачуваних, обвинувачуваними та інші учасниками процесу. Також автор роботи широко застосовував метод спостереження, що дозволило найповніше зрозуміти сутність цієї проблеми.

Діяльність автор використовував численні видання сучасній науковій і публіцистичної літератури про працю, побут і дозвіллі жінок, їх життєвих і громадських організацій проблемах. Значну допомогу автору роботи Антоняна Ю.М., Кудрявцева В.М., Серебрякової В.А., присвячені жіночої злочинності.

Автором роботи було вивчені статистичні дані із 1975 по 1990 рр. у СРСР, дані спеціальної перепису засуджених, проведеного 1989 р. у СРСР, дані отримані статистичними відділами Сімферопольського районного суду й Центрального РВВС СГУ МВС України Криму, статистичні дані отримані українськими дослідниками, і навіть дані сообщаемые у засобах масової інформації.

Автор роботи вважає важливою виробити ефективних заходів із запобігання злочинам, скоєних жінками, їх виправленню та перевихованню, прилученню до людського життя. І ці профілактичних заходів мали бути зацікавленими просякнуті гуманністю і милосердям, розраховані для подання соціальної допомоги й підтримки.

ГЛАВА 1.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЇЇ ПРИЧИНИ

1.1 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Більшість авторів під злочинністю розуміють негативно правове явище, що у людському суспільстві, має свої закономірності, кількісні і якісні характеристики, манливі негативні нашого суспільства та людей наслідки, і яка потребує специфічних державних та громадських заходів контролю над ней.[1]

Автор роботи цілком погоджуюсь із даної формулюванням, і вважає, що справді злочинність за своєю суттю - явище негативне, яке приносить шкода як суспільству загалом, і конкретним його членам.

Жіноча злочинність як самостійна проблема стала формуватися лише останні роки. Пов'язано це, очевидно, з накопиченням і, збагаченням кримінологічної інформації, прагненням як поглибити, а й розширити масштаби досліджень. Поява проблеми жіночої злочинності визначаються як логікою розвитку кримінології, а й потребами громадської практики, насамперед масштабами і небезпечними наслідками антигромадських дій жінок.

На початку 20 століття й у перші післяреволюційні роки жіноча злочинність не привертала собі особливої уваги: жінки робили мало злочинів та його соціальна активність була спрямована невелика[2].

Але повним мовчанням жіночу злочинність не обходили. Свідченням цього є служать багато робіт, у складі вітчизняних – насамперед праці Гернета М. Н. Вони містяться як статистичні даних про злочинності жінок кінця XIX і формального початку 20 століття, а й пояснення її причин. Аналізуючи статистику злочинів у в зв'язку зі підлогою, Гернет М. Н. до того ж час висловив ряд справедливих зауважень на адресу уголовно-антропологической школи Ломброзо, який вважав жінку більш злочинної, ніж чоловіка. Цей погляд відповідав значенням, яке це школа надавала анатомічним і фізіологічним властивостями організму у механізмі злочинного поведінки.

Описывал у своїх працях жіночу злочинство й Заменгоф М. Ф., але отримав лише описував й чітко давав статистичні дані, але з пояснював наявність такого явища.

Значну увагу вивченню питання жіночої злочинності приділяла Серебрякова В.А. На думку якої відмінність злочинності підлогою слід шукати у дивовижно складному комплексі соціальних, чинників, визначальних поведінка чоловіків і жінок. У положенні жінки є певні особливості, виражені в різної зайнятості жінок з виробництва, у побуті та т.д.[3]


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13