Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Криміналістична характеристика злочинів. Загальне поняття

Реферат: Криміналістична характеристика злочинів. Загальне поняття

Самарський Державний

Університет

Курсова робота

по Криминалистике

студентки 5-го курсу заочного відділення

юридичного факультету (952 грн.)

Козлової Є.В.

443099 г.Самара,

вул. Фрунзе, д.53, кв.7.

П Л А М

I. Запровадження.

II. . Криміналістична характеристика злочинів. Загальне поняття.

1.Понятие з значення криміналістичної характеристики.

2. елементи криміналістичної характеристики.

Ш. Криміналістична характеристика згвалтування.

1. слідчі версії і планування розслідування.

IV.Заключение.

1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Основною метою криміналістики є наукове забезпечення практичної діяльності правоохоронних органів боротьби з злочинністю. Слід зазначити, що швидке і повний розкриття злочинів буває у ході попереднього розслідування. Діяльність слідчого, органу дізнання протікає виключно з урахуванням і як, встановленому кримінально-процесуальним законом.

Використовуючи досягнення природничих і технічних наук, вивчаючи і узагальнюючи позитивну практику розкриття злочинів, криміналісти, створюють нові, досконаліші методи і засоби боротьби з злочинністю.

Сучасне стан криміналістики, що відбулася у своєї розвитку великий шлях від неї розрізнених у минулому окремих галузей до суворої системи наукового знання, характеризується високий рівень комплексного виконання цілях правосуддя досягнень науково-технічного прогресу, глибокої розробкою її методологічних проблем, тактики і методик розслідування злочинів.

Теоретичні основи слідчої діяльності відбивають специфічну форму пізнання істини у громадському практиці, і визначають гносеологічну природу розслідування і розкриття злочинів. Глибоке вивчення проблем криміналістичної тактики та її реалізації розроблених теоретичних положень в практичної діяльності дозволяють найшвидше і повно розкривати злочину.

Неодмінним умовою будь-якого дослідження є пошук наукового способу пізнавальної діяльності, забезпечує швидке отримання істинного знання про досліджуваному об'єкті. Проблеми, пов'язані з системи методів, коштів, прийомів пізнання для дослідження певного кола питань, прийнято називати методологічними.

Попри свою специфіку, діалектика знання у галузі розкриття і розслідування злочинів має общефилософскую природу. А сам діалектичний метод виступає універсальним інструмент пізнання істини до слідчої практиці. Розкриття злочинів як пізнавальний процес розвивається від незнання до знання, від неповних відомостей до сукупності, від явища до суті Доповнень і встановленню істини. Гносеологічний пошук істини в умовах відбиває логічно діалектичного методу з методами конкретних актів пізнання. у тому укладено загальнофілософський сенс пізнання об'єктивну реальність.

Конкретизація і подальша розробка загальнонаукових і спеціальних методів знання з такий сфері, як розслідування й розкриття злочинів, їх раціональне співвідношення з общемировоззерческим, діалектичним методом, визначають теоретичну озброєність слідчої роботи та її ефективність.

II. Криміналістична характеристика злочинів. Загальні

поняття.

Криминалистика-наука про розкриття злочинів. Злочин як негативне соціальне явище як і суспільно небезпечна діяльність може бути охарактеризоване з різних сторін: соціологічною, кримінологічної, кримінально-процесуальній, етичної, криміналістичної.

Криміналістична характеристика злочину є сукупність (систему) таких даних про неї, що сприяють розкриття злочинів, мають познавательно-поисковое, криміналістичне значення. Вона містить відомості про особливості підготовки, здійснення релігійної і приховування злочинів, використовуючи які можна успішніше, повно і швидко з розкривати.

Особливістю криміналістичної характеристики злочинів і те, що вона у відмінність, наприклад, від кримінально-правової характеристики перестав бути іманентної загальному поняттю злочину.

Існує криміналістичну характеристика виду (групи) злочинів, і навіть окремого, конкретного злочину, але з злочину взагалі. Криміналістична характеристика випливає із загального поняття злочину (криминалистически значимих елементів загалом понятті злочину, немає), а складається з урахуванням вивчення і наукового узагальнення кримінальної практики, матеріалів, матеріалів про скоєні злочини і своє типові криміналістичні особливості різних видів (груп) злочинів, вчинених у певний період не більше цього регіону чи в цілому.

Видовая криміналістичну характеристика злочинів, тобто характеристика цього виду (групи) злочинів, - продукт наукового аналізу та узагальнення значного емпіричного матеріалу, досить доброякісного і репрезентативного, щоб оцінка та висновки були точними, повними і реальними.

Криміналістична характеристика злочинів - категорія динамічна , постійно змінювана залежно від кримінальної практики. Наприклад, змінюються, стають витонченішими способи скоєння злочинів, змінюються цілі й мотиви злочинну діяльність, предмети злочинного зазіхання, причини умови, які сприяли цієї групи (виду) злочинів, та інших. Відповідно до цим змінюються, й видові криміналістичні характеристики злочинів. На відміну від кримінально-правової характеристики, зміна якої щодо повільно й лише з волі законодавця, до криминалистически значимі елементи преступле-

ний змінюються значно швидше, вони найбільш рухливі. Тому видова криміналістичну характеристика злочину - не застигла, незмінна сукупність певних даних про цій групі (вигляді) злочинів, а рухлива категорія, відбиває значимі особливості цих злочинів у певний період. Щоб криміналістичну характеристика виконувала свою службову роль, сприяла розкриття злочинів, повинна бути як реальної законодавчої і повної, а й сучасної. Вона має відбивати останні зміни у кримінальної практиці, утримувати «свіжі» результати криміналістичного аналізу цієї групи (виду) преступ-

лений, вчинених у останній (аналізований) період. Визначаючи криміналістичну характеристику злочинів як сукупність даних про злочині, сприяє його розкриття, цілком можливо, що з успішного розкрити злочин можна використовувати дані, які стосуються кримінально-правової, кримінологічної, психологічної та інших видів характеристик злочинів. Наприклад, деякі дані кримінологічного аналізу, використовувані з метою кримінальна профілактики враховуються й при розкриття злочинів. Так, середній вік осіб, які вчинили згвалтування коливається не більше 22-27 років, 2/3 насильників не одружені. [1] Природно при розслідувань згвалтувань ці елементи кримінологічних характеристик повинні враховуватися при висування слідчих версій щодо суб'єкта злочину. Обоснованное зазначеними елементами кримінологічної характеристики припущення слідчого (якщо вона спростовується іншими даними), що вчинення згвалтування обличчям у віці 26-27 років, і, можливо не одруженим може прискорити встановлення політики та затримання насильника.

Постає питання: слід уже ті елементи кримінологічних, кримінально-правових та інших видів характеристик, які можна використані цілях розкриття злочинів, включити як складових частин у криміналістичні характеристики злочинів? Саме це запитання слід відповісти негативно, оскільки у іншому разі криміналістичні характеристики заходилися б певною мірою дублювати решта видів характеристик, підміняти їх Про співвідношення кримінально-правової, кримінологічної і криміналістичної характеристик злочинів у літературі висловлені інші погляду. Іноді ці поняття ототожнюються, до криміналістичної характеристики серед інших обставин відносять відомостей про суспільної небезпечності і поширеності злочину, об'єкті зазіхання і причини злочину. Як відомо всі ці елементи ставляться немає криміналістичної, а до кримінально-правової і кримінологічної характеристикам злочину. Криміналістична характеристика в наведеної інтерпретації повторюють кримінально-правову характеристики отже, втрачає свій власний зміст і значення.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6