Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Інформація

Реферат: Інформація

зміст

 

стор.

Запровадження

3

Властивості інформації

4

Носії даних

4

Операції з цими

5

Кодування даних двоичным кодом

6

Кодування цілих і дійсних чисел

6

Кодування текстових даних

6

Універсальна система кодування текстових даних

7

Кодування графічних даних

8

Кодування звуковий інформації

9

Основні структури даних

9

Одиниці виміру даних

10

Інформатика і її завдання

10

Витоки і передумови інформатики

11

Список використаної літератури

12

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Фундаментальною рисою цивілізації є зростання виробництва, споживання та накопичення грошових інформації в всіх галузях людської діяльності. Усе життя людини, однак, пов'язана отриманням, накопиченням і обробкою інформації. Що б осіб), ні робив: читає він книжку, дивиться він телевізор, розмовляє, він постійно зростає і безупинно отримує ще й обробляє інформацію.

Для ХХІ сторіччя характерна небувала швидкість розвитку науки, техніки і нових технологій. Так-от винаходу друкарства (середина 15 століття) до винаходи радіоприймача (1895 р.) відбулося близько 440 років, а між винаходом радіо та телебачення - близько 30. Розрив у часі між винаходом транзистора і інтегральної схеми становив лише 5 років.

У сфері накопичення інформації її обсяг починаючи з XVII в. подвоювався приблизно кожні 10 - 15 років. Тому з найважливіших проблем людства є лавиноподібний потік інформацією будь-якій галузі його життєдіяльності. Підраховано, наприклад, що на даний час фахівець має витрачати близько 80% свого робочого дня, щоб встежити над усіма новими друкованими розробками нього діяльності. Збільшення інформації та підвищений попит неї зумовили поява галузі, що з автоматизацією обробки інформації – інформатики. Для переходу безпосередньо до науки інформатики, слід визнати про інформації.

Ми живемо у матеріальному світі. Все, що оточує, і із чим зіштовхуємося, належить або фізичних тілах, або фізичним полях. Усі види энергообмена супроводжуються появою сигналів, тобто., все сигнали мають у своєму основі матеріальну енергетичну природу. При взаємодії сигналів з обмеженими фізичними тілами, у яких виникають певні зміни властивостей – це явище називається реєстрацією сигналів. Через війну утворюються дані – зареєстровані сигнали.

І ми безпосередньо бере участь у інформаційному процесі. Будь-який інформаційний процес відбуватиметься за таку схему:

Джерелами (об'єктами) інформації є тіла, поля чи віртуальні об'єкти. Джерела інформації проявляються у вигляді сигналів. Сообщением є форма подання як, понимаемом одержувачем. Одержувач інформації – людина, розуміє цю інформацію чи технічна система.

Попри те що, що з визначенням інформації ми бачимо щодня, суворо регламентовані та узвичаєного її визначення досі немає, тому замість визначення зазвичай використовують поняття про інформацію. Поняття про інформацію, введённое у межах наукового дисципліни, може опровергаться конкретними прикладами і фактами, одержаними у рамках інший дисципліни.

Для інформатики як технічної науки поняття інформації неспроможна містити таких антропоцентрических поняттях, як знання, не може спиратися лише з об'єктивність фактів і цікавих даних. Кошти обчислювальної техніки у змозі обробляти інформацію автоматично, й без участі людини. Ці цифри можуть працювати з штучної, абстрактної і і з удаваної інформацією, де немає об'єктивного відображення ні з природі, ні з суспільстві. Отже, інформація – продукт взаємодії даних, і адекватних їм методів.

Властивості інформації

Як і кожен об'єкт, інформація має властивостями. Характерною відмітною особливість інформації від інших об'єктів природи й суспільства, є дуалізм: на властивості інформації впливають як властивості даних, складових її змістовну частина, і властивості методів, котрі взаємодіють із даним під час інформаційного процесу. Після закінчення процесу властивості інформації переносяться на властивості нових даних, тобто. властивості методів можуть переходити на властивості даних.

З погляду інформатики найважливішими видаються такі властивості: об'єктивність, повнота, достовірність, адекватність, доступність і актуальність інформації.

Поняття об'єктивності інформації є відносним, зрозуміло, з урахуванням, що методи є суб'єктивними. Більше об'єктивної прийнято вважати інформацію, у якому методи вносять менший суб'єктивні елемент.

Повнота інформації в що свідчить характеризує її якість яких і визначає достатність даних прийняття рішень або створення нових даних з урахуванням наявних. Чим повніше дані, тим ширші діапазон методів, які можна використовувати, тим простіше підібрати метод, що вносить мінімум похибок у хід інформаційного процесу.

Дані творяться у момент реєстрації сигналів, але не сигнали є «корисними» - завжди присутній якийсь рівень сторонніх сигналів, у результаті корисні дані супроводжуються певним рівнем «інформаційного шуму». Якщо корисний сигнал зареєстрований більш чітко, ніж сторонні сигнали, достовірність інформації може бути більш високої. При збільшенні рівня шумів достовірність інформації знижується. І тут під час передачі тієї самої кількості інформації потрібно використовувати або більше даних, або складніші методи.

Адекватность інформації – ступінь його відповідності реальному об'єктивного стану справи. Неадекватна інформація може утворюватися під час створення нову інформацію з урахуванням неповних чи недостовірних даних. Але й повні, і достовірні дані можуть спричинить створенню неадекватною інформацією разі застосування до них неадекватних методів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4