Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМИСЛОВІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Сторінка 3

вити трудові навички, втрачені колективами упродовж свого хитань.

Проте навіть найбільш досвідченим керівникам доведеться (і

потрібно) переглянути частина з звичних своїх уявлень. У

частковості, відмовитися від такої: висока серійність є суто

позитивний организационно-производственный чинник, оскільки вона поз-

воляет оснащувати виробництво автоматизованим узкоспециализиро-

ванним устаткуванням, забезпечувати високі уніфікацію виробів та його

конструктивну довговічність. Тепер потрібен з'являється інший погляд: таке

устаткування технологічно консервативно, дає можливості

враховувати динаміку розвитку конкурентів, що за умови ринку

становило смертельну небезпеку. Хоча, звісно, можуть відбуватися винятку,

викликані конкретними умовами (наприклад, система "АВВА-ВАЗ"). Але

більшості підприємств саме самим доведеться напрацювати ідеї, й

методи, знайти ресурси на відновлення і збільшення обсягів

виробництва, створення передумов освоєння необхідних ринком изде-

лий.

Напрями докладання зусиль можуть бути такими.

По-перше, часткова модернізація виробів. Вона, у принципі,

вимагає порівняно невеликих глибини змін витрат. Проте

характер змін має бути достатнім, щоб забезпечити вус-

- 12 -

тойчивый збут вироби, у цілому економічно доцільним.

І тут у виробника і постачальників зберігається неиз-

менными більшість основних фондів, скорочуються строки й обсяги

підготовки виробництва, залишається клієнтура, що звикла до виробу,

тощо. Модернізація вимагає високій кваліфікації насамперед

дизайнерів, бо, якщо обмежитися лише поліпшенням технічних

характеристик при малоощутимых змінах дизайну і декору, то

результаті можна було одержати з колишніми зовнішніх формах нову великі гроші.

Сигналом до переходу модернізований виріб можуть бути ви-

які з'явилися дефекти, і навіть статистика ринку.

По-друге, корінна модернізація виробів (сутнісно, їх про-

новление). Тут використовуються технологічні можливості произво-

дителя і поставщиков-кооперантов, але, зазвичай, потрібно зна-

чительное дооснащення виробництва. У цьому виготовлення нових

вузлів (переважно у меншою серійності) доцільно организовы-

вать з допомогою вже наявного агрегатного чи спеціального обору-

дования, обробних центрів - і т.п. Але, природно, з исполь-

зованием нової оснастки.

Прийом цей досить відомий. Найцікавіші ре-

зультаты був у свого часу отримані на ВАЗі. Там під час створення ав-

томобиля ВАЗ-2121 "Нивка" у її конструкцію ввійшло понад 90 % з чис-

ла найбільш фондоемких механічних елементів серійних автомоби-

лей. І за новому кузові, теж уніфікованому за низкою дорогостоя-

щих елементів інтер'єру з серійними моделями. Через війну при від-

носительно невеличкий модернізації виробництва ВАЗ почав выпус-

кать, власне, машину, яка мала на той час аналогів у світовому

практиці. Тому на згадуваній західних ринках вона поза конкуренцією,

експонувалася з великим і всі більший попит: вимоги диле-

рів збільшення поставок слідували один одним. Її експорт обмежувався

боязню тодішнього монополіста - "Автоэкспорта" підняти плановий

випуск на наступні роки тому, що раптом з'являться конку-

ренти чи з якась інша причини збут скоротиться, і з цим -

і цьогорічної премії. Проте конкуренти "Ниві" з'явилися через два-три

- 13 -

року. Тож у комерційному її може бути автомобілем

втрачених можливостей.

Серйозним резервом поновлення і збільшення обсягів выпус-

каемой своєї продукції ряді заводів, по-третє, є называе-

мые спецвиробництва, досить потужні за оснащеністю, площами

й чисельності працівників. Але у використанні такого унікального

интеллектульно-производственного потенціалу потрібно, щоб нове з-

делие мало певну ідеологічну і технологічну преемс-

твенность з раніше выпускаемым. Отже, потрібні й відчуття міри по совершенс-

тваванию справи до відповідність до новими тактико-технічними

вимогами, і навіть спеціально організована система "проталки-

вания" об'єкта виробництва на зовнішніх ринках. Створення та-

кого роду "спецвиробів", які за певному об'ємі переробок

можуть бути автомобілями і громадянського призначення як зовнішнього,

і внутрішнього ринків, окремих підприємств буде самим

правильним виходом із становища. Чому - зрозуміло: конкурентоспо-

собность Російської колісної спецтехніки і окремих розробок

(деякі, можливо, вимагають завершення) сумнівів бракує.

Звісно, свободу вибору об'єкта й о спецпроизводстве повинна

бути повної, оскільки колишній принцип (закріплення видів техніки

за галузями) за умов ринку протипоказаний.

Разом про те не можна перепрофілювання багатьох

спецпроизводств галузі разом з цехами інженерної подготов-

кі і забезпечення. Це може виключити чи навіть зводити до миниму-

му імпорт багатьох видів дорожньо-будівельної техніки, стислого

кваліфікованого нафтового устаткування, спеціальних машин і

шасі, комплексу аеродромного обслуговування тощо., тобто. виявиться

вигідним для народного господарства країни. Не доведеться, як

це рекомендують багато шибайголови, відкривати всі наші двері

навстіж, щоб везти з-за рубежу і те, що у надлишку і

гірше може бути зроблене вдома. (Ті, хто дає такі рекомендації,

забувають, що Західна Європа прийшла до об'єднання після десятиле-

тий вирівнювання і притирання економік, зокрема чого-

- 14 -

рез свободу переміщення трудових ресурсів немає і капіталів.)

По-четверте, створення суверенними государствами-бывшими рес-

публиками СРСР акціонерних товариств , які б узяти під се-

бя ряд функцій зі збереження та розвитку автомобільної галузі. До

таким функцій ставляться розробка програм національного разви-

тия автомобілебудування, визначення номенклатури автотранспортних

засобів і потреби у них, оцінка економічної доцільності

створення їх виробництва, збереження та розвитку коопераційних

зв'язків, організація спільних виробництв і спільних науч-

но-исследовательских і дослідно-конструкторських робіт, пошук инвес-

торів щодо НДДКР та молодіжні організації випуску окремих изде-

лий.

Прикладом створення такої акціонерного товариства вважатимуться

"Автосельхозмаш-холдинг" , освічене 1991 року уряду-

ми країн-членів СНД [3]. За недовго існування

АТ "АСМ-холдинг" розроблено спеціальну програму автобусобудування, яка

передбачає задоволення потреб як Росії, а й усіх

країн СНД. Зокрема, з урахуванням широкої кооперування з Ликинским ав-

тобусным заводом заплановано організувати випуск великих міських

автобусів класу ЛиАЗ-5256 ряд ремонтних заводів. До того ж

з допомогою конверсійних підприємств Узбекистану, Казахстану і

України. У виготовленні провідних мостів тих автобусів крім

Росії братиме участь і республіка Білорусь. Провідні мости для

автобусів Львівського автобусного заводу, що раніше не надходили

з Угорщини, тепер випускає Рязанський завод автомобільних агрега-

тов. Щоб виключити валютні видатки імпорт гальмівних камер

для вантажних АТС і автобусів, з ініціативи АТ "АСМ-холдинг" орга-

низовано акціонерне товариство з їх виробництву (Гродненский ав-

тоагрегатный завод), співзасновниками якого став більшість за-

водов-потребителей. Анологичная робота розгорнуто щодо

створення конструкцій і виробництва турбокомпресорів для дизелів

і бензинових двигунів, кондиціонерів для сільгоспмашин, вантажних


Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5