Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз економічних показників Японії 1960-1992 рр.

Реферат: Аналіз економічних показників Японії 1960-1992 рр.

Аналіз економічних показників Японії 1960-1992 рр. \Комп'ютерна підготовка в ГУУ. 2 курс.\

Державний Університет Управління Їм. Серго Орджонікідзе Курсовой проект комп'ютерної підготовці Виконала студентка Спеціальності «Світова економіка» II курсу Колобекова Алла Керівник Аленичев А. У. Москва 1998 рік ЗАВДАННЯ на курсової проект Спільне завдання: Скласти засобами Visual Basic і Microsoft Access комплекс програм, що працюють у режимі діалог із користувачем, включаючи: ? Алгоритм виконання завдання ? Таблиці Microsoft Access ? Форми документів Visual Basic ? Власне програми. Объяснительная записка повинна мати: ? Титульный лист ? Завдання курсової проект ? Запровадження ? Аналіз постановки завдання ? Алгоритм ? Таблиці, форми, тексти програм, тож структури файлів ? Результати виконання завдання ? Укладання ? Список літератури ? Оглавление. Термінів виконання курсового проекту: ? Термін проекту керівнику – 14 грудня 1998 року ? Час захисту роботи – 28 грудня 1998 року. Практичне завдання: Створити таблицю в Microsoft Access з полями: ? Ціна не на нафту ? Споживання нафти на Японії ? Розмір ВВП ? Обсяг промислового виробництва ? Зовнішньоторговельний баланс ? Доход душу населення Заповнити таблицю даними за літами з 1960 по 1992 розробити і запит перебування даних залежно від нафтові ціни. Розробити форму і програму Visual Basic, що дозволить зчитувати ці записи, вираховуватимуть середні значення за 4-річні періоди і заносити ці середні значення файл. Розробити форму і програму Visual Basic, що дозволить зчитувати цей файл, обраховувати розмір ВВП, темпи його і визначити період максимального приросту і періоди, дають 50% приросту. Розробити форму і програму Visual Basic, сортирующую дані про ціні не на нафту, і подивитися, чи є залежність цього параметра з темпами зміни розміру ВВП. Проаналізувати отримані результати і робити висновків. Запровадження Останнім часом зріс інтерес до економіко-політичної життя суспільства загалом, що передбачає інтерес як до всього світу, і до окремих країнах, чиї досвід минулого і знання може бути як корисними, а й гранично важливими у розвитку тих чи інших держав. Особливо знання що така важливі для країн, чия економіка знаходиться на стадії розвитку, а економічних відносин і в середині країни, і на світовому ринку носять слабко вираженого характеру проти такими країнами, як США, Японія та інші. Знання про ці держави є основою економіки слаборозвинених країн, які досвід багато в чому може допомогти у вирішенні неминуче виникаючих проблем. Росію не можна зарахувати до слаборозвинених країнах, але очевидна також хиткість її економічного стану та фактична нездатність надавати конкуренцію економічно розвинених країн. Виходом із означеної ситуації може лише пошуку нових можливостей розвитку, оскільки потенціал величезний. В усьому світі проводяться статистичні дослідження для збирання, обробки й аналізу інформацію про економічний розвиток країн виявлення закономірностей і запровадження залежності різних економічних характеристик друг від друга. У цьому курсовому проекті з прикладу даних йшлося про Японію показано динаміка окремих економічних показників та його взаємозв'язок. У Microsoft Access ці дані заносять у вигляді таблиць, що відбивають статистичні інформацію про Японії із 1960 по 1992 року. 32-річний період для виявлення закономірностей у поступовій динаміці тієї чи іншої показника, і навіть задля встановлення залежності між показниками, якщо є. Дані Японії містять у собі: 1. розмір внутрішнього валовий продукт, що є однією з найпоширеніших показників, які характеризують економічну стан країни; 2. величину нафтові ціни кожний рік із 32-річного періоду; 3. розмір споживання у Японії, що також свідчить про розвиток і статку суспільства загалом; 4. розмір зовнішньоторговельного обороту, який відбиває ситуацію зовнішньому ринках країни й дає чисельну характеристику торгових операцій Японії іншими країнами світу; 5. обсяг промислового виробництва, що характеризує стан економіки у країні; 6. величину доходу душу населення, що дозволить зробити висновку про добробуті населення Криму і розвитку економіки загалом. Далі, з допомогою Visual Basic проводиться аналіз наявних даних, їх угруповання за ознакою, зазначеному в завданні, і навіть перебування середніх значень даних за чотирирічні періоди, починаючи з 1960 року. Середні величини роблять зручнішим порівняння і аналізують інформацію, оскільки показують певної тенденції у зміні тієї чи іншої показника. Потім, з допомогою коштів Visual Basic визначаються темпи зміни показників за завданням, і навіть перебуває період максимального приросту певного показника і періоди, дають 50% приросту. Це проводиться у тому, щоб визначити, що не періоді за 62 року приріст внутрішнього валовий продукт був найбільший, тобто у який період економіка Японії розвивалася найактивніше, щоб було можливе виявити причини такої розвитку і усунути чинники, що перешкоджають як розвитку економіки загалом, і які вповільнюють зростання економічних показників у певній області. Наведені вище операції в Visual Basic реалізуються шляхом упровадження форм і елементів управління у них, які створюються для полегшення сприйняття інформаціі, зручності користування їй, і навіть щодо можливості здійснювати над наявними даними певні операції, заплановані можливостями даної програми. А, щоб матимуть можливість оперувати даними йшлося про Японію, представленими у таблиці Microsoft Access, необхідно, щоб ці дані були відображеними в Visual Basic. Це можна, тому, що обидві ці програми (Microsoft Access і Visual Basic) є продуктами компанії Microsoft®, і Visual Basic припускає можливість встановлення зв'язку з даними, розміщеними в таблицях Microsoft Access. А, щоб приступити безпосередньо до виконання завдання, необхідно проаналізувати постановки завдання, тобто конкретно визначити, що потрібно отримати у результаті, яким чином слід користуватися під час вирішення, як організовувати, те щоб рішення поставленого завдання було оптимальним й те водночас доступними цінами й зрозумілим для користувача, і навіть визначити послідовні кроки виконання завдання із метою спрощення процесу рішення. Слід також зробити попередні висновки про існування певних закономірностей, питання яких ставлять у умови завдання. Після закінчення проекту доцільно порівняти результати, отримані під час роботи, з висновками, зробленими на початок проекту. Є дані про Японії із 1960 по 1992 року, які становлять зведену таблицю в Microsoft Access. Дані взяті з статистичних довідників. Для занесення даних в Microsoft Access необхідно створити нову базі даних, потім таблицю у ній і послідовно запровадити усі наявні дані про Японії режимі конструктора (мал.1), заповнюючи рядки із конкретними іменами полів і типом відповідних даних. Імена полів у разі – назва економічних показників за 32-річний період, бо як всі дані числові, це знайде відображення у рядках з типом даних. Після закінчення формування макета вихідної таблиці, необхідно відкрити отриману таблицю і введення усі наявні дані кожний рік у відповідні графи таблиці (мал.2). Таблиця з вихідними даними як конструктора виглядає так: Рис. 1 Таблиця, получившаяся після введення даних йшлося про Японію, має такий вигляд: Після створення таблиці в Microsoft Access необхідно розробити запит перебування даних залежно від нафтові ціни. І тому треба створити запит й у режимі конструктора (рис.3) запровадити необхідні поля, і навіть ім'я таблиці, дані з якої використовують у запиті, потім запровадити умова сортування, якщо це потрібно (зі збільшення, по спадаючій) і умова відбору даних із вихідної таблиці. Запит як конструктора виглядатиме так: Рис. 3 Готовий запит матиме такий вигляд: У цьому закінчується частину роботи, виконувана в Microsoft Access, і розпочинається безпосереднє створення програми в Visual Basic, яка виконувала необхідні за умовою завдання операції над даними, розміщеними в таблицях Microsoft Access. У Visual Basic починаємо новий проект, обираючи в меню New File пункт New Project. Виділяємо першу форму й у вікні Properties в графі Caption встановлюємо перша форми назва 'Считывание даних, і перебування середніх значень', у своїй ім'я першої форми – Form1. У першій формі створюємо елемент DataControl безпосередньо з ім'ям Data1.В вікні властивостей в графі Caption встановлюємо назва 'Вихідні дані'. У графі Connect - значення Access. У графі DatabaseName указуємо шлях до файлу, який містить таблицю Microsoft Access. У графі RecordSource указуємо назва таблиці Microsoft Access, що містить вихідні дані про Японії. Потім у першої формі створюємо 7 елементів TextBox – текстових полів – за кількістю шпальт в вихідної таблиці. Над кожним текстовим полем розміщаємо елементи Label – мітки, містять назви кожного шпальти. У разі це рік, розмір ВВП, нафтові ціни, розмір споживання, розмір зовнішньоторговельного обороту, обсяг промислового виробництва та дохід душу населення. Кожен текстового поля була в вікні властивостей в графі DataSource встановлюємо значення Data1, а графі DataField – вибираємо назва того шпальти вихідної таблиці, що відображає дане текстове полі. Так було в першому текстовому полі буде значення 'Рік', у другому – 'Розмір ВВП' тощо. буд. Отже, ми встановили зв'язок Visual Basic з таблицею в Microsoft Access. З допомогою цьому разі ми можемо здійснювати зчитування даних із таблиці до виконання необхідних операцій, передбачених завданням. Після запуску програми в текстових полях відбиватимуться дані таблиці Microsoft Access, а, використовуючи стрілки на елементі Data1, можна робити прокручування даних, те щоб вони послідовно з'являлися у текстових полях. А, щоб після запуску програми користувач було вводити на текстові поля жодну інформацію, тобто для «захисту» текстових полів від сторонніх записів, необхідна за процедуру Text1_Change () запровадити наступний код: Text1.Enabled = False Аналогічні коди необхідно провести в процедури на другому, третього тощо. буд. текстових полів. Це зробить текстові поля недоступними для введення інформації та перетворить в поля, які відображатимуть дані про економічні показники. Відповідно до завданням, необхідно обчислити середні значення даних із Японії за чотирирічні періоди, починаючи з 1960 року. Перш, ніж написати програму, що дозволить здійснювати подібні операції, необхідно створити елемент управління, який відповідатиме за виконання операцій. У разі найбільш наочним і дуже зручним використання буде елемент CommandButton. Виділивши цей елемент, з вікна властивостей в графі Caption замінимо значення Command1 на 'Розрахунок середніх значень даних за 4-річні періоди, починаючи з 1960 року'. Після запуску програми натискання з цього кнопку буде забезпечувати дію механізм обчислення середніх значень даних, які відображатись в текстових полях. Перш, ніж виконувати обчислення середніх значень, треба вважати дані з текстових полів, що їх містять. І тому треба запустити цикл від 1 до 32 (кількість записів у кожному стовпці таблиці), який би вводив значення з текстових полів в масиви. Оскільки необхідно, щоб згадані вище операції виконувалися при натисканні на кнопку, то процедуру Command1_Click () введемо код: For і = 1 To 32 mag(i) = Text1.Text mas(i) = Text2.Text ma(i) = Text3.Text maq(i) = Text4.Text maw(i) = Text5.Text mar(i) = Text6.Text maz(i) = Text7.Text Data1.Recordset.MoveNext Next і і – змінна, mag(i), mas(i), ma(i), maq(i), maw(i), mar(i) і maz(i) – відповідно масиви зі значеннями року, розміру ВВП, нафтові ціни, розміру споживання, розміру СОТ, обсягу промислового виробництва та розміром доходу душу населення. Запис Data1.Recordset.MoveNext означає, що розмова після виконання зчитування даних протягом першого року Data1 пересуне дані в текстових полях однією уперед і зчитування здійснюватиметься за рік тощо. буд. Але може трапитися отже після запуску користувач здійснить натискання чи кілька разів на елемент Data1 доти, як натиснути командну кнопку. Це спричинить різке до збою програми, оскільки у тому випадку в коді, наведеному вище, запис, яка перебуває у текстовому полі сприйматиметься як перша, бо як записів всього 32, це призведе до неможливості завершення циклу. Щоб уникнути цього, перед даним кодом помістимо рядок: Data1.Recordset.MoveFirst Ця запис забезпечить передвигание даних в текстових полях до першого запису перед виконанням зчитування. Для перебування середніх значень даних за 4-річні періоди, необхідно суму значень кожний рік із цього періоду розділити кількості років у періоді, тобто у тому випадку - на виборах 4. Тож у процедуру Command1_Click () введемо наступний код: j = 1 For і = 1 To 32 Step 4 h(j) = (mas(i) + mas(i + 1) + mas(i + 2) + mas(i + 3)) / 4 q(j) = (ma(i) + ma(i + 1) + ma(i + 2) + ma(i + 3)) / 4 w(j) = (maq(i) + maq(i + 1) + maq(i + 2) + maq(i + 3)) / 4 p(j) = (maz(i) + maz(i + 1) + maz(i + 2) + maz(i + 3)) / 4 r(j) = (mar(i) + mar(i + 1) + mar(i + 2) + mar(i + 3)) / 4 x(j) = (maw(i) + maw(i + 1) + maw(i + 1) + maw(i + 3)) / 4 j = j + 1 Next і j – змінна; масиви h(j), q(j), w(j), p(j), r(j) і x(j) – відповідно масиви, містять середні значення даних за періоди з 1960 по 1963 рік, з 1964 по 1967 рік тощо. буд. Запис For і = 1 To 32 Step 4 означає, що у кожну наступну масив введення даних здійснюватиметься з елемента, номер якого на виборах 4 більше номери першого елемента попереднього масиву, тобто у перший масив – з першого по четвертий елемент, на другий – з п'ятого (номер якого на виборах 4 більше номери першого) по восьмий тощо. буд. до 32. Після обчислення середніх значень даних за 4-річні періоди необхідно, щоб користувач міг побачити отримані величини. І тому уставимо до форми елементи управління ListBox, у яких відображатись середні значення даних. Над кожним елементом розмістимо мітки, містять назви даних, відображуваних у цьому списку. У результаті вийде шість списків, над кожним із яких є мітка під назвою. Для виведення середніх значень даних із масивів до списків в процедуру Command1_Click () введемо наступний код: For і = 1 To 8 List2.List(i - 1) = h(i) List3.List(i - 1) = q(i) List4.List(i - 1) = w(i) List5.List(i - 1) = p(i) List6.List(i - 1) = r(i) List7.List(i - 1) = x(i) Next і Після запуску програми при натисканні командної кнопки до списків з'являться середні значення даних за 4-річні періоди, починаючи з 1960 року. Відповідно до завданням, після рассчета середніх значень, необхідно занести в файл. Для зручності користувача зробимо те щоб він мав можливість сам вибирати той файл, куди буде середні значення. І тому розмістимо У першій формі елементи DriveListBox, DirListBox і FileListBox, які відображатимуть відповідно диск, каталог і файл для записи даних. З допомогою цих елементів користувач після запуску програми вибере файл для записи середніх значень даних. Потому, як і це зробить, необхідно зробити запис в файл, зазначений користувачем, середніх значень показників, розрахованих доти. Створимо командну кнопку, при натисканні яку середні значення записувалися в файл. Для неї вікні властивостей в графі Caption встановимо значення 'Запис середніх значень в файл'. Введем в процедуру Command2_Click () наступний код: Open File1 For Output As #1 For і = 1 To 8 Write #1, h(i), q(i), w(i), p(i), r(i), x(i) Next і Close #1 Перша рядок даного коду відкриває файл, обраний користувачем для запис у елементі FileListBox. А наступні рядки записують їх у нього середні значення й по закінченні записи закривають файл. Відповідно до завданням, такі операції необхідно здійснювати на другий формі. Тому створюємо у проекті ще одне форму, на яку з вікна властивостей в графі Caption вводимо значення 'Визначення темпів зміни ВВП, періоду max приросту і сост. 50%'. А, щоб під час роботи програми можна було з першого форми перейти до другої, У першій формі необхідно створити кнопку, яка забезпечувала б такий перехід. Створивши командну кнопку, нею з вікна властивостей в графі Caption встановимо значення 'Кнопко початку наступного етапу програми'. Щоб при натисканні з цього кнопку після запуску програми здійснювався перехід до другої формі, необхідна за процедуру Command3_Click () запровадити наступний код: Form1.Hide Form2.Show Ці команди приховають першу форму і зроблять видимої другу форму. Відповідно до завданням, на другий формі треба вважати файл зі середніми значеннями показників. А, щоб зробити це, треба, щоб користувач зазначив файл, куди записані ці дані. І тому використовуємо елементи DriveListBox, DirListBox і FileListBox. Разместим їх на другий формі поруч із міткою, яка пояснюватиме користувачеві, що він має вказати файл зі середніми значеннями. Потому, як користувач це зробить, треба вважати дані з файла. І тому створимо командну кнопку, на яку з вікна властивостей в графі Caption введемо значення 'Считывание даних із файла, визначення ВВП і темпів його'. Як очевидно з назви кнопки, з її допомогою ми визначимо розмір ВВП і визначити темпи його, що також потрібна в завданні. А, щоб можна вважати дані з файла, зазначеного користувачем, необхідно провести в процедуру Command1_Click () наступний код: Open File1 For Input As #1 For і = 1 To 8 Input #1, a1(i), a2(i), a3(i), a4(i), a5(i), a6(i) L1.List(i - 1) = a1(i) Next і Close #1 Строка L1.List(i - 1) = a1(i) забезпечує висновок до списку, розміщений на другий формі, значень ВВП. Відповідно до завданням, по тому, як значення ВВП будуть лічені з файла, необхідно розрахувати темпи зміни ВВП. Щоб співаку визначити темп зміни ВВП або його приріст, треба з значення ВВП, відповідного наступному місяцю, відняти значення ВВП попередньому місяці. Для рассчета темпів зміни ВВП введемо в процедуру Command1_Click () наступний код: j = 1 For і = 1 To 8 t(j) = a1(i + 1) - a1(i) j = j + 1 Next і For і = 1 To 7 L2.List(i - 1) = t(i) Next і Запис L2.List(i - 1) = t(i) виводить на другий список, розміщений у вигляді, даних про приросту ВВП. Відповідно до завданням, далі треба розрахувати період максимального приросту і період, дає 50% приросту ВВП. Щоб співаку визначити, які це періоди, створимо на другий формі командну кнопку, на яку з вікна властивостей в графі Caption Установим значення 'Перебування періоду max приросту і періоду приросту в 50%'. Створимо 2 текстових поля, перше яких буде відображати розмір максимального приросту ВВП, а друге – період такого приросту. Аби зробити ці текстові поля недоступними для введення інформації в час програми, в процедуру Form_Load введемо коди: T1.Enabled = False T2.Enabled = False T1 і T2 – відповідно назви першого і другого текстових полів. Створимо 2 аналогічних текстових поля висновку значень приросту ВВП, що становить 50%, і періоду з таким приростом ВВП. У процедуру Command2_Click() введемо код перебування періоду й значення максимального приросту ВВП: Max = 0 For і = 1 To 7 If t(i) > Max Then Max = t(i) p = і End If Next і T1.Text = Max Ця частина коду визначає значення максимального приросту і виводить їх у перше текстове полі. Переменная p є лічильником, з допомогою яку ми визначаємо період максимального приросту ВВП: If p = 1 Then T2.Text = "1964 - 1967 рр." End If If p = 2 Then T2.Text = "1968 - 1971 рр." End If If p = 3 Then T2.Text = "1972 - 1975 рр." End If If p = 4 Then T2.Text = "1976 - 1979 рр." End If If p = 5 Then T2.Text = "1980 - 1983 рр." End If If p = 6 Then T2.Text = "1984 - 1987 рр." End If If p = 7 Then T2.Text = "1988 - 1991 рр." End If Ця частина коду аналізує значення перемінної p і залежно від неї значення виводить на друге текстове полі даних про періоді максимального приросту. Якщо приріст ВВП становить 50%, це, причетне значення ВВП наступного періоду до значенням ВВП попереднього періоду становить 1.5. Тож визначення приросту ВВП 50% і періоду, що дає такий приріст, необхідно розрахувати ставлення приросту ВВП наступного періоду до попередньому за всі періодам. Аби зробити це, введемо в процедуру Command2_Click () наступний код: j = 1 For і = 1 To 8 q(j) = a1(i + 1) / a1(i) j = j + 1 Next і Це запровадить у масив q(j) значення відносин приросту ВВП наступного періоду до попередньому. Для обчислення значення приросту ВВП, що становить 50%, введемо наступний код: For і = 1 To 7 If q(i) = 1.5 Then per = і T3.Text = q(i) Else T3.Text = " ----------------------------" T4.Text = "НЕМАЄ" End If Next і У цьому коді змінна per є лічильником, що дозволить визначити період приросту ВВП 50%. Ця частина коду дозволяє знайти значення приросту ВВП 50%, якщо таке є, і вивести їх у третє текстове полі. Інакше у третій текстовому полі з'явиться прочерк, а четвертому полі, що відбиває період даного приросту, з'явиться напис "немає". Для визначення періоду, дав приріст ВВП 50%, введемо наступний код: If per = 1 Then T4.Text = "1964 - 1967 рр." End If If per = 2 Then T4.Text = "1968 - 1971 рр." End If If per = 3 Then T4.Text = "1972 - 1975 рр." End If If per = 4 Then T4.Text = "1976 - 1979 рр." End If If per = 5 Then T4.Text = "1980 - 1983 рр." End If If per = 6 Then T4.Text = "1984 - 1987 рр." End If If per = 7 Then T4.Text = "1988 - 1991 рр." End If Ця частина коду визначає і виводить в четверте текстове полі період, у якому приріст ВВП становив 50%. Відповідно до завданням, наступна частину роботи повинна виконуватися на другий, третьої формі. Тож у другий формі необхідно створити командну кнопку, що дозволить можливість перейти до третьої формі після виконання усіх операцій на другий формі. Спочатку створимо ще одне форму у проекті й у вікні властивостей в графі Caption встановимо нею значення 'Сортування даних із ціні не на нафту'. ЗАМЕТИМ, щодо того, й усе операції в другий формі буде здійснено, перейти у третій форму буде неможливим тому, що у командні кнопки 1 і 2 запроваджені коди, що передбачають певний лад у використанні кнопок. Так було в процедуру Form_Load () запроваджено код, робить недоступними все командні кнопки: Command1.Enabled = False Command2.Enabled = False Command3.Enabled = False Для активізації кожної кнопки необхідні певні дії, передбачені програмою. Приміром, вибір користувачем файла для записи середніх значень даних робить доступною першу командну кнопку, позаяк у процедуру File1_Click () запроваджено код: Command1.Enabled = True По виконанні операцій, передбачених кодом першої кнопки, друга кнопка стає досяжною, позаяк у процедуру Command1_Click () запроваджено код: Command2.Enabled = True І далі. А, щоб третя командна кнопка здійснювала перехід до третьої формі, в процедуру Command3_Click () необхідно провести наступний код: Form2.Hide Form3.Show Цей код приховує другу форму і робить видимої третю форму. У третій формі, відповідно до завдання, необхідно провести сортування даних йшлося про Японію за ціною не на нафту. І тому необхідно, по-перше, вважати дані, які сортироваться. І тому У першій формі в процедуру Command2_Click () введемо код, дозволяє зчитувати дані з текстових полів і заносити в допоміжний файл, під назвою 'data1': Open "data1" For Output As #1 For і = 1 To 32 Write #1, mag(i), mas(i), ma(i), maq(i), maw(i), mar(i), maz(i) Next і Close #1 Перш ніж проводити сортування даних, треба вважати їх із допоміжного файла. І тому створимо у третій формі командну кнопку під назвою 'Сортування даних із ціні не на нафту' й у процедуру Command1_Click () введемо наступний код: Open "data1" For Input As #1 For і = 1 To 32 Input #1, mag(i), mas(i), ma(i), maq(i), maw(i), mar(i), maz(i) Next і Close #1 Потому, як дані з допоміжного файла будуть лічені, необхідно здійснити їхню сортування за ціною не на нафту. Це означає, що значення нафтові ціни розташовуватимуться зі збільшення, проте інші значення показників відбиватимуться відповідно цим значенням. А, щоб після запуску програми при натисканні кнопки відбувалася сортування, необхідна за процедуру Command1_Click () запровадити наступний код: 10 pr = True і = 1 20 If ma(i) > ma(i + 1) Then buf = ma(i) buf1 = mag(i) buf2 = mas(i) buf3 = maq(i) buf4 = maw(i) buf5 = mar(i) buf6 = maz(i) ma(i) = ma(i + 1) mag(i) = mag(i + 1) mas(i) = mas(i + 1) maq(i) = maq(i + 1) maw(i) = maw(i + 1) mar(i) = mar(i + 1) maz(i) = maz(i + 1) ma(i + 1) = buf mag(i + 1) = buf1 mas(i + 1) = buf2 maq(i + 1) = buf3 maw(i + 1) = buf4 mar(i + 1) = buf5 maz(i + 1) = buf6 pr = False End If і = і + 1 If і = 32 Then GoTo 30 Else GoTo 20 End If 30 If pr = False Then GoTo 10 Else GoTo 200 End If 200 End Sub Це програма сортування, що дозволяє розмістити значення нафтові ціни зі збільшення, інші ж значення – відповідно до цього. Після завершення сортування даних із ціні не на нафту, необхідно вивести ці сортированные дані до списків. І тому у третій формі створимо сім списків (за кількістю показників), у яких відображатись сортированные дані. Із них розмістимо сім міток із назвами відповідних списків: «Рік», «Розмір ВВП» тощо. буд. Для відображення до списків сортированных даних необхідно створення у третьої формі другу командну кнопку, на яку з вікна властивостей в графі Caption встановимо значення 'Висновок сортированных даних'. Аби зробити цю кнопку недоступною до проведення сортування, в процедуру Form_Load () додамо код: Command2.Enabled = False Аби зробити доступною кнопку виведення сортированных даних після натискання кнопки сортування і недоступною саму кнопку сортування, в процедуру Command1_Click () введемо код: Command2.Enabled = True Command1.Enabled = False А, щоб після запуску програми при натисканні другу командну кнопку у третій формі сортированные дані відображались до списків, необхідна за процедуру Command2_Click () запровадити наступний код: For і = 1 To 32 List1.List(i - 1) = mag(i) List2.List(i - 1) = mas(i) List3.List(i - 1) = ma(i) List4.List(i - 1) = maq(i) List5.List(i - 1) = maw(i) List6.List(i - 1) = mar(i) List7.List(i - 1) = maz(i) Next і У цьому операції, виконання яких передбачено завданням, закінчуються. Але виникнути ситуація, коли користувачеві буде потрібно після виконання всіх дій у третій формі повернутися до першу чи на другу форми. Задля більшої можливості таких переходів, створимо у третій формі рамку (елемент управління Frame), у якій розмістимо два елемента управління OptionButton. З допомогою цих перемикачів здійснюватиметься перехід у першу чи на другу форми. Коди у них аналогічні кодам в кнопках переходу від однієї форми в іншу: Form3.Hide Form1.Show на першому перемикача і Form3.Hide Form2.Show на другому перемикача. Після написання необхідних кодів всім елементам управління, можна можливість перейти до візуальному оформленню форм, використовуючи такі властивості елементів управління, як BackColor, ForeColor, Font, щоб надати їм бажаний зовнішній вигляд. Відповідно до завданням, по тому, як буде виконано всі необхідні операції у третій формі, треба подивитися, може бути залежність між ціною не на нафту і темпами зміни розміру внутрішнього валовий продукт. З міркувань логіки, можна зробити деякі попередні висновки. Японія – країна, із високий рівень розвитку, що становить жодну з передових позицій на світовому ринку. Але, як відомо, вона відчуває брак ресурсах, наявних у її володінні, тому змушена імпортувати їх із інших країнах. Що ж до нафти, яка вкрай важлива кожної країни, Японія закуповує її в різних держав, зокрема коли в Росії. Внутрішній валовий продукт протягом включає у собі державні Витрати все купівлі ресурсів, отже, і. І хоча можна простежити залежність між розміром ВВП і обсягом нафтові ціни, робити висновки щодо прямий пропорційності нафтові ціни розміру ВВП, швидше за все, не можна, оскільки необхідно ухвалити до уваги безліч чинників, що впливають економічний стан країни, індикатором якого є внутрішній валовий продукт протягом. І можна сказати, що, мабуть, якою- або невеликому відтинку часу спостерігатиметься пряма залежність нафтові ціни від розміру ВВП, але можливі також періоди, де цей залежність буде зворотної. Для повного аналізу необхідно мати інформацію про велику кількість економічних показників і вчасно приймати до уваги навіть ті чинники, як ситуація у суспільстві, війни, природні катаклізми, становище у інших країн і в усьому у світі загалом. АЛГОРИТМ Введення даних в масиви з текстових полів Вычисление середніх значень даних, і введення середніх значень в масиви Висновок середніх значень даних до списків Запис середніх значень в файл, обраний користувачем Перехід до другої формі Считывание даних із файла Перебування ВВП, темпів його та виведення даних до списків Перебування періоду max приросту і приросту в 50% Висновок в текстові поля значень і періодів max приросту ВВП й у 50% Перехід до третьої формі Сортування даних із ціні не на нафту Висновок сортированных даних до списку Перехід до першої Перехід до другої формі формі У курсовому проекті було наведено коди окремих елементів управління. Нижче подаються тексти програм з коментарями ще повного сприйняття. ? ДЛЯ ПЕРШОЇ ФОРМЫ: Dim mas(40) As Single Dim mag(40) As Single Dim ma(40) As Single Dim maq(40) As Single Dim maz(40) As Single Dim mar(40) As Single Dim maw(40) As Single Dim j, і As Integer Dim h(10) As Single Dim q(10) As Single Dim w(10) As Single Dim r(10) As Single Dim p(10) As Single Dim x(10) As Single Private Sub Command1_Click() Data1.Recordset.MoveFirst 'Переходить до першої рядку даних MsgBox "Ця кнопка виведе середні значення даних за 4- літні періоди, починаючи з 1960 року!" 'Выдает повідомлення про кнопці' For і = 1 To 32 'Введення даних в масиви з текстових полів mag(i) = Text1.Text mas(i) = Text2.Text ma(i) = Text3.Text maq(i) = Text4.Text maw(i) = Text5.Text mar(i) = Text6.Text maz(i) = Text7.Text Data1.Recordset.MoveNext 'Переходить до наступній рядку даних Next і j = 1 For і = 1 To 32 Step 4 'Вычисление середніх значень за даними і введення в масиви h(j) = (mas(i) + mas(i + 1) + mas(i + 2) + mas(i + 3)) / 4 q(j) = (ma(i) + ma(i + 1) + ma(i + 2) + ma(i + 3)) / 4 w(j) = (maq(i) + maq(i + 1) + maq(i + 2) + maq(i + 3)) / 4 p(j) = (maz(i) + maz(i + 1) + maz(i + 2) + maz(i + 3)) / 4 r(j) = (mar(i) + mar(i + 1) + mar(i + 2) + mar(i + 3)) / 4 x(j) = (maw(i) + maw(i + 1) + maw(i + 1) + maw(i + 3)) / 4 j = j + 1 Next і For і = 1 To 8 'Висновок середніх значень до списків List2.List(i - 1) = h(i) List3.List(i - 1) = q(i) List4.List(i - 1) = w(i) List5.List(i - 1) = p(i) List6.List(i - 1) = r(i) List7.List(i - 1) = x(i) Next і Dir1.Enabled = True 'Робить доступним DirListBox Drive1.Enabled = True 'Робить доступним DriveListBox File1.Enabled = True 'Робить доступним FileListBox Command1.Enabled = False 'Робить кнопку перебування порівн. значень недоступною Label14.Visible = True 'Робить видимої мітку з повідомленням End Sub Private Sub Command2_Click() Open File1 For Output As #1 'Відкриває файл, обраний користувачем For і = 1 To 8 'Записывает дані в файл Write #1, h(i), q(i), w(i), p(i), r(i), x(i) Next і Close #1 'Закрывает файл Open "data1" For Output As #1 'Создает допоміжний файл "data1" For і = 1 To 32 'Записывает до нього всі дані Write #1, mag(i), mas(i), ma(i), maq(i), maw(i), mar(i), maz(i) Next і Close #1 'Закрывает файл "data1" Command2.Enabled = False 'Робить кнопку записи даних в файл недоступною після записи Command3.Enabled = True 'Робить доступною кнопку переходу в ін. форму End Sub Private Sub Command3_Click() Form1.Hide 'Скрывает 1 форму Form2.Show 'Показує 2 форму Command1.Enabled = True 'Робить доступною кнопку перебування середніх значень End Sub Private Sub Dir1_Change() File1 = Dir1 'Отображает в FileListBox файли, які у DirListBox End Sub Private Sub Drive1_Change() ChDrive Drive1 'Змінює диск Dir1 = Drive1 'Отображает в DirListBox каталоги диска, вказаної у DriveListBox ChDir Dir1 'Змінює каталог End Sub Private Sub File1_Click() Command2.Enabled = True 'Робить кнопку записи даних в файл доступною End Sub Private Sub Form_Load() Label14.Visible = False 'Робить невидимою мітку з повідомленням Dir1.Enabled = False 'Робить недоступним DirListBox Drive1.Enabled = False 'Робить недоступним DriveListBox File1.Enabled = False 'Робить недоступним FileListBox Command2.Enabled = False 'Робить кнопку записи даних в файл недоступною Command3.Enabled = False 'Робить недоступною кнопку переходу в ін. форму MsgBox "Привіт! Ласкаво просимо до Visual Basic!" 'Выдает повідомлення 'Выдает вітальне повідомлення End Sub Private Sub Text1_Change() Text1.Enabled = False 'Робить текстове полі недоступним End Sub Private Sub Text2_Change() Text2.Enabled = False 'Робить текстове полі недоступним End Sub Private Sub Text3_Change() Text3.Enabled = False 'Робить текстове полі недоступним End Sub Private Sub Text4_Change() Text4.Enabled = False 'Робить текстове полі недоступним End Sub Private Sub Text5_Change() Text5.Enabled = False 'Робить текстове полі недоступним End Sub Private Sub Text6_Change() Text6.Enabled = False 'Робить текстове полі недоступним End Sub Private Sub Text7_Change() Text7.Enabled = False 'Робить текстове полі недоступним End Sub ? ДЛЯ ДРУГИЙ ФОРМЫ: Dim q(10) As Single Dim t(10) As Single Dim p As Integer Dim per As Integer Dim і, j As Integer Dim a1(50) As Single Dim a2(10) As Single Dim a3(10) As Single Dim a4(10) As Single Dim a5(10) As Single Dim a6(10) As Single Private Sub Command1_Click() Open File1 For Input As #1 'Відкриває файл For і = 1 To 8 'Считывает дані в масиви Input #1, a1(i), a2(i), a3(i), a4(i), a5(i), a6(i) L1.List(i - 1) = a1(i) 'Виводить до списку даних про ВВП Next і Close #1 'Закрывает файл j = 1 For і = 1 To 8 t(j) = a1(i + 1) - a1(i) 'Рассчет приросту ВВП j = j + 1 Next і For і = 1 To 7 ' Виводить даних про приросту до списку L2.List(i - 1) = t(i) Next і Command1.Enabled = False 'Робить недоступною кнопку виведення даних про приросту Command2.Enabled = True 'Робить доступною кнопку перебування max приросту End Sub Private Sub Command2_Click() Max = 0 'Перебування max приросту For і = 1 To 7 If t(i) > Max Then Max = t(i) p = і 'Лічильник End If Next і T1.Text = Max 'Виводить значення max приросту до тексту. полі If p = 1 Then 'Визначає період max приросту і виводить їх у текст. полі T2.Text = "1964 - 1967 рр." End If If p = 2 Then T2.Text = "1968 - 1971 рр." End If If p = 3 Then T2.Text = "1972 - 1975 рр." End If If p = 4 Then T2.Text = "1976 - 1979 рр." End If If p = 5 Then T2.Text = "1980 - 1983 рр." End If If p = 6 Then T2.Text = "1984 - 1987 рр." End If If p = 7 Then T2.Text = "1988 - 1991 рр." End If j = 1 For і = 1 To 8 q(j) = a1(i + 1) / a1(i) 'Рассчет відносини ВВП наступного періоду до ВВП попереднього періоду j = j + 1 Next і For і = 1 To 7 'Знаходить і виводить до тексту. полі період приросту в 50%, якщо такий є If q(i) = 1.5 Then per = і 'Лічильник T3.Text = q(i) Else T3.Text = " ----------------------------" T4.Text = "НЕМАЄ" End If Next і If per = 1 Then T4.Text = "1964 - 1967 рр." End If If per = 2 Then T4.Text = "1968 - 1971 рр." End If If per = 3 Then T4.Text = "1972 - 1975 рр." End If If per = 4 Then T4.Text = "1976 - 1979 рр." End If If per = 5 Then T4.Text = "1980 - 1983 рр." End If If per = 6 Then T4.Text = "1984 - 1987 рр." End If If per = 7 Then T4.Text = "1988 - 1991 рр." End If Command1.Enabled = False 'Робить недоступною кнопку перебування ВВП Command2.Enabled = False 'Робить недоступною кнопку рассчета max приросту Command3.Enabled = True 'Робить доступною кнопку переходу в ін. форму End Sub Private Sub Command3_Click() Form2.Hide 'Скрывает 2 форму Form3.Show 'Показує 3 форму Command1.Enabled = True ' Робить доступною кнопку рассчета приросту ВВП End Sub Private Sub Dir1_Change() File1 = Dir1 End Sub Private Sub Drive1_Change() ChDrive Drive1 Dir1 = Drive1 ChDir Dir1 End Sub Private Sub File1_Click() Label7.Visible = False 'Робить невидимою мітку з собщением Command1.Enabled = True 'Робить доступною кнопку перебування приросту ВВП Drive1.Enabled = False 'Робить недоступним DribeListBox Dir1.Enabled = False 'Робить недоступним DirListBox End Sub Private Sub Form_Load() Command1.Enabled = False 'Робить недоступною кнопку перебування приросту ВВП T1.Enabled = False 'Робить недоступними текст. поля T2.Enabled = False T3.Enabled = False T4.Enabled = False Command2.Enabled = False 'Робить недоступною кнопку рассчета max приросту Command3.Enabled = False 'Робить недоступною кнопку переходу в ін. форму End Sub ? ДЛЯ ТРЕТЬОЇ ФОРМЫ: Dim maq(40) As Single Dim mag(40) As Single Dim ma(40) As Single Dim mas(40) As Single Dim maz(40) As Single Dim mar(40) As Single Dim maw(40) As Single Dim buf1 As Single Dim buf2 As Single Dim buf3 As Single Dim buf4 As Single Dim buf5 As Single Dim buf6 As Single Dim buf As Single Private Sub Command2_Click() For і = 1 To 32 'Висновок сортированных даних до списків List1.List(i - 1) = mag(i) List2.List(i - 1) = mas(i) List3.List(i - 1) = ma(i) List4.List(i - 1) = maq(i) List5.List(i - 1) = maw(i) List6.List(i - 1) = mar(i) List7.List(i - 1) = maz(i) Next і Command2.Enabled = False 'Робить недоступною кнопку виведення сортированных даних End Sub Private Sub Command1_Click() Command1.Enabled = False 'Робить недоступною кнопку сортування MsgBox "Ця кнопка проведе сортування даних із зростанню нафтові ціни!" 'Висновок повідомлення Command1.Enabled = True 'Робить доступною кнопку виведення сортированных даних Open "data1" For Input As #1 'Відкриває файл "data1" For і = 1 To 32 Считывает дані з файла в масиви Input #1, mag(i), mas(i), ma(i), maq(i), maw(i), mar(i), maz(i) Next і Close #1 10 pr = True 'Сортування зі збільшення нафтові ціни і = 1 20 If ma(i) > ma(i + 1) Then buf = ma(i) buf1 = mag(i) buf2 = mas(i) buf3 = maq(i) buf4 = maw(i) buf5 = mar(i) buf6 = maz(i) ma(i) = ma(i + 1) mag(i) = mag(i + 1) mas(i) = mas(i + 1) maq(i) = maq(i + 1) maw(i) = maw(i + 1) mar(i) = mar(i + 1) maz(i) = maz(i + 1) ma(i + 1) = buf mag(i + 1) = buf1 mas(i + 1) = buf2 maq(i + 1) = buf3 maw(i + 1) = buf4 mar(i + 1) = buf5 maz(i + 1) = buf6 pr = False End If і = і + 1 If і = 32 Then GoTo 30 'Перехід на 30 рядок Else GoTo 20 'Перехід на 20 рядок End If 30 If pr = False Then GoTo 10 'Перехід на 10 рядок Else GoTo 200 'Перехід на 200 рядок End If 200 End Sub Private Sub Form_Load() Command2.Enabled = False 'Робить недоступною кнопку виведення сортированных даних End Sub Private Sub Option1_Click() MsgBox "Перейти до першої формі?" 'Выдает повідомлення Form3.Hide 'Скрывает 3 форму Form1.Show 'Показує 1 форму Command1.Enabled = True 'Робить доступною кнопку перебування порівн. значень Command2.Enabled = True 'Робить доступною кнопку запис у файл End Sub Private Sub Option2_Click() MsgBox "Перейти до другої формі?" 'Выдает повідомлення Form3.Hide 'Скрывает 3 форму Form2.Show 'Показує 2 форму Command1.Enabled = True 'Робить доступною кнопку перебування темпів зміни ВВП Command2.Enabled = True 'робить доступною кнопку перебування max приросту ВВП End Sub Нижче наводяться форми, як вони виглядають у режимі проектування, тобто запуску програми. ПЕРША ФОРМА ДРУГА ФОРМА ТРЕТЯ ФОРМА Далі наводяться форми як Run, тобто після запуску програми. ПЕРША ФОРМА 1. Після рассчета середніх значень даних за 4-річні періоди: 2. Після вибору файла і запис до нього даних: ДРУГА ФОРМА 1. Після зчитування даних, визначення ВВП і темпів його: 2. Після перебування періоду максимального приросту і приросту в 50%: ТРЕТЯ ФОРМА 1.После проведення сортування: Аби, у процесі виконання програм дані справді записуються в файл, нижче показано структура файлів, як у проекті: 1. Файл, обраний користувачем для записи середніх значень даних: 0.8843492, 14.05, 1621.173, 2244, 49.9, 238652.5 1.250556, 14.425, 1693.65, 3841, 68.65, 260827.3 1.786277, 14.65, 1858.58, 6714.5, 79.575, 280061.8 2.117049, 14.675, 1966.193, 11439.5, 91.8, 248772.3 2.23297, 14.1, 2244.097, 17332, 110.6, 259894.3 2.364754, 17.275, 2533.115, 22487.75, 117.525, 242344.5 2.543809, 16.2, 2736.063, 27369.25, 123.875, 283233.3 3.258096, 17.025, 3509.732, 34186.75, 129.5, 389459.5 2. Допоміжний файл, у якому дані про показниках: 1960, 0.639305, 13.9, 1675.8, 228641, 45.8,1784 1961, 0.89425, 13.8, 1604.68, 248690, 47.3, 2136 1962, 0.925417, 13.9, 1604.67, 269742, 50.6, 2341 1963, 1.078425, 14.6, 1599.54, 228589, 55.9, 2715 1964, 1.098361, 14.4, 1603.6, 260713, 62.1, 3118 1965, 1.116758, 14.3, 1709.31, 238643, 69.5, 3423 1966, 1.294576, 14.4, 1711.7, 278317, 72.2, 3999 1967, 1.49253, 14.6, 1749.99, 305310, 70.8, 4824 1968, 1.598053, 14.4, 1805.4, 285305, 74.9, 5407 1969, 1.703083, 15.1, 1845.5, 270136, 78.3, 6329 1970, 1.853208, 14.5, 1879.75, 268371, 80.7, 7246 1971, 1.990764, 14.6, 1903.67, 294670, 84.4, 7876 1972, 2.078247, 14.4, 1899.9, 263478, 91.6, 8972 1973, 2.095748, 15.2, 1956.87 ,240537 ,93.9 ,10694 1974, 2.099347, 14.6, 1940.14 ,235925, 95.6 ,12495 1975, 2.194853, 14.5, 2067.86 ,250537, 86.1 ,13597 1976, 2.157347, 14.5, 2194.66 ,235925, 120.4, 15134 1977, 2.19576, 14.7, 2542.8, 270537, 103.5, 16664 1978, 2.293102, 12.3, 2157.43 ,246942, 105.8, 18125 1979, 2.285671, 14.9, 2081.5, 262578, 112.7, 19405 1980, 2.319454, 15.7, 2518.64, 243670, 114.9, 20960 1981, 2.365859, 15.5, 2520.8, 237387, 115.3, 22081 1982, 2.376982, 22.1, 2487.35, 214535, 117.2, 23033 1983, 2.39672, 15.8, 2605.67, 250934, 122.7, 23877 1984, 2.403722, 16, 2636.81, 270762, 124.6, 25412 1985, 2.418689, 16.2, 2642.3, 273300, 120.5, 26926 1986, 2.430957, 16.7, 2689.94, 306617, 124.9, 27959 1987, 2.92187, 15.9, 2975.2, 315571, 125.5, 29180 1988, 2.897231, 16.8, 3015.75, 335559, 126.8, 30929 1989, 2.990416, 17.1, 4545, 378700, 130.1, 32978 1990, 3.418921, 17.3, 3203.58, 452271, 131.7, 35368 1991, 3.725814, 16.9, 3274.6, 464879, 129.4, 37472 1992, 3.780530, 17.6, 3332.48, 523851, 135.9, 39330 Після підрахунку темпів зміни ВВП, можна подивитися, може бути взаємозв'язок між цим показником і ціною не на нафту. Простеживши динаміку нафтові ціни, побачимо, що прямій залежності немає. У деякі періоди збільшення темпу зростання ВВП супроводжувалося збільшенням нафтові ціни, у Красноярську деякі – навпаки вело до зменшення нафтові ціни. Це підтверджує правильність попередніх висновків, зроблених до розрахунків, у тому, що немає прямій залежності розміру ВВП і величини нафтові ціни, тобто великій ролі грають інші невраховані чинники. Наприкінці вкотре слід визнати про важливість подібних статистичних досліджень для аналізу економічної ситуації в країни, і навіть виявлення закономірностей у поступовій динаміці тієї чи іншої показника з єдиною метою майбутніх прогнозів для найкращого функціонування національної та світової економіки. 1. Мур М., Фернандес Дж. М. " Изучи сам Visual Basic 4 сьогодні" - Мінськ, 1997 р. 2. "Енциклопедичний словник" – М., 1962 р. 3. "Японія в цифрах". Статистический довідник – М., 1967 р. 4. "Японія". Статистический щорічник – М., 1960-1989 рр. Оглавление 1. Завдання курсової проект…………………….1 2. Введение………………………………………….2-3 3. Аналіз постановки задачи…………………….3-4 4. Формування таблиці в Microsoft Access…4-6 5. Формування запиту в Microsoft Access… 7-8 6. Створення проекту на Visual Basic встановлення зв'язки й з Microsoft Access………………………….9 7. Створення елементів управління і кодів до них ? У першій форме……………………………10-12 ? У другій формі………………………… 13-16 ? У третій форме……………………………17-20 8. Попередній аналіз……………………… 20 9. Алгоритм……………………………………… 21-22 10. Тексти програм: ? Для першої форми……………………… 23-26 ? Для другий форми……………………… 26-29 ? Для третьої формы……………………….30-32 11.Внешний вид форм як проектування: ? Першої формы…………………………………33 ? Другий формы…………………………………34 ? Третьої форми……………………………… 35 12.Внешний вид форм як Run: ? Першої форми…………………………… 36-37 ? Другий форми…………………………… 38-39 ? Третьої формы……………………………….40 13.Структура файлов……………………………40-41 14.Заключение……………………………………….42 15.Список литературы………………………………43 1


Схожі реферати

Статистика

[1] 2