Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Зарубіжні суб'єкти інвестиційної діяльності

Реферат: Зарубіжні суб'єкти інвестиційної діяльності

1.Регулирование діяльності інвестиційних фондів у різних країнах.

Інвестиційний фонд (ІФ) — це юридична особа, який проводить суворо опре поділену комерційної діяльності у таких напрямах: маркетинг — обеспе чивает збір коштів (чи чеків) інвесторів; інвестиційний менеджмент — виробляє інвестиції зібраних грошей від імені інвесторів і управляє пакетом паперів; адміністративна функція залежить від організації випуску акцій, які мають еквівалентні частки пакеті цінних паперів фонду.

Масове розвиток ІФ почалося з приходом інвестиційних компаній (ІК) закритого типу (США — перед Другої світової війною, у Європі — після закінчення). ІК — спеціалізовані фінансових організацій, які акумулюють кошти приватних інвесторів шляхом емісії власних паперів (зобов'язань) і розміщують в акції та облігації підприємств. Вони займають проміжне становище між позичальниками і індивідуальним інвестором, причому повністю висловлюють інтереси останнього.

З погляду предприятий-заемщиков інвестиційне фінансування має:

1. Переваги — якщо фірма зазнає збитків, то на відміну від кредиту, інвестиційні внески погашаються останнє; поки що виробництво стане прибутковим, інвестор нічого очікувати отримувати дохід.

2. Недоліки — втрата контролю за підприємством; розподіл прибутку на пропорційній основі; великі витрати, пов'язані з процесом пошуку, оформлення і самої інвестиційного процесу.

У ІК відомі як закриті інвестиційні фонди, у Великій Британії — як інвестиційні трести, хто в Іспанії — як суспільства інвестування в цінних паперів, мови у Франції — як інвестиційні компанії з їх постійним капіталом.

ІФ відіграють істотне значення у структурі економіки нашої країни. Макроэкономический аспект своєї діяльності у тому, що ІФ: сприяють утворенню відкладень і нагромадженню капіталу; роблять можливими і більше простими населенню інвестиційні рішення з одночасної диверсифікацією ризику; є основу у розвиток інших посередників — інвестиційних банків, брокерських контор тощо.; виконують роль інституціональних інвесторів, здійснюють перелив капіталів між галузями і стимулюючих підприємств; відкривають шлях для іноземних інвестицій.

Мікроекономічний аспект діяльності ІФ у тому, що вони взаємодіють із конкретними підприємствами і фізичними особами.

У посткомуністичних країнах, котрі обігнали Україну у здійсненні економічних перетворень, ІФ зіграли більшу роль процесі приватизації. Далі всіх цим шляхом пішла Чехословаччина, де ваучерні ІФ почали створювати вересня 1991г[1].

Правова основа існування ІФ — обмежена відповідальність. Основна мета — об'єднання дрібних інвестицій у великі. Це головні постулати у яких має будуватися законодавство з ІФ. У найрозвиненіших країнах законодавство складалося які і з урахуванням чинного законодавства у сфері бізнесу.

Розглянемо побудова державного регулювання ІФ у різних країнах.

У Німеччині всі регулювання здійснюється централізовано урядовими органами. Переваги такого регулювання: високий рівень контролю, забезпечує уряду максимальне зручність під час здійснення контрольні функції; населення виявляється надійно захищеною від банкрутств, ризик втратити спрямовані на ІФ кошти виявляється мінімальним, він мінімізується гарантіями держави.

Недоліки: таких умов з'являється мало інновацій, у результаті чого інвестори мають вибір невеликий продуктів ІФ; зростає небезпеку появи занадто потужних фінансових установ — монополій; ускладнюються умови проникнення ринку нових фірм, що зменшує їх кількість знижує вона дуже обмежена для інвесторів.

У Великобританії регулювання діяльності професіоналів ринку максимально відокремлена потім від держави. Побутує є набір різних правил, які самими виборними представниками інвестиційного бізнесу.

Переваги такий підхід: система виходить дуже гнучкою, т.к. пропозиції щодо регулювання лунають із боку висококомпетентних фахівців, які знають потреби й особливо ринку; уряд делегує своїх прав із регулювання професіоналам мало втручається у їх роботу; регулювання здійснюється переважно по рахунок фінансових впливів (високі штрафи порушення, покарання шляхом примусової оплати витрат на комісії, здійснюють перевірку фирм-нарушителей).

Основні недоліки: посилюється між окремими учасниками ринку; регулювання виявляється щодо дорогоцінним учасників ринку цінних паперів, т.к. які самі його оплачують.

У є певні законодавчі рамки, встановлювані комісією по цінних паперів. На більш низькому рівні існують спеціальні підкомітети із регулювання. У регулюючих органах домінують юристи.

Переваги: регулювання виходить досить гнучким, т.к. залучають експертів; регулювання виявляється простим розуміння, що сприяє її популярності та перетворення побічно рекламує весь інвестиційний сектор економіки; з'являється можливість індивідуального підходи до кожного учасника ринку цінних паперів.

Недоліки: одночасно ведеться дуже багато судових справ, що перешкоджає оперативне дозвіл спірних питань; у результаті прийняття виключно судового порядку розгляду справ, система виходить нездатною до швидких і радикальним інвестиціям.

Загальні особливості українських ІФ: усі мають створюватися як АТ відкритого типу; вид діяльності обмежений операціями із цінними паперами (купівля, продаж цінних паперів, інвестування в цінних паперів); ІФ мають обмеження реклами.

2.Зарубежные інвестиційні інститути.

Сьогодні ряд організацій допомагають становленню ринкових структури Україні й у інших країнах. У тому числі — установи ООН, від Світового банку, Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР), Міжнародний фонд (МВФ), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР).

Світового банку — міжурядову установа, що сприяє економічного розвитку країн-членів.

Основні структурні підрозділи розміщуються: Міжнародна асоціація розвитку (МАР), МБРР, МФК і Міжнародна інвестиційна гарантійне агентство (МИГА).

Пріоритетними напрямами інвестиційної активності від Світового банку є проекти - у галузі сільського господарства, енергетики, промисловості, охорони здоров'я, зв'язку. Технічна допомогу, що фінансується Світовий банк включає у собі дві категорії послуг:

1. Инженерно-консультационные послуги, зокрема проведення аналізу технічної реальності проекту, проектування управління будівельними роботами.

2. Административно-организационная допомогу, включаючи оцінку певної політики і аналіз організаційної структури, технічну підготовку й допомогу у управлінні.

МБРР було створено 1945г. У 1997 р. його членами були 152 країни. За статутом основним завданням МБРР є стимулювання природного економічного розвитку країн шляхом надання їм довгострокових кредитів (зазвичай на 15-20 років). Кредити даються тільки після докладного аналізу можливостей їхнього погашення, зазвичай, під державні гарантії, і наступних умовах:

§ Проведення економічних реформ.

§ Заходи з стабілізації макроекономічних показників і стабілізації курсу національної валюти.

§ Суттєвий дефіцит платіжного балансу.

§ Наявність діючої програми соціального розвитку на рамка загальної програми стабілізації економіки.

Україна не була прийнято члени МБРР 3 вересня 1992 року. Вже 1994 р. МБРР відкрив кредитну лінію у вигляді US$500 млн. Перша частину акцій цього кредиту було надано у вигляді US$259 млн. на покриття боргів, критичного імпорту, дефіциту платіжного балансу. Кредит було надано на 17 років під 7,1% річних і наступного, 1999 року, вже Україна має розпочати виплату відсотків з даної позичку.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2