Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Діяльність із цінними паперами

Реферат: Діяльність із цінними паперами

Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ .

Введення ЄІАС у CASE - технології .

Введення у предмет діяльності .

1. Використовувана нотація

2. Уявлення моделі

3. Спецификации процесів діяльності, зі цінними паперами

3.1. Пасивна діяльність із цінними паперами

3.1.1.Операции з векселями

3.1.2.Операции з депозитними сертифікатами

3.2. Активна діяльність із цінними паперами

3.2.1. Операції з ДКО

3.2.2. Операції з КЗ

3.2.3. Операції з ВО

Додаток 1. Діаграми потоків даних .

Додаток 2. Концептуальні основи CASE - технології

Додаток 3. Цінні папери .

П.3.1. Класифікація цінних паперів

П.3.2. Регулировка ринку цінних паперів .

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Лавинообразное розширення областей застосування ЕОМ, зростаюча складність програмного забезпечення і зростаючі щодо нього вимоги сприяли необхідності індустріалізації виробництва програмної продукції, саме: потребу використання високоефективних технологій створення програмного забезпечення. Важливий напрямок у розвитку програмних технологій склали розробки інтегрованих інструментальних систем, які базуються на концепціях життєвого циклу та управління якістю програмної продукції і на що становлять комплексні технології, зорієнтовані створення складних програмних систем і підтримку їхніх повного життєвого циклу, або низки його основних етапів. Подальший розвиток робіт у цьому напрямі створило низки концептуально цілісних, оснащених высокоуровневыми засобами проектування й реалізації, доведених з якості та легкості тиражування рівня програмних продуктів технологічних систем, що й дістали назву CASE - систем чи CASE - технології .

Нині CASE - системи надійно ввійшли в практику програмної індустрії. Водночас використовуються як як комплексні технологічні конвеєри для програмних систем, а й як потужний інструмент рішення дослідницьких мереж і проектних завдань, як-от структурний аналіз предметної області, специфікація проектів засобами мов програмування четвертого покоління, випуск проектної документації, тестування реалізацій проектів, планування контроль розробок, моделювання ділових додатків з вирішення завдань оперативного і планування та управління ресурсами тощо.

У цьому курсової роботі намагалися дати опис однієї з основних методів структурного аналізу та проектування програмного забезпечення систем обробки інформації, найпоширенішим способом – діаграмами потоків даних. Оскільки більшість понять системного аналізу до нас прийшов з за рубежу – дамо основні варіанти їх визначень англійською:

· DFD (Data Flow Diagrams) – діаграми потоків даних. Метод демонструється на функціональної моделі, розглянутим у цьому курсовому проекті нижче. Власне, він визначає функціональну страту досліджуваного об'єкта.

· ERD (Entinity-Relationship ) – діаграми “сущность-связь”. Метод широко використовується в описах структури систем вживається головним чином теорії баз даних. У виконанні вітчизняної літературі він переважно описаний як засіб діаграм ER- типу.

· STD (State Transmition Diagrams) – Діаграми переходів станів. Використовуються для описи функціонування аналізованої системи у часі. Аналогом цього є метод простору станів, успішно застосовуваний під час моделювання систем.

Основним джерелом нашого проекту є книга написана з урахуванням оригінального семестрового курсу лекцій з CASE - технологіям, підготовленого і читаного автором у вищій комп'ютерної школі при НИВЦ. МДУ їм. Ломоносова на протязі 4 останніх, що призначалася передусім на аналітиків предметної області, керівників програмних проектів, системних аналітиків, проектувальників і розробників інформаційних систем і систем реального часу. Зроблений у книзі акцент на послідовне розгляд найважливіших аспектів системного структурного аналізу робить цієї книжки особливо корисною для користувачів, які вибирають CASE - системи як інструмент на вирішення прикладних завдань, і навіть для студентів, початківців осягати основи сучасних інформаційних технологій.

Введення ЄІАС у CASE - технології.

Впродовж останнього десятиліття сформувалася нова направлення у программотехнике - CASE (Зomputer - Aided P.Software/P.System Engineering). Нині немає узвичаєного визначення CASE. Зміст цієї поняття зазвичай визначається переліком завдань, розв'язуваних з допомогою CASE, і навіть сукупністю застосовуваних методів і коштів. Наприклад, CASE - технологія є сукупність методологій аналізу, проектування, розробки та супроводу складних систем програмного забезпечення (ПО), підтриману комплексом взаємозалежних коштів автоматизації. CASE - це інструментарій для системних аналітиків, розроблювачів і програмістів, дозволяє автоматизувати процес проектування й розробки ПО.

На сьогодні дисципліна CASE оформилася на самостійну наукомістке направлення у программотехнике, що спричинило у себе освіту потужної САSE - індустрії, що поєднувала сотні фірм та акцій компаній різної орієнтації. У тому числі виділяються компанії-розробники коштів аналізу та проектування ПО з широкою мережею дистриб'юторських і дилерських фірм; фірми-розробники спеціальних коштів із орієнтацією на вузькі предметні області чи окремі етапи життєвого циклу ПО; навчальні фірми, які організують семінари і курси з підготовки спеціалістів; консалтингові фірми, які надають практичну допомогу в використанні CASE- пакетів і розробити конкретних додатків; фірми, які спеціалізуються на випуску періодичних журналів і бюлетенів по CASE. Основними покупцями CASE-пакетов там є військові організації, центри обробки даних, і комерційних фірм для розробки ПО.

Є думка, що CASE є найперспективнішим напрямом в программотехнике. З цією брехливо сперечатися, але це, що CASE - найбурхливіше і інтенсивно развиваемое напрям , в час фактом. Практично ще один серйозний зарубіжний програмний проект стоїть без використання CASE - коштів. Відома методологія структурного системного аналізу SАDТ (її підмножина IDEF0) прийнято ролі стандарту розробці ПО Міністерством оборони США. Понад те, серед менеджерів та керівників комп'ютерних фірм вважається хіба що правилом доброго тону знати основи SADT і за обговоренні будь-яких питань намалювати найпростішу діаграму, що пояснює справи.

CASE дозволяє як створювати "правильні" продукти, а й забезпечити "правильний" процес створення. Основна мета CASE у тому, щоб відокремити проектування ПЗ від його кодування і всіх подальших етапів розробки, і навіть приховати від розробників всі деталі середовища розробки та функціонуванню. Чим більший діяльності винесе в проектир ование ні з кодування , краще.

З використанням CASE - технологій змінюються етапи життєвого циклу програмної системи, у своїй найбільших змін стосуються етапів аналізу та проектування. У багатьох сучасних CASE - систем застосовуються методології структурного аналізу та проектування, засновані на наочних діаграмних техніках, у своїй для описи моделі проектованої системи використовуються графи, діаграми, таблиці і схеми. Такі методології забезпечують суворе й очевидне опис проектованої системи, який починається з її загального огляду і далі детализируйся, набуваючи ієрархічну структуру із зростаючим числом рівнів.

CASE - технології успішно застосовуються для побудови практично всіх типів систем ПО, проте стійке становище вони займають у наступних областях:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11