Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

БЮДЖЕТ РФ: ЗВ'ЯЗОК З МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Реферат: БЮДЖЕТ РФ: ЗВ'ЯЗОК З МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра економіки праці та основ управління

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО КУРСУ:

“Політика доходів”

НА ТЕМУ:

“Бюджет РФ: зв'язку з макроекономічними показниками”

ВИКОНАВ СТУДЕНТ

5 КУРСА 1 ГРУПИ

ловчиков д.с.

КЕРІВНИК:

До. Еге. М. , ДОЦ.

сумирних л.и.

ВОРОНЕЖ – 1998

СТРУКТУРА СТАТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ

Державного бюджету служить передусім цілям фінансування виробництва тих благ, що або у принципі неспроможна виробляти ринок, або він ставить це у недостатньому — з погляду громадської вигоди — кількості. До перших зазвичай ставляться оборонний комплекс, до другого — освіту й охорону здоров'я. З іншого боку, бюджет служить цілям соціального забезпечення, підтримки малозабезпечених, нездатних заробити життя через якісь особливих обставин.

Через це, до державного бюджету має значення особливо у країнах із перехідною економікою, оскільки саме у перехідний час виникає багато труднощів і недоліків, які можна задовольнити тільки завдяки традиційному дії недержавних економічних механізмів, потрібно державне економічне регулювання.

Метою згаданої роботи є підставою визначення взаємозв'язку між різними макроекономічними показниками, і навіть вивчення динаміки різних статей бюджету та взагалі її на добробут населення Росії.

Основними статтями державного бюджету РФ на 1998 рік є:

стаття 2, визначальна сукупні доходи, витрати, дефіцит бюджету та взагалі джерела його покриття;

стаття 20, визначальна структуру доходів;

стаття 26, визначальна структуру витрат.

Державного бюджету РФ на 1998 рік виділяє 3 джерела доходів на загальну вартість 367 548 000 млн. руб.[1]:

податкові доходи – 306 975 700 млн. крб. чи 83,52% від суми доходів;

неподаткові доходи – 28 493 300 млн. крб. чи 7,75%;

доходи позабюджетних фондів – 32 079 000 млн. крб. чи 8,73%.

Якщо динаміку доходів за різними джерелами, то простежується тенденція збільшення податкових надходжень.

Табл. 1. Зміна структури доходов[2]

 

1994

1995

1996

1997

1998

Податкові доходи

31,78

78,08

81,36

86,25

83,52

Неналоговые доходи

 

13,15

11,54

5,64

7,75

Доходи позабюджетних фондів

 

8,77

7,10

8,11

8,73

Видаткову стаття держбюджету складається з 26 пунктів проти 16 пунктів у Федеральному бюджету на 1994 рік, тобто. можна стверджувати, що федеральний бюджет стає дедалі докладним. І це підтверджується редакцією закону РФ "Про бюджетної класифікації російської федерації" від 26.03.98 р.

Бюджетна класифікація включає:

класифікацію доходів бюджетів Російської Федерації;

функціональну класифікацію витрат бюджетів Російської Федерації;

економічну класифікацію витрат бюджетів Російської Федерації;

класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів Російської Федерації;

класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету;

класифікацію видів державних внутрішніх боргів Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації; класифікацію видів державного зовнішнього боргу і зовнішніх активів Російської Федерації;

відомчу класифікацію витрат федерального бюджету.

Цей документ є єдиним і використовується під час упорядкування, її затвердженні та виконанні бюджетів всіх рівнів, і навіть складанні консолідованих бюджетів.

ДИНАМІКА ДОХОДІВ І РАСХОДОВ

Нижеприведенный малюнок відбиває динаміку фактичних реальних доходів Федерального бюджету % до грудня 1995 року як загального обсягу, і у розрізі з трьох основних видів надходжень. Як очевидно з графіків в 1994-1995 року спостерігається різке зростання частки податкових і неподаткових доходів, що пов'язано першу чергу, з яка проводилася певний період приватизацією держвласності. Далі спостерігається кволе зростання податкових надходжень до 1997 року й різке скорочення неподаткових, що важко пояснюється макроекономічними процесами у Росії. Слід зазначити, що малюнок добре показує, ту кризу який очікувався нашим урядом у сфері фінансування позабюджетних фондів і вибухнула початку 1997 року.

Разом із низьким достатком державного бюджету потрібно проаналізувати динаміку видатків бюджету, оскільки це є основою будь-якого уряду.

Малюнок 2 відбиває динаміку фактичних реальних витрат Федерального бюджету за основним що становить, соціальній та цілому в бюджету.

Рис. 2. Динаміка витрат Федерального бюджету

З малюнка видно підвищену увагу, яку приділяють нашим урядом соціальної політики, але слід зазначити те що, що знижуються Витрати оборону, освіту, охорону здоров'я, і навіть інвестиції в промисловість.

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Розглядаючи динаміку прибутків і витрат Федерального бюджету, слід також проаналізувати зміни, які у добробуті нації. Слід зазначити, що ні дивлячись те що, що є тенденція збільшення середньої зарплати, але частка населення із низьким достатком нижче прожиткового мінімуму продовжує коливатися від 20% до 26% і кінець червня становила 21,9%.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Закон РФ "Про федеральному бюджеті на 1994 рік"


Схожі реферати

Статистика

[1] 2