Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бюджет і основні напрямки бюджетної політики

Реферат: Бюджет і основні напрямки бюджетної політики

Білоруський Державний Університет

Факультет Міжнародних Стосунків

Кафедра міжнародних

економічних відносин

доурсовой проект

з макроекономіки

на задану тему:

"Бюджет і основні напрямки бюджетної політики"

Выполнил:

студент 2 курсу

6 групи

відділення МЭ і МЭО

Іщенко М.А.

Науковий керівник:

аспірантка кафедри МЭО

Коляда О.Л.

Мінськ, 2000

План.

Запровадження ----------------------------------------------------------------------------- 3

Глава 1. Структура і функціонування державного бюджету ----------------------------------------------------------------------------------- 4

1.1 Державного бюджету і бюджетну систему --------------------------------- 4

1.2 Бюджетні витрати ---------------------------------------------------------------------- 4

1.3 Підходи до проблеми збалансованості державного бюджету ---- 6

1.4 Державний борг ------------------------------------------------------------------- 7

Глава 2. Бюджетноподаткова політика ----------------------------------9

2.1 Напрями бюджетно-податковій політики і її інструменти -----------9

2.2 Бюджетний дефіцит та засоби її фінансування -------------------------11

Завдання -------------------------------------------------------------------------------14

Укладання ----------------------------------------------------------------------- 16

Список літератури -----------------------------------------------------------------------17

Запровадження.

У минулому, протягом багато часу, економісти розуміли лише те факт, держава через податково-бюджетну політику визначає, як і пропорції обсяги виробництва країни може бути розподілено між колективним і приватним споживанням, і навіть як тягар платежів за колективні блага слід поділити серед населення. Тільки після розробки кейнсіанської макроекономічної теорії було виявлено несподівана закономірність: податково-бюджетна політика уряду надає велике вплив на короткострокову динаміку випуску, зайнятості й цін.

Бюджет відіграє у кожної держави. Він є статтею прибутків і витрат держави, більшою або меншою мірою хвилюючою кожного громадянина, що надає впливом геть добробут кожного. З давніх часів бюджет хвилює непокоїть уми професійних політиків, економістів і багатьох інших великих світу цього. Протягом двох століть його формування та розподіл викликає палкі суперечки й постійні дискусії.

Як відомо, бюджет всіх його рівнях грає величезну роль розвитку і процвітанні держави, просуванні науково-технічного прогресу (бюджетні фінансування досліджень, і розробок), розвитку економіки (не вельми прибуткових, але соціально значущих галузей економіки у вигляді інвестування, дотацій тощо.). Повнота бюджету, зазвичай, прямо пропорційна добробуту громадян. Справді, бюджетний дефіцит, державний борг спонукає держава посилити податкове навантаження, збільшити оподаткування, зменшити фінансування всіх секторів економіки, скоротити статтю витрати на медицину, освіта тощо. З іншого боку статок бюджетних коштів (бюджетний профіцит) дозволяє фінансування як державної, і приватного сектору економіки, збільшити трансфертні відрахування, а як і відрахування у позабюджетні соціальні фонди.

Зазвичай, на рік, під час проекту бюджету розгортається справжню війну за бюджетні дотації і дуже фінансування. Ця війна зачіпає всіх: як міністерства та дослідницькі інститути, і державні підприємства, і приватний сектор.

Як згадувалося, безліч економістів не залишалися байдужими до проблеми формування бюджети, до джерел її формування, статтям його. Також не ніхто не звертав уваги і питання оптимальному кількості незалежних друг від друга бюджетів країни. Цим проблемам присвячено безліч економічних робіт. Нині є безліч теорій, які зачіпають різні аспекти бюджетних установ, починаючи з методів її формування та закінчуючи рекомендаціями по переважного фінансуванню тих чи інших галузей.

Також статок бюджетних коштів дозволяє державі брати активну участь у житті країни. Наявність бюджетних коштів дозволяє державі здійснювати регулювання економіки у наказовій формі. Чимало бюджетних коштів дозволяє державі задіяти безпосередньо економічні важелі державного регулювання.

Отже, бюджет, його формування та статті витрат є важливим розділом у економічній науки, які вимагають великої уваги із боку як котрі посідають посади економістів і в політиків, а й пересічних громадян.

Глава 1. Структура і функціонування державного бюджету.

1.1 Державного бюджету і бюджетну систему.

Державного бюджету (держбюджет) - це форма освіти і витрати фонду коштів, виділені на фінансового забезпечення завдань і функції держави й місцевого самоврядування. Проект бюджету щорічно обговорюють і приймається законодавчим органом — парламентом країни, регіону чи муніципальній зборами. Протягом і з завершенні фінансового року представники виконавчої звітують про діяльність по мобілізації доходів населення і здійсненню витрат у відповідність до прийнятого закону про бюджет. Регламентируемая нормами права діяльність із формуванню і розгляду проектів бюджетів, і навіть контролю за виконанням називається бюджетним процесом.

Державного бюджету завжди є компро міс між основними соціально-економічними групами у країні. Це компроміс між загальнодержавними й навіть приватними інтересами за приводу оподаткування доходів населення і власності, між центром та регіонами — щодо розподілу податків і субсидій, між інтересами окремих отрас лей і фірм — щодо державних замовлень.

Бюджетної системою називається сукупність бюджетів всіх рівнів і запровадження державних позабюджетних фондів.

Державні позабюджетні фонди — це грошові средст ва держави, мають цільове призначення та не включені до державного бюджету. Ці цифри перебувають у розпорядженні центральних і територіальних органів влади й концентриру ются у спеціальних фондах, кожен із яких призначений для певних потреб. Прикладами може бути Пенси онный фонд, Фонд соціального страхування. Фонд соціального страхування, Державний фонд зайнятість населення, Фонд соціальної підтримку населення. Позабюджетні фонди створюють у основному соціальних мету і фінансуються з допомогою соціальних податків і субсидій з бюджету. Такі фонди розширюють можливості втручання у економіку, минаючи бюджет і, отже, парламентський контроль. З іншого боку, з допомогою державних позабюджетних фондів можна створити видимість зменшення дефіциту бюджету.

Є також цільові бюджетні фонди, є, на відміну державних позабюджетних фондів, складовою держбюджету. Як вона та державні позабюджетні фонди, вони націлені те що, щоб цільові податки йшли над ”спільного казана” держбюджету, а витрачалися суворо за призначенням -- для будівництва і змістом доріг, геологорозвідку тощо. Кошти цільових бюджетних фондів зберігаються у і дають прибуток на бюджет.

У бюджетну систему країн із федеративним пристроєм можна назвати рівні: бюджет центрального (федерального) уряду, бюджети суб'єктів федерації (регіональні бюджети) і бюджетом органів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів). У країнах бюджетну систему має дві рівня: бюджет центрального уряду та місцевих бюджетів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6