Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бюджет1

Реферат: Бюджет1

План:

Запровадження 2

Глава 1. Теоретичні основи бюджетних відносин 4

1.1. Поняття, принципи побудови і значення бюджету 4

1.2. До основних рис бюджету . 7

Глава 2. Аналіз Федерального бюджету 2000-2001 роках 12

2.1. Мета і завдання бюджетної політики 12

2.2. Аналіз прибутків і витрат бюджету 2000 і 2001 рр. Прогнози у майбутнє . 13

Укладання . 26

Література . 27

Додаток 1 . 29

Додаток 2 . 30

Додаток 3 . 31

Запровадження

Протягом багато часу у минулому вважалося, держава через податково-бюджетну політику визначає, як і пропорції обсяги виробництва країни може бути розподілено між колективним і приватним споживанням, і навіть як тягар платежів за колективні блага слід поділити серед населення. Тільки після розробки кейнсіанської макроекономічної теорії було виявлено несподівана закономірність: податково-бюджетна політика уряду надає велике вплив на короткострокову динаміку випуску, зайнятості й цін.

Бюджет відіграє у кожної держави. Він є статтею прибутків і витрат держави, більшою або меншою мірою хвилюючою кожного громадянина, яка надає впливом геть добробут кожного. Протягом двох століть його формування та розподіл викликає палкі суперечки та постійні дискусії.

Як відомо, бюджет всіх його рівнях грає величезну роль розвитку і процвітанні держави, просуванні науково-технічного прогресу (бюджетні фінансування досліджень, і розробок), розвитку економіки (не вельми прибуткових, але соціально значущих галузей економіки у вигляді інвестування, дотацій тощо.). Повнота бюджету, зазвичай, прямо пропорційна добробуту громадян. Справді, бюджетний дефіцит, державний борг спонукає держава посилити податкове навантаження, збільшити оподаткування, зменшити фінансування всіх секторів економіки, скоротити статтю витрати на медицину, освіта тощо. З іншого боку статок бюджетних коштів (бюджетний профіцит) дозволяє фінансування як державної, і приватного сектору економіки, збільшити трансфертні відрахування, а як і відрахування у позабюджетні соціальні фонди. Зазвичай, на рік, під час проекту бюджету розгортається справжню війну за бюджетні дотації і дуже фінансування. Ця війна зачіпає всіх: як міністерства та дослідницькі інститути, і державні підприємства, і приватний сектор.

Як згадувалося, безліч економістів не залишалися байдужими до проблеми формування бюджету, до джерел її формування, статтям його. Також не ніхто не звертав уваги і питання оптимальному кількості незалежних друг від друга бюджетів країни. Цим проблемам присвячено безліч економічних робіт. Нині є безліч теорій, які зачіпають різні аспекти бюджетних установ, починаючи з методів її формування та закінчуючи рекомендаціями по переважного фінансуванню тих чи інших галузей.

Також статок бюджетних коштів дозволяє державі брати активну участь у житті країни. Наявність бюджетних коштів дозволяє державі здійснювати регулювання економіки у наказовій формі. Чимало бюджетних коштів дозволяє державі задіяти безпосередньо економічні важелі державного регулювання.

Отже, бюджет, його формування та статті витрат, є найважливішим чинником якого функціонування економіки кожної країни.

Глава 1. Теоретичні основи бюджетних відносин

1.1. Поняття, принципи побудови і значення бюджету

Економічна структура будь-якого суспільства неспроможна функціонувати без нормально організованого потоку коштів держави і виробничими структурами, державою і різними верствами населення, між регіонами й окремими державами. Реалізовуються фінансові зв'язку через фінансову систему, що включає у собі бюджети різноманітних рівнів, фонди страхування, валютні резерви держави, грошові фонд підприємств і фірм, й інші грошові кошти.

Центральне місце у фінансовій системі кожної держави займає до державного бюджету - чинний закону фінансовий план держави (розпис прибутків і витрат) сучасний (фінансовий) рік. Це грошовий фонд, що у уряду. Сукупність назв організаційних структур утворює бюджетну систему. Вона формується з урахуванням сукупності соціально-економічних, правових, адміністративних особливостей.

Через бюджетну систему реалізуються функції бюджету: розподільча і контрольна. Распределительная функція передбачає концентрацію коштів у державі через різні канали надходження, і їх спрямування виконання державних цілей та зняття функцій. Контрольна функція проявляється у проведенні контролюючих заходів за процесом формування та використання коштів у різних структурних ланках економіки. Здійснюють її податкові інспекції і податкова поліція, державні казначейства, центральний банк інші органи.

Державного бюджету утворює центральний фонд грошових ресурсів уряду утримання державної машини, Збройних Сил, охорони здоров'я, освіти, виплати соціальної допомоги. Бюджет є потужною важелем державного регулювання економіки, на господарську кон'юнктуру, вжиття заходів з її стабілізації. Вплив держави щодо економіку відбувається через фінансування, видачі субсидій, трансфертів тощо.

Державного бюджету є як бюджет центрального (федерального)правительства, а й сукупність бюджетів всіх рівнів державних підприємств і адміністративно-територіальних влади (штатів, губерній, суб'єктів федерації, земель та інших.). До бюджету ставляться й різні позабюджетні фонди чи кошти, мають цільове призначення.

Бюджетна система РФ складається з бюджетів трьох рівнів:

· перший рівень - федеральний бюджет Російської Федерації і бюджети державних позабюджетних фондів;

· другий - бюджети суб'єктів РФ (89 бюджетів - 21 республіканський бюджет, 55 крайових і обласних бюджетів, 10 окружних бюджетів автономних округів, бюджет автономної Єврейській області, міські бюджети Москви й Санкт-Петербурга) і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів;

· третій рівень - місцевих бюджетів (близько 29 тисяч міських, районних, селищних і сільських бюджетів). [1]

Через федеральний бюджет здійснюється процес і розподілу і перерозподілу внутрішнього валовий продукт і національного доходу країни між галузями народного господарства, регіонами і соціальними верствами населення. На федеральний бюджет покладено фінансування загальнодержавних органів влади й управління, заходів, що стосуються забезпечення обороноспроможності держави, розвитком науки, підготовки висококваліфікованих фахівців.

Кошти федерального бюджету є головним джерелом фінансування економіки, розвитку перспективних напрямів у сфері виробництва, пионерного освоєння нових територіально-виробничих комплексів.

Федеральний бюджет - основний фінансовий план держави, затверджуваний Федеральним Собранием як федерального закону. Саме федеральний бюджет є основним знаряддям перерозподілу національного прибутку і ВВП, нього мобілізуються фінансові ресурси, необхідних регулювання економічного розвитку та її реалізації соціальної полі-тики біля всій Росії. Під час упорядкування проекту враховуються як даних про прогнозованих розмірах доходів бюджету та взагалі необхідних державних витрат; бюджет будується з огляду на необхідність здійснення обраної економічної політики.

Визнання бюджету основним фінансовим планом визначає її важливе місце у перерозподілі національного доходу, чільне положення у системі фінансових планів, і навіть особливу роль громадському відтворенні. Так, через Федеральний бюджет перерозподіляється половина (інколи й більше) національного доходу, близько


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8