Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державне регулювання інвестицій

Реферат: Державне регулювання інвестицій

Запровадження

На цей час російська економіка переживає найглибша криза, що позначається в усіх галузях життя й у першу чергу, на соціальної сфери, що у своє чергу викликає соціальну напруженість у суспільстві. Уряд щосили намагається подолати цю кризу, проте досить безуспішно. Дефіцит бюджету Демшевського не дозволяє уряду справитися з кризою самотужки, тому вона змушене приваблювати і інші засоби, окрім бюджету. Допомогти державі подоланні економічної кризи, покликані інвестиції. Інвестиції призначені для підняття та розвитку виробництва, збільшення його потужностей, технологічного рівня. Про інвестиціях сказано вже чимало: російські політики які вже схиляють це слово на всі заставки, розуміючи, що інвестицій російського виробництва не вижити, проте донедавна нашій країні політична ситуація складалася не дуже добре, політична нестабільність стримувала потоки інвестицій, готових ринути нового, отже прибутковий, ринок. Ніхто як хотів вкладати гроші у країні, яка кілька місяців може знову стати комуністичної, отже гроші, спрямовані на виробництво, просто пропадуть. Проте впевнена перемога на виборах Б. М. Єльцина, показала потенційних інвесторів, що прибічників демократії у країні усе ж таки більше, ніж прибічників комунізму, отже, ризик вкладень зменшується. Інвестиції здатні вивести країну з кризи, тому їм і приділяється скільки уваги. Наскільки важливі інвестиції державі може говорити те що, що Б.М. Єльцин просив прийняття Державної Думою бюджету на 1998 рік у повторному першому читанні, що зроблено насамперед у тому, щоб показати потенційних інвесторів, що російська економіка вже стабілізувалася, і вкладення засобів у виробництво немає жодного ризику.

Проблема інвестицій у нашій країні настільки актуальна, що розмови про неї не вщухають. Проблема актуальна насамперед із тим, що у інвестиціях у Росії можна нажити величезні статки, але водночас страх загубити вкладені кошти зупиняє інвесторів. Російський ринок - одне із найбільш привабливих для іноземних інвесторів, але він ще й одне із найбільш непередбачуваних, й іноземні інвестори мечуться з боку убік, намагаючись не прогавити свій шматок російського ринку нафтопродуктів та, до того ж час, втрачена свої гроші. У цьому закордонні інвестори орієнтуються насамперед інвестиційний клімат Росії, що визначається незалежні експерти і є для свідчення про ефективність капіталовкладень у тій чи іншій країні.

А російські потенційні інвестори які вже не довіряють уряду, недовіра зумовлено передусім сформованим стереотипом ставлення до влади в росіян - “уряд працює лише з себе”. Проте державна інвестиційна політика тепер спрямована саме у те що забезпечити інвесторів усіма необхідними умовами до роботи російському ринку, і тому перспективі ми можемо прогнозувати зміну економічної ситуації у російській економіці цю справу. Величезне значення для Росії мають як іноземні, а й внутрішньоросійські інвестиції, адже безліч людей під час становлення ринкової економіки “збили” собі величезні багатства, які у цей час лежать у європейських і американських банках, інакше кажучи йдуть на інвестицій у інших країнах. Держава щосили намагається повернути ці гроші з-за кордону російську економіку, що дозволить суттєвий поштовх розвитку російського виробництва. За даними правоохоронних органів із Росії було вивезено, починаючи з 1991 року, близько 150 млрд. дол. і важко уявити щоб ці гроші виявили б себе у російської економіці.

Взагалі ж капіталовкладення проводяться приватними інвесторами насамперед заради прибутків і ми маємо працювати з неврівноваженою економікою, неясною політичної ситуацією законодавством, ні про яку прибутку може бути мови; отже, може бути мови довгострокові стратегічних інвестиціях у російську економіку, без чого, своєю чергою, неможливий підйом виробництва, тобто відродження економіки Росії. Определим, що завданнями даної праці є проведення дослідження законодавчих підвалин життя і державного регулювання інвестиційної діяльності при послідовному розгляді всіх згаданих чинників, які впливають зміну і є спроба оцінку поточного стану інвестиційного клімату же Росії та Башкортостана.

1. Загальні поняття. Аналіз і різноманітні види інвестицій.

Інвестиції – це вкладений капітал, як грошовий, і реальний. Вони здійснюються у вигляді коштів, банківських вкладів, паїв, акцій та інших цінних паперів, капіталовкладень у рухоме і нерухомого майна, інтелектуальну власність, майнових прав та інші цінності. Таке визначення інвестицій, можна назвати бухгалтерським, бо вона охоплює вкладення в усі види активів (коштів) підприємства.

Інвестиції в відтворення основних фондів і з цим зміни обігового капіталу називаються капітальними вкладеннями. У Росії її в обсяг капітальних вкладень включаються видатки нове будівництво, реконструкцію, розширення й технічне переозброєння діючих промислових, сільськогосподарських, транспортних, торгових оборотів і інших підприємств, видатки житлове і культурно-побутове будівництво. До капітальним вкладенням ставляться видатки будівельні всіх видів; витрати з монтажу устаткування, придбання обладнання, що вимагає і що вимагає монтажу, був у кошторисах для будівництва; купівля виробничого інструменту та господарського інвентарю, які включаємо в кошторису для будівництва; для закупівлі машин і устаткування, не які входять у кошторис для будівництва; інші капітальні праці та витрати. Витрати на перегляд в капіталовкладення не включаються.

Капітальні вкладення як частину інвестицій можуть називатися інвестиціями економічному плані, оскільки пов'язані з відтворенням реального капіталу.

Розглянемо форми іноземних інвестицій, які зв'язані з безпосереднім залученням іноземного капіталу (створення спільних підприємств, залучення капіталу російськими компаніями над ринком цінних паперів, створення біля Росії підприємств, повністю що належать іноземним власникам, залучення капіталу з урахуванням концесій і угод про поділ продукції), залишаючи осторонь таких форм, як отримання зарубіжних кредитів, отримання устаткування основі лізингу тощо. Інвестиції можна буде розділити втричі категорії:

- прямі, у яких іноземного інвестора отримує контроль над підприємством біля Росії чи бере активну участь під управлінням їм;

- портфельні, у яких іноземного інвестора не бере участь активно публікується в управлінні підприємством, вдовольняючись отриманням дивідендів (здебільшого такі інвестиції виробляються над ринком вільно обертаються цінних паперів). До розряду портфельних ставляться також вкладення іноземних інвесторів над ринком державних підприємств і муніципальних цінних паперів.

- до іншим інвестиціям ставляться вклади в американські банки, товарні кредити тощо.

Кордон між першими двома видами інвестицій досить умовна (зазвичай передбачається, що вкладення лише на рівні 10-20 і від відсотків акціонерного (статутного) капіталу підприємства прямі, менш 10-20 відсотків - портфельними), проте, оскільки мети, переслідувані прямими і портфельні інвестори, не однакові, собі такий розподіл видається цілком доцільним. Виділення інших інвестицій пов'язаний із специфікою вкладення (над статутний капітал).

Згідно з законодавством інвестиційна діяльність території РФ може фінансувати з допомогою:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13