Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вибір інвестиційного проекту

Реферат: Вибір інвестиційного проекту

Оглавление

Стр.

Запровадження ……… ………………………………………………… 3

1.Понятие інвестиції …… ………………………………………. 4

2.Анализ інвестиції……………… ………………………………. 4

3. Вихідні умови інвестиційного проекту………….……… 6

4.Описание проблеми, можливих альтернатив, змістовного сенсу, використовуваних формул та його взаємозв'язків з вихідними даними………………………………………………………………. 6

5.Расчетная частина………………………………………………… . 12

6.Анализ проектів………………………………………… 24

7.Выводы…………………………………………………………… 25

Укладання……………………………………………… 26

Список літератури……………………………………………… . 27

Запровадження.

Фінансове планування є важливим елементом корпоративного планового процесу . Кожен менеджер, незалежно від своїх інтересів, повинен бути знайомий з механікою і здоровим глуздом виконання і функцію контролю фінансових планів, по крайнього заходу настільки, наскільки це ж стосується своєї діяльності.

· Найважливішим є такі :

1. Забезпечення оптимального вкладу фінансових планів в корпоративні мети. Це означає, що фінансові плани сумісні з корпоративним планом.

2. Допущения, у яких засновані прогнози, ясно сформульовані, вказані елементи доречних змін - у майбутньому. Вони враховують часом конфліктуючі інтереси що у “частці” (власники акцій, внутрішні і його зовнішні форми групи тиску).

3. Фінансові наслідки прийняття пропозицій з умовам прибутку, витрат, продажних цін, обігу субстандартні та т.д. аналізуються і уточнюються.

Планування потоку готівкових коштів має здійснюватися те щоб компанію може задовольняти плановані вимоги. Якщо періоди фінансових труднощів очікують майбутньому, фінансист мушу звідомити найвище керівництво про альтернативних варіантах дій, зокрема й скороченні запропонованих проектів рівня, співвідносного з фінансових можливостей, чи про збільшення додаткових необхідних коштів.

Аналіз і - оцінка будь-яких пропозицій, прогнозування можливих наслідків прийняття пропозицій та його альтернатив, вибір найкращих варіантів, надання рекомендацій роблять у формі зрозумілою і фінансистам.

Поняття - інвестиція

_Інвестиції . (капітальні вкладення) - сукупність витрат мало-

териальных, трудових і надходження ресурсів, вкладених у рас-

ширенное відтворення, основних фондів всіх галузей народ-

ного господарства. Інвестиції - щодо новий нашій еко-

номики термін. У межах централізованої планової системи ис-

користувалося поняття "валові капітальні вкладення", під кото-

рыми порузумівались всі затрати на відтворення основних фондів,

включаючи видатки їх. Інвестиції - ширше поня-

тие. Воно втягує й звані реальні інвестиції, біля-

киє за змістом до нашого терміну "капітальні вкладення", і

"фінансові" (портфельні) інвестиції, тобто в ак-

ции, облігації, інші цінних паперів, пов'язані безпосередньо

з титулом власника, що дає декларація про отримання доходів від

власності. Фінансові інвестиції можуть бути як доповни-

тельным джерелом капітальних вкладень, і предметом біржі-

виття гри над ринком цінних паперів. Проте друга частина портфельних інвестицій

- вкладення акції підприємств різних галузей матеріального

виробництва - за своєю природою нічим немає від прямих

інвестицій у виробництво.

Основне завдання інвестування – вкладення матеріально-грошових ресурсів у капбудівництва, реконструкцію чи модернізацію об'єкта, покликаного забезпечити виробничої діяльності, за умови виконання фінансових зобов'язань.

Аналіз інвестицій

Аналіз інвестицій. Капітал, вкладений до справи і доповнений частиною одержаного прибутку, реінвестується в активи ( земля, споруди, устаткування, програми розробки нова продукція) для одержання прибутку і прибутку на майбутньому. Капіталовкладення нічого не винні робитися без оцінки перспектив їхньої прибутковості.

Інвестиційні проекти оцінюються у різний спосіб, але двоє таких запитань є типовими нічого для будь-якого аналізу. Який рівень чистого доходу забезпечить інвестиція ? Який розмір додаткової чистий прибуток принесе компанії інвестиція ?

У довгостроковій перспективі, приймаючому в основі життєвий цикл майна чи продукту, обидві концепції принесуть ідентичні результати, але у короткостроковому плані можливі велика різниця у зв'язку з тим, що, коли купується нове майно чи розробляють нову продукція, витрата коштів зазвичай перевищує вступі.

Оцінка привабливості інвестиційної пропозиції необхідна ухвалення рішення доцільність його реалізації і інвесторів. Це для вибору найефективнішого шляхів розвитку як невеликих фірм, і великих комплексів багатоцільового призначення.

Оцінюючи інвестиційного проекту необхідно враховувати такі становища:

- проведення оцінки ступеня добробуту інвестора;

- визначення ймовірності несприятливого результату інвестицій або ступеня ризику (неотримання очікуваного доходу, втрати витрачених ресурсів);

- порівняльна оцінка альтернативних варіантів використання грошових і матеріальних ресурсів;

- використання мінімального кількості критеріїв оцінки, однозначних і доступних розуміння неспеціаліста.

При визначенні величини критерію необхідно враховувати мета інвестування і передбачуваний технічну політику фірми під час експлуатації об'єкта.

Інвестиційний аналіз повинен переконати людей, котрі приймають рішення доцільність капвкладень у цьому, що буде виконано такі умови:

- обраний кращим із існуючих альтнрнативних проектів;

- проект спрямовано максимальне зростання вартості майна підприємства міста і, відповідно, акціонерів;

- визначено основні ризики при реалізації проекту, проведено оцінку їхнього впливу у проекту й існує стратегія управління і функцію контролю таких ризиків;

- визначено обсяги ресурсів, необхідні інвестицій , початку виробництва й роботи проекту;

- фінансові ресурси для реалізації проекту притягнуті найбільш вигідних для цій ситуації умовах.

Аналіз ефективності проекту ведеться з урахуванням простих (статичних) методів і методів дисконтування.

Прості методи базуються на допущенні рівної значимості прибутків і витрат у проекті, отримані різні часові відтинки. Основними статичними методами є:

- розрахунок простий норми прибутку (ставлення чистий прибуток у проекті за аналізований період до сумарним капітальним затратам).

- розрахунок терміну окупності (число років, протягом якого отримана чистий прибуток у проекті + амортизаційні відрахування покриє вироблені капітальні витрати).

Статические методи можуть бути інструментом грубої оцінки проекту. Проте задля інвестора надходження, і витрати, які стосуються різним проміжкам часу, мають неоднакову цінність, тобто. капітал має власну тимчасову вартість. Тож проведення суворого аналізу інвестиційного проекту необхідно використовувати методи дисконтування, тобто. приведення доходів \ витрат за проекту, які стосуються різним проміжкам часу одного знаменника через використання особливого коефіцієнта – дисконту, відбиває тимчасову вартість капіталу.

ИСХОДНЫЕ УМОВИ

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Стратегія компанії XYZ передбачає періодичне часом з'являтимуться нові сфер діяльності, що потребує витрат за НДДКР, просування, основний капітал, оборотний капітал. Нині компанія, витративши впродовж останніх 12 міс $3.75 млн. на НДДКР, підготувала до випуску нову продукцию.Нужно вирішувати інвестувати чи $6.3млн. у виробництві нового товару. Очікується що життєвий цикл становитиме 12 років, тоді як амортизація буде начислятся рівномірними порціями протягом 15 років. Наприкінці 12-года устаткування, як очікується, продадуть по залишкової вартості. Протягом першого року реалізації проекту знадобиться оборотний капітал у сумі $1.5 млн., і $1.25 млн. з цієї суми визволиться до кінця 12-річного періоду. Протягом першого періоду потрібні також Витрати маркетинг у сумі X.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3