Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

АДЕЛЬФАН (ADELPHANE, СИБА-ГЕЙГИ, Швейцарія)

Реферат: АДЕЛЬФАН (ADELPHANE, СИБА-ГЕЙГИ, Швейцарія)

-----"АДЕЛЬФАН"----------------------------------------------- АДЕЛЬФАН (ADELPHANE, СИБА-ГЕЙГИ, Швейцарія)

--------------------

СКЛАД: 1 таблетка містить 0,1 мг резерпина і десяти мг ді гидралазина сульфату.

Резерпин - чистий алкалоїд раувольфії (3,4,5 - триме токсибензоат-метил-резерпат); дигидралазина сульфат - произ водне фталазина (1,4 - дигидразинофталазина сульфат).

ФАРМАКОДИНАМИКА: адельфан викликає поступове і устойчи витті зниження АТ. Обидва компонента доповнюють одне одного у отноше нии своїх гипотензивных властивостей. Седативный і розслаблюючий ефект резерпина доповнюється типовим для дигидралазина улуч шением мозкового і брунькового кровообігу.

ПОКАЗАНИЯ: легкий і середня ступінь артеріальною гіпер тензии.

ДОЗИРОВКА: у середньому 1 таблетці 3 десь у добу, за необхідності дозу можна тимчасово підвищити до 2 таблеток 3 ра за на добу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: за наявності чи появу ознак деп рессивного настрої лікування слід припинити чи продол жити з допомогою іншого гипотензивного кошти (наприклад, пре парата тразикор 80 і салуретика).

ПОБІЧНІ ЯВЛЕНИЯ: іноді може з'являтися почуття вуста лости і набряклість слизової оболонки носа.

ФОРМА ВИПУСКУ: 50 чи 250 таблеток в упаковці.

-----"АДЕЛЬФАН-ЭЗИДРЕКС"--------------------------------------

АДЕЛЬФАН-ЭЗИДРЕКС (ADELPHANE-ESIDREX, СИБА-ГЕЙГИ, Швейцарія)

АЛСИДРЕКС-Г (ALSIDREX-H, МЕНОН Фарма, Індія), ТРИНИТОН (TRINITON, АПОГЕФА Арзнеимиттел ГМБХ, Німеччина) - препарати під аналогічною змістом активних компонентів.

СКЛАД: 1 таблетка містить 0,1 мг резерпина, 10 мг ді гидралазина і десяти мг гидрохлортиазида.

Резерпин - чистий алкалоїд раувольфії (3,4,5 - триме токсибензоат-метил-резерпат); дигидралазина сульфат - произ водне фталазина (1,4 - дигидразинофталазина сульфат); гидрох лортиазид - похідне сульфонамида (6-хлор-3,4-дигид ро-2-Н-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид-1,1-диоксид).

ФАРМАКОДИНАМИКА: адельфан-эзидрекс - комплексний препа рат. Вона складається з трьох компонентів, які мають у своєму організмі різні точки докладання, взаимодополняя і посилюючи тим са мым гіпотензивне дію препарату. Далі див. адельфан-эзид рекс До.

ФАРМАКОКИНЕТИКА: після прийому препарату всередину резерпін швидко всмоктується. Його біодоступність становить 50-60%. Вже за 30 хв. у крові з'являються вимірні концентрації препа рата. 96% резерпина пов'язують із білками плазми. Після вживання всередину резерпін швидко метаболизируется. Резерпин та її позначка болиты виділяються з плазми удвічі етапу. Відповідне час напіввиведення становить 4,5 і 271 год. Протягом 96 годин після прийому препарату 8% дози виділяється з сечею (глав ным чином, як метаболітів) і 62% з калом (преимуществен але у вигляді резерпина). Резерпин проникає через плацентарний бар'єр й потрапляє в грудне молоко. У хворих, котрі страждають по чечной недостатністю, уповільнене виділення резерпина з мо чой компенсується більшої экскрекцией з калом, отже резер пин в організмі не накопичується.

Після прийому препарату всередину дигидралазин швидко всасы вается. Час його напіввиведення становить середньому 4-5 годин. Приблизно 10-15% що міститься в плазмі дигидралазина перетворюється на гидралазин. Стосовно дигидралазину ско рость ацетилирования в організмі не відіграє ролі. До цього часу невідомо, піддається чи дигидралазин ацетилиро ванию під час його метаболізму.

Після вживання всередину всмоктується до 80% гидрохлортиазида. У хворих, котрі страждають декомпенсированной серцевої недостаточ ностью, абсорбція його знижена. Пік концентрації в плазмі досягається через 2-3 години після прийому гидрохлортиазида. 62-74% гидрохлортиазида пов'язують із білками плазми. Крива концентрації неизмененного гидрохлортиазида в плазмі - двох фазная. Час напіввиведення на другий фазі становить 6-15 годин. Що стосується погіршення функції нирок воно збільшується. Че рез 72 години після прийому гидрохлортиазида приблизно 60-80% дози виділяється з сечею, причому на 95% в незмінному ві де.

Калия хлорид повністю абсорбується. У пацієнтів із нір мальным рівнем калію приблизно 90% введеного калію ви деляется з сечею.

ДОЗИРОВКА: дозу адельфана-эзидрекса слід підбирати ін дивидуально. Лікування починають із призначення наскільки можна мало лых доз, які залежно від відповіді хворого лікуватися можна поступово підвищувати. Добова доза має перевищувати 5 таблеток (0,5 мг резерпина, 50 мг дигидралазина, 50 мг гидрох лортиазида). Суточную дозу рекомендується розділяти на 2-3 при ема. Для підтримує лікування слід призначати саму низ кую ефективну дозу. У середньому призначають 1-3 таблетки в сут кі. Препарат приймають під час їжі запивають водою.

ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ЗАХОДИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, БЕРЕ МЕННОСТЬ І КОРМЛЕНИЕ ГРУДДЮ, ПОБІЧНІ ЯВЛЕНИЯ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПЕРЕДОЗИРОВКА: див. адельфан-эзидрекс До.

УМОВИ ХРАНЕНИЯ: в темному, сухому і прохолодній місці (ні ж 30 град. З).

ФОРМА ВИПУСКУ: 30 пігулок із покриттям в упаковці.

-----"АДЕЛЬФАН-ЭЗИДРЕКС До"------------------------------------

АДЕЛЬФАН-ЭЗИДРЕКС До (ADELPHANE-ESIDREX K, СИБА-ГЕЙГИ,

Швейцарія)

ТРИРЕЗИД До (TRIREZID K, ПЛИВА, Югославія) - препарат з анало гичным змістом активних компонентів.

СКЛАД: 1 таблетка містить 0,1 мг резерпина, 10 мг ді гидралазина, 10 мг гидрохлортиазида і 600 мг калію хлориду.

Резерпин - чистий алкалоїд раувольфії (3,4,5 - триме токсибензоат-метил-резерпат); дигидралазина сульфат - произ водне фталазина (1,4 - дигидразинофталазина сульфат); гидрох лортиазид - похідне сульфонамида (6-хлор-3,4-дигид ро-2-Н-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид-1,1-диоксид); калію хлориду - 8 ммоль K+.

ФАРМАКОДИНАМИКА: адельфан-эзидрекс До містить резерпін, дигидралазин, гидрохлортиазид і калію хлорид. Перші три кому понента мають у своєму організмі різні точки докладання, взаимо доповнюючи одне одного й посилюючи цим гіпотензивне дію препарату.

Резерпин викликає виснаження депо катехоламінів у піст ганглионарных симпатичних нервових кінчиках й у ЦНС, а як і досить тривалий час - втрату здатність до нагромадженню там катехоламінів. Через війну тонус симпатичної нервової системи знижується, тоді як активність парасим патической нервової системи зберігається. Це спричиняє нижче нию АТ, урежению пульсу і неабияк впливає седативне дію на ЦНС. Максимальний ефект настає зазвичай лише крізь 2-3 не поділи.

Завдяки впливу на м'язову тканину кровоносних ссу дов, переважно артериол, дигидралазин викликає перифери ческую вазодилатацию, знижуючи підвищений АТ. До особливостям ді гидралазина належить його спроможність знижувати опір судин мозку і нирок. При тривалому курсі лікування нирковий кровотік не знижується. Дигидралазин надає гіпотензивне дію як і становищі хворого стоячи, і у становищі ле жа, не викликаючи у своїй ортостатической гипотензии.

Гидрохлортиазид перешкоджає активної реабсорбции Nа+, головним чином дистальных ниркових канальцах, посилюючи цим виділення Na+, CL- та води. Экскреция K+ і Mg ++ через нирки зростає й залежить від дози, тоді як ре абсорбція Ca++ підвищується. Диуретический ефект з'являється приблизно 2 години після прима препарату, сягає максі мума приблизно 6 годині і зберігається у протягом 12 годин. Доза гидрохлортиазида в 12,5 мг вже бути достатня щоб одержати максимального диуретического ефекту. Виведення нат рия і калію залежить від дози. Препарат зменшує серцевий выб ріс, і навіть обсяг внеклеточной рідини і обсяг плазми крові, а якщо лікуванні - опір периферичних ссу дов. Експериментальним шляхом було доведено, що відбувається гальмування констрикторного дії адреналіну і ангиотензина II на гладку мускулатуру. Немає пропорційної за висимости між концентрацією гидрохлортиазида в плазмі і сте пенью АТ. Гидрохлортиазид виділяється швидко.

Калийсодержащее ядро таблетки адельфан-эзидрекса До - то окрема лікарська форма, у якій хлорид калію, тонким шаром диспергирован на нейтральній основі (матриці). Завдяки сповільненому та практично який залежить від pH виділенню хло рида калію в ЖКТ, ймовірність створення високої місцевої кін центрации KCl, що призводить до пошкодження слизової оболонки, зводиться до мінімуму. З іншого боку, швидкість виділення достатня у тому, щоб весь КСl вийшов із матриці й підлога ностью усмоктався. Додавання калію дозволяє запобігти віз можную гипокалиемию. Нерастворенная матриця виділяється в раз мягченном вигляді з калом.


Схожі реферати

Статистика