Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аграрний питання на політиці РСДРП\"

Реферат: Аграрний питання на політиці РСДРП\"

"Аграрний питання на політиці РСДРП"

ЗАПРОВАДЖЕННЯ .

На межі 19-20 століть Росія була повністю аграрної страной,с явним переважанням сільського населения.В зв'язки й з важкої ситуацією, яка виникла у стране,многие політичні партії пропонували свої

программы,направленные подолання кризиса.Естественно,что ос-

новным пунктом будь-якій із цих программ,был аграрний вопрос,ибо від

цього залежало - піде за партією приблизно 90% населення

Важливість селянського питання розуміли і социал-демократы,аграр-

ный питання на їх програмі займає одне з найважливіших місць.

Мета цієї роботи - простежити розвиток поглядів Социал-демокра-

тов на аграрний питання в освіті групи "Звільнення праці"

до 4-го Объединительного з'їзду РСДРП.

ДЖЕРЕЛА .

Найважливішими джерелами вивчення цієї теми є протоколи

Съездов РСДРП.Особенно цікаві цьому плані документи свя-

занные з діяльністю 2,3 і 4 съездов.Эти документи представляють

собою стенографічні звіти роботи съездов.Огромным гідністю

цих материалов,как історичних джерел, був частиною їхнього проста

фіксація готових ідейних установок,легших основою аграрних прог-

рамм партії большевиков,а відображення формування цих поглядів, у

процесі відвертої полемики.Эти матеріали позбавлені бодай якоїсь лич-

ностной субъективности,посколько є підсумок коллек-

тивного творчості групи політичних однодумців.

У своїй роботі й використовую твори Г.В.Плеханова "Всерос-

сийское руйнування" і "Про завдання Социал-демократов боротьби з го-

лодом".По своєму характеру ці роботи можна зарахувати до політичної

публицистике.Касаясь загальної ситуації селянства в России,Плеханов

виступає проти народницьких ілюзій із земельного переустройс-

тву Росії.

Іншими важливими джерелами на цю тему є праці В.И.Лени-

на,посвященные аграрному вопросу.В них простежується последова-

тельное зміна поглядів більшовиків на аграрний вопрос,а також

представлені проекти аграрних програм, тож спроби зміни прог-

рамм.В роботі використані такі твори Леніна "Перес-

мотр аграрної програми робітничою партією" (1906г),"Аграрная програм-

мало соціал-демократії У першій російської революції"

(1905-1907г),"Доклад про об'єднавчому з'їзді РСДРП"(1907г),также

використовуються шматки з інших робіт.

У целом,эти джерела досить повно відбивають розвиток поглядів на

аграрний питання на РСДРП мають багатого матеріалу на тему даної

роботи.

ИСТОРИОГРАФИЯ.

Проблема аграрного питання на програмі РСДРП різними етапах

підготовки революції часто-густо порушували у вітчизняній

историографии,однако багато робіт присвячені або проблемам кресть-

янства у цей период,либо оцінці Леніним ситуації у аграрної сфері.

Серед работ,посвященных саме аграрному питання як частини загальне твердження-

політичної та економічної програми РСДРП,использованы:Мамолуй

О.П. "В.І.Ленін про аграрних стосунках у России"(Харьков 1960 р);

2)К.Налкшин "Селянський питання на працях В.И.Ленина"(Куйбышев

1974г); 3)С.П.Трапезников "Ленинизм і аграрно-крестьянский воп-

рос"(Москва 1983г).Во всіх таких роботах аналізований період із-

менения поглядів на аграрний питання значно ширшим рамок доклада,он

закінчується як правило,Октябрьской революцією і навіть періодом

НЕПа.Однако переважають у всіх трьох роботах чітко вибудований ряд послідовник-

ных змін - у аграрної частини програми партии,со посиланнями на

різні источники,многие у тому числі розглядаються тут.

.

Більшість.

Реформа 1861г стала переломній віхою у економічному

развитии,но в усій суспільно політичного життя страны.Она

поклала початку глибокому розмежування суспільних груп в России,в

результаті чого на арену політичних змагань вийшла ціла

плеяда нових революционеров,оформилось нове велике політичне

течение-народничество,Либеральные народники,являясь головними идео-

логами селянства 80-90 гг,обосновывали умеренные,реформистские

шляхи вирішення аграрного вопроса.Все потреби селянське життя вони

пояснювали безземельем,налоговым гнітом і безкультур'ям деревни,ко-

торые з їхньої мнению,легко можна здолати шляхом законодавець-

ных актів царського правительства.Однако конкретних вимог щодо

аграрному вопросу,выраженных в программе,народничество може дати цілком.

Переломним етапом у розвитку суспільной думці Росії є

створення 1883г першої марксистської організації "Звільнення

труда",возглавленной Г.В.Плехановым,пересмотревшим свої колишні

погляди й яка перейшла позиції наукового социализма.С цього момен-

та почалася справді наукова розробка аграрно-крестьянского воп-

роса.Группе "Звільнення праці" належать перші кроки у вирішенні

аграрно-крестьянского вопроса,выраженные в программе.Однако ця

програма переважно присвячена робочому классу,на який возлага-

лисій всі ще надії перших марксистов."Группа 5" 0Освобождение праці"

анітрохи не ігнорує крестьянство,составляющего основну частину

працюючого населення России,-говорится в программе,-но вона статі-

гает,что робота интеллигенции,в особливості при сучасних усло-

виях соціально політичної борьбы,должна бути колись спрямована

більш розвинений шар цього населения,Каким і є промышлен

ные робочі". 51 0Таким образом,мы видим,что основний революційної

силою зізнаються рабочие.Однако далі Плеханов говорить про том,что

"заручившись сильної підтримкою серед цього слоя,социальная интел-

лигенция можна з вищою надією на успіх поширити

свій вплив на крестьянство,в особенности,если доможеться до

доти свободи агітації і потужної пропаганди". 52 0 Отже група "Осво-

бождение труда",опираясь насамперед робочий класс,видит в чи-

це селянства майбутнього союзника,которого з допомогою агітації і

пропаганди сподівається привернути увагу до революційної боротьбі.

Проте Плеханов йде дальше,он допускає самостійне револю-

ционное рух крестьян,обнаружение якого має

спричинити у себе перерозподіл сил социалистов,их переориен-

тацию на аграрне население."Само собою,впрочем,- пише Плеха-

нов,-что розподіл сил наших соціалістів має изме-

ниться,если в селянстві виявиться самостійне революцион-

ное рух." 53

У другому проекті групи "Звільнення труда",который вирушив у

світ у 1888г,аграрная програма викладено наступним образом:"Ради-

кальный перегляд наших аграрних отношений,т.е. умов викупу

землі і наділення нею селянських обществ.Предоставление права від-

каза від наділу і із громади із крестьян,которые знайдуть

це задля себе удобным,и т.п." 54

_

1 Г.В.Плеханов тв. т.2 с.362.

52 0 Г.В.Плеханов тв. т.2 с.362.

53 0 Г.В.Плеханов тв. т.2 с.363.

54 0 Г.В.Плеханов тв. т.2 с.403.

До кінця 1980-х початку 90-х побачив світ дві роботи Г.В.Плеха-

нова,посвященные аграрному населению:"Всероссийское руйнування" і

"Про завдання соціалістів у центральних боротьби з голодом в России".По таблиці

наведеної Плехановим у "Всеросійському руйнуванні" ясно видно,что

Росія 80-ті роки переживала страшні неуражаи,почти повсюдно

що призвели до голоду.Подобные катастрофічні лиха змусили

перших марксистів загальних заяв щодо селянського

питання можливість перейти до конкретнішим пропозицій і до явним закликам

боротьби з правительством."Бедствие вражена неуражаем величезної


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5