Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бізнес план

Реферат: Бізнес план

1. Бізнес-план, як засіб здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства

Планування, безперечно, необхідний елемент ефективної діяльності фірми над ринком. Є кілька підходів до розробки бізнес-плану. Між ними дуже багато спільного, проте окремі відмінності все-таки існують. Можливий, зокрема, варіант характерне схемою (рис. 1):

КОРРЕКТИВЫ

Загнутый угол: Согласованный и про-финансированный БИЗНЕС - ПЛАН Сильні і

Подпись: Проект бизнес-плана слабкі

боку

проекту

Особисті Аналіз Головна Стратегії Плани,

Цілі ситуації мета і тактика завдання й

бізнесу подзадачи

Наявні производственно- Необхідні производственно-

фінансові ресурси фінансові ресурси:

· працю;

· фінанси;

· сировину й матеріали.

Мал.1. Схема розробки бізнес-плану.

На перше місце тому випадку ставиться визначення особистих цілей бізнесмена. Після оцінки ситуації поза, і всередині компанії визначається головна мета. Потім можна можливість перейти до розробці стратегії, що дає процес конкретизації головної мети, розбивку в завдання й подзадачи. На кожному з етапів реалізації обраної стратегії доцільно вносити до плану певні корективи, які диктує реальний перебіг подій. Отже, виробляється оперативний план. За підсумками довгострокових тенденцій та оперативної плану розробляється довгостроковий план.

Задум плану завжди потребує ретельному обгрунтуванні і перевірці на здійсненність. Для цього він його розгортають до системи приватних стратегій: товарно-рыночную, НДДКР, систему розвитку потенціалу фінансову систему, що реалізується другого етапу планування. Стратегія НДДКР головна. Вона виявляє і формує комплекс розробок, найактуальніших для споживача і лобіювання відповідних науково-технічному потенціалу підприємства.

За підсумками розробки різних варіантів стратегії уточнюються як очікувані розміри прибутку, і потреби у капітальних вкладеннях. Цю інформацію надходить на вхід фінансової стратегії, настановленим остаточного балансування фінансових потреб й універсального визначення ж розмірів та форм залучення позикових коштів.

На етапі формування стратегічного плану результатні дані про каналам зворотний зв'язок надходять на вхід задуму плану з його коригування. Остаточний варіант плану разом із результати аналізу довкілля, і навіть можливостей фірм оформляються як глобальної стратегію розвитку.

У цілому дійти невтішного висновку, що названі методики планування дуже схожі й переважно доповнюють одне одного, розглядають бізнес-планування різнобічно і різні етапи планування як основних.

Особливу роль формуванні бізнес-плану грають плани маркетингу. Розділ, присвячений маркетингу, є одним із найважливіших частин бізнес-плану, оскільки там безпосередньо говориться про характер планованого бізнесу й засоби реалізації проекту, внаслідок чого можна прогнозувати успіх підприємства. Інакше кажучи, мета розділу – роз'яснити як гаданий бізнес має намір впливати ринку і реагувати на яка складається у ньому обстановку, щоб забезпечити збут товару чи послуг. Підприємець має подати тут свій бізнес як привабливу змога інвестицій, як кредитний ризик, із привабливими перспективами. Маркетинг-план може бути сформований по-різному залежно від виду бізнесу і труднощі ринку.

Плани маркетингу обов'язково містять у собі опис загальної стратегії маркетингу, політики ціноутворення, тактики реклами продукції, його реалізації і післяпродажного обслуговування, і навіть прогнози обсягів продажу.

При викладі тактики реалізації продукції, доцільно вказати методи реалізації ( власна торговельна мережа, торгові представники, посередники), які фірма міг би залучити до найближчий час і в в довгостроковій перспективі, і навіть, будь-які спеціальні вимоги до реалізації продукції. У бізнес-плані має зазначене, як здійснюватиметься реалізація, включаючи методи, транспортування, страхування, кредитування, митні збори та інших.

У розділі «Реклама» упорядник бізнес-плану повинен зазначити, як компанія планує привертати пильну увагу покупців до своєї продукції.

Чимале місце у бізнес-плані відводиться виробничому планування. Потрібно, передусім, приділити належну увагу аналізу продукції або послуг, притаманних цього бізнесу, оскільки незалежно від стратегічних міркувань бізнес нічого очікувати успішним, а то й забезпечити привабливість на ринку його товарів та послуг. Одне із завдань цієї маленької частини плану


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12