Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банк як суб'єкт залучення іноземних інвестицій у регіон

Реферат: Банк як суб'єкт залучення іноземних інвестицій у регіон

Зміст.

стор.

Запровадження. _

Глава 1. Функціонування ринку РКО. _

Учасники ринку.

Процедура торгів.

Первинне розміщення (аукціон). _

Побічні торги.

Погашення. _

Документообіг.

Звіти, надані біржею. _

Звіти, надані Дилерами. _

Глава 2. Завдання Дилера над ринком РКО. _

Ведення бек-офісу. _

Оптимізація вкладень власні кошти. _

Управління засобами інвесторів. _

Виконання доручень Інвесторів.

Аналіз ефективності вкладень. _

Глава 3. Завдання формування та ведення власної портфеля облігацій Дилера.

Формування портфеля облігацій. _

Ліквідність портфеля.

Період інвестування. _

Інвестування із єдиною метою максимізації доходу. _

Безрисковое інвестування.

Аналіз ефективності вкладень коштів у РКО.

Постановка завдання.

Метод рішення. _

Економічна інтерпретація методу.

Економічна інтерпретація отриманих результатів.

Застосування результатів дослідження для побудови методів управління портфелем облігацій.

Укладання. _

Список літератури.

Додатка.

Додаток № 1. Програма автоматизації обліку РКО.

Додаток 1.1. Керівництво користувача. _

Додаток 1.2. Текст програми. _

Додаток № 1.3. Журнал оборотів. _

Додаток № 1.4. Журнал лицьового обліку.

Додаток № 1.5. Меморіальний ордер.

Додаток № 1.6. Звіт інвестору про скоєних угодах. _

Додаток № 1.7. Структура пртфеля у межах з цінних паперів. _

Додаток № 1.8. Структура портфеля узагальнена. _

Додаток № 1.9. Біржова інформація. _

Додаток № 1.10. Еженедельный звіт в депозитарій.

Додаток № 1.11. Щомісячний звіт в депозитарій. _

Додаток № 2. Програма аналізу ефективності капіталовкладень у РКО. _

Додаток 2.1. Текст програми. _

Додаток № 2.2. Діаграма порівняння дохідності портфеля і ринку. _

Додаток № 2.3. Діаграма порівняння індексу портфеля і ринку.

Додаток № 3. Вхідні статистичні дані. _

Додаток 3.1. Інформації про паперах. _

Додаток 3.2. Інформації про угодах. _

Додаток 3.3. Інформації про рухах коштів.

Додаток 3.4. Біржова інформація. _

Запровадження.

Республиканские короткострокові бескупонные облігації (РКО) випускаються Міністерством Финансов Республіки Татарстан. Ринок РКО існує з 1995 року. За 3 роки він став найважливішим сегментом економіки Татарстану, можна порівняти за обсягом запозичень з ринком міжбанківських кредитів і в іноземній валюти.

Гарантом надійності капіталовкладень у РКО є Уряд РТ. РКО - ліквідний і найдохідніший інструмент ринку. Дохідність по РКО вище, ніж у банківських вкладах і депозитним сертифікатам, і навіть державним цінних паперів. Маючи пільгове оподаткування, РКО є найпривабливішим вкладенням вільних фінансових ресурсів.

Вкладати кошти на РКО можуть як юридичні, і фізичні особи. Доход за цими облігаціями виходить з різниці між ціною купівлі й продажу, тобто. дисконт.

РКО звертаються до бездокументарній форми і враховуються записами за рахунками депо. Продаж і купівля виготовляють фондову біржу. У зв'язку з цим виникає завдання обліку операцій із РКО як з боку біржі, і із боку организаций-инвесторов.

На даному сегменті ринку можна робити як короткострокові спекулятивні операції, і довгострокові вкладення вільних власних чи позикових коштів. Отже, попереду стоїть завдання оцінки ефективності капіталовкладень у РКО.

У цьому дипломної роботі вирішуються два завдання:

1. Автоматизація обліку операцій із РКО;

2. Оцінка ефективності капіталовкладень у РКО.

За підсумками результатів другий завдання можна зробити деякі висновки для оптимізації прийняття рішень при вкладанні в бескупонные облігації.

Глава 1. Функціонування ринку РКО.

Республиканские короткострокові облігації звертаються на Волжско-Камской біржі (ВКБ) через проведення електронних торгів. У функціонуванні ринку РКО варто виокремити такі моменти:

1. Учасники ринку.

2. Процедура торгів.

3. Документообіг.

Учасники ринку.

Учасники ринку поділяються на дві категорії: Ділери і інвестори.

Дилер - будь-яке юридична особа, професійним учасником ринку цінних паперів, яке уклало договір виконувати функції з обслуговування операцій із облігаціями з комунальним підприємством "Дирекція роботи з цінними паперами". Дилер може укладати операції з РКО від імені і поза свої гроші, і навіть може виконувати функції фінансового брокера під час укладання угод від імені кредитів та за дорученням інвестора.

Інвестор - будь-яке юридичне чи фізична особа, яке уклало з Дилером договір брокерського обслуговування над ринком РКО. Інвестор може отримувати облігації лише крізь Дилерів, сплачуючи у своїй комісію.

Процедура торгів.

У результаті торгів РКО проходять такі етапи:

· Первинне розміщення;

· Побічні торги;

· Погашення.

Первинне розміщення (аукціон).

Аукціон - це первинне розміщення облігацій, проведеного Організатором (Комунальне підприємство "Дирекція роботи з цінними паперами", агент Міністерства фінансів РТ з обслуговування випусків облігацій) за дорученням Міністерства фінансів Республіки Татарстан. Вони проводяться за графіком. Дата аукціону, граничного обсягу випуску, місце й проведення аукціону з'являються Організатором. Контрагентами у цій процедурі є Міністерство Финансов з одного боку, і Ділери - інший. У результаті аукціону Ділери подають заявки для придбання облігацій. Після подачі всіх заявок до встановленого часу, Міністерство Финансов встановлює ціну відсікання - мінімальна ціна, яким він готовий продати облігації. Усі заявки, подані ціну відсікання, задовольняються, заявки, подані з ціною, не задовольняються.

Побічні торги.

Звернення облігацій на вторинних торгах здійснено у формі угод купівлі-продажу через Торговельну систему (організація, уповноважена виходячи з договору з фінансів РТ і обопільних умов з Дилерами забезпечувати процедуру укладання угод купівлі-продажу шляхом надання технічних засобів). Контрагентами у цій процедурі виступають Ділери. Ділери вводять у Торговельну систему у вигляді робочих терміналів заявки для придбання чи продаж облігацій. Якщо ціни заявок збігаються, всі вони задовольняються, тобто. угода вважається досконалої.

Погашення.

Погашення облігацій виробляється у певний день Міністерством Финансов за номінальною вартістю.

Документообіг.

РКО звертаються до електронній формі. Облік із них ведеться у вигляді записів на рахунках депо, відкритих в Волжско-Камской трастової компанії (ВКТК). У зв'язку з цим постає запитання відображення обліку операцій на документальної формі. У результаті звернення РКО можна виділити такі типи документів:

· Звіти, надані біржею;

· Звіти, надані Дилерами.

Звіти, надані біржею.

Після закінчення торгів біржа надає кожному Дилеру такі документи:

· Біржова інформація;

· Виписка з протоколу торгів;

· Зобов'язання Дилера за підсумками торгів;

· Виписка з угод.

Звіти, надані Дилерами.

У процесі участі у торгах Ділери зобов'язані надавати такі документи біржі:

· Еженедельный звіт;

· Щомісячний звіт;

· Інші документи, необхідних допуску Дилера до торгів.

Після укладання угоди купівлі-продажу за дорученням Інвестора, Дилер зобов'язаний надати Інвестору звіт про досконалої угоді у вигляді, встановленої у договорі по брокерскому обслуговування та виписку із рахунку депо. Дилер він може надати біржову інформації і надавати консультаційні послуги.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19