Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Безпека персоналу хімічно-небезпечних об'єктів

Реферат: Безпека персоналу хімічно-небезпечних об'єктів

Безпека персоналу хімічно-небезпечних об'єктів Проблема промислову безпеку значно загострилася з приходом великомасштабних хімічних виробництв у першій половині ХХ століття. Основу хімічної промисловості склали виробництва безперервного циклу, продуктивність яких немає має, сутнісно, природних обмежень. Постійне зростання продуктивності обумовлений значними економічними перевагами великих установок. Як наслідок, зростає зміст небезпечних речовин, у технологічних апаратах, що супроводжується виникненням небезпек катастрофічних пожеж, вибухів, токсичних викидів та інших руйнівних явищ. Безпека функціонування хімічно-небезпечних об'єктів (ГТ) залежить від багатьох чинників: фізико-хімічних властивостей сировини, напівпродуктів і продуктів, від характеру технологічного процесу, від конструкції й надійності устаткування, умов збереження і транспортування хімічних речовин, стану контрольно-вимірювальних приладів та коштів автоматизації, ефективності коштів протиаварійної захисту та т.д. З іншого боку, безпеку виробництва, використання, збереження і перевезень СДЯВ значною мірою залежить від рівня організації профілактичної роботи, своєчасності та якості планово-запобіжних ремонтних робіт, підготовленості і практичних навичок персоналу, системи нагляду над станом технічних засобів протиаварійної захисту. Наявність такої кількості чинників, від яких безпеку функціонування ГТ, робить цієї проблеми вкрай складним. Як свідчить аналіз причин значним аваріям, супроводжуваних викидом (витіканням) СДЯВ, сьогодні не можна виключити можливість виникнення аварій, що призводять до поразці виробничого персоналу. Аналіз структури підприємств, які виготовляють чи які споживають СДЯВ, показує, що їх технологічних лініях звертається, зазвичай, незначна кількість токсичних хімічних продуктів. Значно більше за обсягом кількість СДЯВ міститься на яких складах підприємств. Це спричиняє з того що при аваріях в цехах підприємства у вона найчастіше має місце локальне зараження повітря, устаткування цехів, території підприємств. У цьому поразка у разі може мати простий переважно виробничий персонал. Слід зазначити, що у промислові об'єкти зазвичай зосереджено значну кількість різних легкозаймистих речовин, зокрема СДЯВ. З іншого боку, багато СДЯВ вибухонебезпечні, і деякі хоч і негорючи, але становлять небезпеку в пожежному відношенні. Цю обставину варто враховувати в виникненні пожеж на підприємствах. Понад те, сам пожежа на підприємствах може призвести до виділенню різних отруйних речовин. Тому, за організації робіт з ліквідації хімічно небезпечної аварії для підприємства і її наслідків необхідно оцінювати як фізико-хімічні і токсичні властивості СДЯВ, а й їхні взрыво- і пожежонебезпека, можливість освіти у ході пожежі нових СДЯВ і основі приймати необхідні заходів для захисту персоналу, що у роботах. Для будь-який аварійної ситуації характерні стадії виникнення, розвитку та спаду небезпеки. На ГТ у розпал аварії можуть діяти, зазвичай, кілька вражаючих чинників - пожежа, вибухи, хімічне зараження місцевості та повітря та інші. Дія СДЯВ через органи дихання частіше, як за інші шляхи впливу, призводить до ураження людей. З положень цих особливостей хімічно-небезпечних аварій слід: захисні заходи й, передусім, прогнозування, виявлення і періодичний контролю над змінами хімічної обстановки, оповіщення персоналу підприємства вже повинні проводитися з надзвичайно високої оперативністю. Локалізація джерела надходження СДЯВ в довкілля має на вирішальній ролі у запобіганні масового знищення людей. Бистре здійснення цього завдання може направити аварійну ситуації у контрольоване русло, зменшити викид СДЯВ й суттєво знизити збитки. Особливістю хімічно-небезпечних аварій є висока швидкість формування та дії вражаючих чинників, що зумовлює необхідність прийняття оперативних заходів захисту. У зв'язку з цим захист від СДЯВ організується наскільки можна завчасно, а у разі виникнення аварій проводиться в мінімально максимально можливі строки. Захист від СДЯВ є комплексом заходів, здійснюваних з метою винятку чи максимального ослаблення поразки персоналові та збереження його працездатності. Комплекс заходів щодо захисту від СДЯВ включає: інженерно-технічні заходи щодо зберігання й використанню СДЯВ; підготовку зусиль і коштів на ліквідацію хімічно-небезпечних аварій; те ладу і правил поведінки в за умов виникнення аварій; забезпечення засобами індивідуальної та колективної захисту; забезпечення безпеки покупців, безліч використання ними коштів індивідуальної та колективної захисту; повсякденний хімічний контроль; прогнозування зон можливого хімічного зараження; попередження (оповіщення) про безпосередньої загрозу поразки СДЯВ; тимчасову евакуацію з угрожаемых районів; хімічну розвідку району аварії; пошук і освоєння надання допомоги постраждалим; локалізацію і ліквідацію наслідків. Обсяг і Порядок здійснення заходів щодо захисту великою мірою залежить від конкретної обстановки, яка можна скласти внаслідок хімічно небезпечної аварії, наявність часу, зусиль і коштів на здійснення заходів щодо захисту й інших чинників. Насамперед захист від СДЯВ організується здійснюється безпосередньо на ГТ, де основну увагу приділяється заходів із попередження можливих аварій. Вони мають як організаційний, і інженерно-технічний характері і спрямовані на виявлення й усунення причин аварій, максимальне зниження можливих руйнацій й гіркоти втрат, і навіть створення умов своєчасного проведення локалізації та ліквідації можливих наслідків. Всі ці заходи позначаються на плані захисту об'єкта від СДЯВ, розроблюваний завчасно з участю всіх провідних фахівців об'єкта. План розробляється, зазвичай, текстуально із фотографією необхідних схем, вказують (пояснюючих) розміщення об'єкта, зусиль і коштів ліквідацію наслідків аварії, їх організацію та влитися т.д. Він з кількох розділів яких і визначає підготовку об'єкта до захисту від СДЯВ і Порядок ліквідацію наслідків аварії. У розділі організаційних заходів плану захисту від СДЯВ відбиваються: характеристика об'єкта, його підрозділів (цехів) , наявних на об'єкті СДЯВ; оцінка можливої обстановки на об'єкті у разі виникнення аварії; організація виявлення і функцію контролю хімічної обстановки на об'єкті в повсякденних умовах і за аварії, порядок підтримки зусиль і коштів хімічної розвідування й хімічного контролю; організація оповіщення персоналу об'єкта; організація укриття персоналу об'єкта в захисних спорудах, наявних на об'єкті, порядок підтримання їхньої у постійній готовності до укриттю людей; організація евакуації персоналу об'єкта за необхідності; порядок обладнання і застосування невоєнізованих формувань Громадянської оборони на об'єкті у ліквідації наслідків; організація оточення вогнища поразки, порядок подання медичної допомоги, залучені цієї мети сили і засоби; організація управління силами і коштами об'єкта при ліквідації аварії, і її наслідків, порядок використання зусиль і коштів, які прибувають надання допомоги на ліквідацію наслідків; порядок уявлення повідомлень про виникнення хімічно небезпечної аварії, і ході ліквідації її наслідків; організація забезпечення персоналу об'єкту і невоєнізованих формувань Громадянської оборони засобами індивідуальної захисту та ліквідацію наслідків аварії, лад і строки їхньої накопичення та зберігання; організація транспортного, енергетичного та матеріально-технічного забезпечення робіт з ліквідацію наслідків аварії. У розділі інженерно-технічних заходів плану захисту від СДЯВ отраж


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3