Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Американські депозитні розписки і можливості їхнього випуск Российскими емітентами

Реферат: Американські депозитні розписки і можливості їхнього випуск Российскими емітентами

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження ……………………………………………………………………. 3

1. Поняття “американської дипозитарной розписки” …………………… 4

2. Переваги депозитарних розписок ………………………………… 6

3. Механізм випуску АДР ………………………………………………… 9

4.Типы проектів випуску ДР ………………………………………………. 10

4.1. Неспонсируемые проекти АДР ………………………………………… 11

4.2. Спонсируемые проекти ДР …………………………………………… 12

5.Опыт застосування АДР російськими емітентами ……………………… 14

Укладання ………………………………………………………………… 18

Література ………………………………………………………………… 20

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Будь-яка іноземна компанія, що хоче продати свої цінні папери Сполучені Штати Америки, має обрати спосіб здійснення цього плану. Право США дозволяє іноземному емітенту: (1) випустити свої цінні папери Сполучені Штати у вигляді «американських акцій» («American shares») чи (2) брати участь у проекті американських депозитарних розписок. Цінні папери ино дивного емітента, випущені у іншій формі, не допускаються до звернення на фондовий ринок США.

Випуск «американських акцій» - найскладніший і дорогий для іноземній компанії спосіб виходу ринок Сполучених Штатів. Такий емітент повинен перетворитися на повною мірою відповідати вимогам американського права до реєстрації емісії, розкриття інформації про компанії, і навіть до статутному капіталу та фінансову звітність. Перший спосіб часто використовується голландськими компаніями, чимало з яких воліють його випуску депозитарних розписок.

Проекти випуску депозитарних розписок відрізняють менші, проти першим варіантом, (а окремих випадках мінімальні) вимоги до звітності та державній реєстрації, і навіть щодо невысо кая ціна їх проведення. Причому у залежність від типу проекту, віз можна торгівля цінними паперами у вигляді депозитарних розписок як на позабіржовому, а й у біржовому ринку США. Практика при менения депозитарних розписок з кожним роком розширюється. Вони ак тивно використовуються зарубіжними емітентами при злиттях, приобре тениях одними компаніями інших, за зміни структури капита вилов компаній, і навіть реструктуризації боргових зобов'язань го сударств

Ряд російських компаній вже успішно провів випуск АДР США. Частина проектів ще завершено. Багато емітенти планують проведення в майбутньому. Головною проблемою потенційними учасниками проектів ДР є у вітчизняної юридичної й економічної літературі інформації про депозитарних розписках і продажу російських цінних паперів у вигляді їх випуску

Мета цієї роботи — визначити саме поняття американської депозитарної розписки, процедури випуску звернення, реєстрацію ЗМІ й обліку АДР. Діяльність також особливу увагу приділяють проблемам російського законодавства, викликають проблеми під час випуску ДР, які мають цінних паперів російських компаній, і навіть наводиться аналіз поточної практики випуску АДР російськими емітентами.

1. ПОНЯТИЕ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДИПОЗИТАРНОЙ РАСПИСКИ.

Під депозитарної розпискою право США розуміє «випущений американським депозитарієм сертифікат, підтверджує право соб ственности на певну кількість депозитарних акцій (американських депозитарних акцій чи глобальних депозитарних акцій), які, своєю чергою, представляють право власності на опреде ленне кількість цінних паперів іноземного приватного емітента». Та ж сама американська депозитарна розписка може підтверджувати права на п'ятдесят американських депозитарних акцій, які, своєю чергою, представляють право власності на п'ятсот акцій ино дивного приватного емітента. У цьому прикладі однією депозитарну акцію доводиться десять іноземних акцій.

Насправді для позначення американської депозитарної рас писки і американською депозитарної акції використовується термін «американська депозитарна розписка» (текстом «ДР» чи «АДР»). У цьому роботі термін «американські депозитарні рас писки», залежно від цього, йде чи промову про депозитарних розписках або про депозитарних акціях, подтверждаемых таким «сертифікатом», означатиме або перші, або другі. Тоді терміном «депозитарна розписка» позначається як «американські депозитарні розписки» («american depositary receipt»), і «глобальні депозитарні розписки» («global depositary receipt»). Різниця з-поміж них у тому, що АДР продаються лише з біржовому і позабіржовому ринках США, а гло бальні ДР можуть продаватися поза Сполучених Штатів. Прикладом глобальних депозитарних розписок є британські «American Master Global Depositary Receipt» і «European Master Global Depositary Receipt».

Трактування депозитарної розписки у юридичних документах США - не було однозначним. Теорія і практика права цінних паперів США багато в чому відрізняється від він у країнах континентальної системи. Американське право, як і законодавство більшості країн Європи, відносить до цінних паперів акцію, облігацію, чек, вексель та інші аналогічні документи. Своєрідність у тому, що у Сполучених Шта тах цінними паперами також вважаються права на природні ресурси, інвестиційні контракти, опціони тощо. буд. Тобто інститути, кото рые континентальне право до таких не відносить.

За визначенням, яке у Законах США «Про цінні папери» і «Про обміні цінними бумагами»[1], під цінної папером («security») визнається, «якщо інше годі було з контексту закону»:

« .будь-яка боргова розписка, акція, включаючи акції, куплені корпорацією, їх эмитировавшей («treasury stock»), облігація, дебентура, доказ заборгованості, сертифікат, подтверж дає частку або у будь-якому договорі, пов'язаному с-разделом прибутку, забезпечувальний сертифікат про трасті, оборотний пай, инве стиционный контракт, сертифікат цінних паперів в депозиті, порцион ный неподілений інтерес не в нафті, газі чи інших правах на міні ральные ресурси, будь-який опціон продаж цінних паперів, угоду з попередньої премією, опціон чи декларація про будь-яку цінний папір («security»), сертифікат про депозиті або група чи категорія цінних паперів (включаючи будь-який матеріальний інтерес), або будь-які опціони продаж, будь-які операції з попередньої премією, опціони, чи пра ва національному фондову біржу, пов'язані з іноземною валю тієї, або, загалом, будь-який інтерес чи інструмент, традиційно извест ный, як цінний папір, і навіть будь-яке документарное підтвердження частки чи участі, тимчасовий чи постійний сертифікат, чек чи га рантия прав на підписку чи купівлю кожного з переліченого».

Наведене визначення, як і перелік видів цінних бу маг, даний у статті 143 першій його частині Цивільного Кодексу Россий ской Федерації, це не дає замкнутого списку видів цінних паперів. Віз можность визнання цінними паперами «будь-якого інтересу чи инсти тутечки, традиційно відомий як цінних паперів», розглядається правом Сполучених Штатів як «дозвіл Конгресом США суднах чи Комісії доповнювати перелік».

Закони США, на відміну російських, не містять детальних визначень цінних паперів і його видів. У рішенні в делуReves vs. Ernst & Yoopg федеральний Верховний Суд зазначив з цього приводу, що «Конгрес свідомо не створив все які вміщали визначень, бо хотів надавати федеральну судову захист в кожному слу чаю шахрайства і зловживань над ринком цінних паперів» (залишаючи таке за штатами). У рішенні Верховного Судна США по делуMarineBank[2] сказано, що федеральна представницька влада «свідомо визначила цінний папір (intentionally defined «security») загалом», оскільки « .хотіла, щоб це поняття могло вмістити у собі практично будь-який вид інвестицій («investment»), що може бути продано, як має имуществен ную цінність». Узагальнюючи судову практику, можна дійти невтішного висновку у тому, що суди США визнають цінними паперами «будь-який інструмент, який (а) продається пасивним інвесторам, які є экспер тами у сфері підприємницької діяльності, і (б) рас сматривается сторонами договору чи громадськістю як цінний папір, чи, (в) що стосується інвестиційними контрактами, обеспечи вает повернення інвестицій у залежність від прибутку предприя тия».


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6