Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Каса

Реферат: Каса

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1. ГРОШОВІ ЗАСОБИ – ОСНОВА ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 5

1.1 Завдання обліку коштів у період початку ринкових відносин. 5

1.2 Нормативно- яка регламентує база аудиту касових операцій 8

1.3 Документальне оформлення касових операцій 14

2. УЧЕТ І КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ КАССОВЫХ ОПЕРАЦІЙ НА ТОВ «ЧИПРА». 17

2.1 Облік коштів у касі. 17

2.2 Аудит касових операцій 26

2.3 Внутрихозяйственный контролю над надходженням і витрачанням касової готівки 35

2.4 Ревізія каси 38

3. УДОСКОНАЛЕННЯ УЧЕТА І КОНТРОЛЮ ЗА СОХРАННОСТЬЮ І ВИКОРИСТАННЯМ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ 41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ . 46

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Усі підприємства, здійснюючи виробнича й господарську діяльність, вступають у взаємини коїться з іншими підприємствами, організаціями, установами, працівниками підприємства міста і окремими особами. Ці взаємовідносини засновані в різних грошових розрахунках у процесі заготовления, виробництва та реалізації продукції, робіт чи послуг.

Підприємства виникають зобов'язання перед постачальниками за одержані від них товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги: перед державним бюджетом по відрахувань від прибутку, платежах у фонди, податковим і неподатковим платежах, перед своїми робітниками та представниками по заробітної плати та інші. З іншого боку, самі пред'являють вимоги до абонентів, покупцям, замовникам оплату відвантаженої їм продукції, наданих послуг і виконаних робіт для відшкодування вироблених витрат, виконання своїх зобов'язань та одержання прибутку.

Усі з виконання зобов'язань та пред'явленні вимог здійснюються через установи банків. Розрахунки готівкою між підприємствами носять обмежений характері і суворо регламентований.

Кошти на підприємствах можуть міститися у формі готівки до каси, зберігатися у банку на розрахункових рахунках, на спеціальні рахунки, і навіть, використовуватися як акредитивів, лімітованих та інших чеків.

Основні завдання контролю коштів, касових і банківських операцій у тому, щоб виявити стан схоронності коштів, правильність і "законність їх використання, справжність і достовірність скоєння грошових операцій, відображених у бухгалтерський облік, дотримання касової дисципліни, повноти оприбуткування, над цільовим використанням і умов зберігання коштів.

На виконання зазначених завдань необхідна за першу чергу використовувати дані первинного обліку, касові документи, регістри синтетичного і аналітичного обліку.

Метою курсової роботи є підставою комплексне вивчення стану бухгалтерського обліку, і внутрішньогосподарського контролю збереження і використання коштів у касі підприємства, виявлення недоліків у організації обліку й контролю коштів й розробка заходів із усунення даних недоліків з прикладу суспільства з обмеженою відповідальністю «Чипра».

Аби вирішити цього поставлені такі:

· вивчити теоретичні основи обліку, і внутрішньогосподарського контролю збереження і використання коштів;

· проаналізувати стан бухгалтерського обліку коштів;

· розглянути організацію внутрішньогосподарського контролю над збереженням та використанням коштів;

· виявити вади на організації обліку й контролю коштів;

· розробити пропозиції з удосконалення обліку, і внутрішньогосподарського контролю коштів.

У процесі написання курсової роботи застосовувалися статичний і монографічний методи дослідження.

1. ГРОШОВІ ЗАСОБИ – ОСНОВА ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

1.1 Завдання обліку коштів у період початку ринкових відносин.

Важливе значення добробуту підприємств має своєчасність грошових розрахунків, старанно поставлений облік кредитних і розрахункових операцій.

У процесі господарську діяльність підприємства постійно ведуть розрахунки з постачальниками за придбані вони кошти, сировину, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності й надані послуги; з покупцями, за куплені ними товари, з кредитними установами з позик та інших фінансовим операціям; з бюджетом і податковими органами по різноманітних платежах, коїться з іншими організаціями та особами з різних господарським операціям.

Грошові розрахунки виконуються або у формі безготівкових платежів, або готівкою. Безготівкові розрахунки за умов розвиненою ринковою економіки здійснюються з допомогою векселів і чеків, заміщуючих готівка, безготівкових перерахувань по розрахунковим і поточними рахунками клієнтів у трилітрові банки, через систему кореспондентських рахунків між різними банками, і навіть клірингових заліків взаємних вимог через розрахункові палати. На відміну від платежів готівкою, коли гроші безпосередньо передаються платником їх одержувачу, безготівкові розрахунки здійснюються здебільшого з допомогою різних банківських, кредитних і розрахункових операцій, заміщуючих готівка в господарський оборот. Застосування безготівкових розрахунків знижує Витрати грошове звернення, скорочує потреба у готівку, сприяє концентрації у трилітрові банки вільних коштів підприємств, забезпечує їх понад надійне зберігання.

Кошти підприємств у касі готівкою грошей немає та грошових документів, на рахунках банках, в виставлених акредитивах і великих відкритих особливих рахунках, в чекових книжках тощо. Їх примноження, правильне використання, контролю над збереженням - найважливіше завдання бухгалтерии.От успішності її вирішення великою мірою залежить платоспроможність підприємства, своєчасність виплати зарплати його персоналу, розрахунків із замовниками, платежів до бюджету та інших. Бухгалтерський облік коштів, розрахункових і кредитних операцій має важливого значення для правильної операції організації грошового звернення розрахунків й кредитування у народному господарстві, у зміцненні платіжної дисципліни, в ефективне використання фінансових ресурсів.

Метою бухгалтерського обліку коштів, розрахункових і кредитних операцій - є контролю над дотриманням касової і розрахункової дисципліни, правильністю і ефективністю використання коштів і кредитів, забезпечення схоронності готівки і розповсюдження документів до каси. У разі ринкової економіки бухгалтерія має виходити з принципу, що вміле використання грошей немає та коштів саме собою може приносити підприємству додатковий прибуток. Тому слід постійно думати скоріш про раціональному вкладанні тимчасово вільних коштів щоб одержати прибутку (в депозити банків, акції та облігації сторонніх підприємств, інвестиційні фонди й т.д.).

З цього випливають такі основні завдання обліку й контролю коштів:

-перевірка правильності документального оформлення і принцип законності операцій із грошима, вчасна й повне відбиток їхньої в обліку;

-забезпечення своєчасності, повноти і правильності розрахунків з всіх видах платежів і надходжень, виявлення дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованостей, засобів у розрахунках в іноземній валюті;

-своєчасне виявлення результатів інвентаризації коштів, документів і майже розрахунків, забезпечення стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованостей і позик кредитних установ у встановлених термінів;

-забезпечення схоронності коштів, документів мають у касу і інших містах їх видачі, безперебійне задоволення готівкою всіх невідкладних потреб підприємства, де за умовам розрахунків чи з характеру діяльності необхідна;

-пошук можливості найбільш раціонального вкладення вільних коштів як джерела фінансових інвестицій, приносять дохід.

Текущими турботами цієї ділянки є:

-контролю над оплатою рахунків,

-отримання боргів з позичальників, і дебіторів;

-спостереження касової дисципліною;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11