Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Розрахунок пласких стрижневих конструкцій

Реферат: Розрахунок пласких стрижневих конструкцій

1. Призначення програми.

Програма варта статичного розрахунку пласких стрижневих конструкцій (балок, рам, ферм, арок тощо.) з кожного ступенем статичної неопределимости. Через війну розрахунку обчислюються деформації конструкції (лінійні переміщення і кути повороту вузлів) й зусилля в стрижнях (нормальні і поперечні сили та изгибающие моменти). Можливий розрахунок сталася на кілька видів загружений (постійних, тривалих, короткочасних і окремих) і добір найбільш невигідних поєднань навантажень з урахуванням коефіцієнтів поєднань.

2. Використання програми.

Для підготовки вихідних даних складається розрахункова схема конструкції із зазначенням розмірів, навантажень і перетинів стрижнів.

Нумеруются вузли конструкції. У цьому слід дотримуватися наступних правил:

а) номери вузлів - цілі числа, починаючи з одиниці, без пропуску номерів;

б) вузлом вважається місце зміни напрями осі конструкції, зміни перерізу конструкції;

в) для полегшення наступного розрахунку конструкції вузли можна призначати у місцях, вказаних у пункті "б", а й там, де потрібно отримати значення переміщень й зусиль, наприклад, у місцях докладання навантажень;

р) для економії пам'яті ЕОМ та скорочення часу розрахунку бажано прагне, щоб максимальна різницю номерів вузлів стрижнів у всій конструкції була мінімальною (особливо конструкцій, містять кілька десятків вузлів і стрижнів).

Нумеруются стрижні конструкції у кожному порядку цілими числами, починаючи з одиниці, без пропуску номерів.

Нумеруются опори конструкції у кожному порядку цілими числами, починаючи з одиниці, без пропуску номерів.

Нумеруются типи перетинів елементів у кожному порядку цілими числами, починаючи з одиниці, без пропуску номерів.

Після цього заповнюються шість документів (таблиць) з вихідними даними.

Документ 0 включає у собі один рядок, у якій вказуються через кому у порядку:

- кількість вузлів в конструкції;

- кількість стрижнів;

- кількість опорних вузлів;

- кількість типів перетинів (твердостей) стрижнів;

- кількість навантажень.

Документ 1 містить інформацію про координатах вузлів конструкції і включає у собі стільки рядків, скільки вузлів в конструкції. У кожній рядку через кому вказуються:

- координата X (в метрах);

- координата Y (в метрах) вузла.

Система координат прийнята такий, що вісь X спрямована горизонтально зліва-направо, вісь Y - вертикально знизу вгору. Номер рядки документа відповідає номера вузла.

Документ 2 містить інформацію про стрижнях конструкції і включає у собі стільки рядків, скільки стрижнів в конструкції. У кожній рядку через кому вказуються:

- номер вузла на початку;

- номер вузла наприкінці;

- тип опирания;

- тип перерізу (жорсткості) стрижня.

Номер вузла на початку може бути менше номери вузла наприкінці стрижня.

Можливі чотири типи опирания стрижня:

0 - жорстке на початку й наприкінці;

1 - шарнирное на початку й жорстке наприкінці;

2 - жорстке на початку й шарнирное наприкінці;

3 - шарнирное на початку й наприкінці.

Тип перерізу - номер рядки документа 4, у якій описані геометричні характеристики перерізу. Номер рядки документа відповідає номера стрижня.

Документ 3 містить інформацію про опорах конструкції і включає у собі стільки рядків, скільки опорних вузлів у конструкції. У кожній рядку через кому вказуються:

- номер вузла;

- тип опори.

Можливі чотири типи опор:

0 - жорстке защемлення;

1 - шарнирная опора, перешкоджає зміщення вздовж осі X;

2 - шарнирная опора, перешкоджає зміщення вздовж осі Y;

3- шарнирная опора, перешкоджає зміщення вздовж осей X і Y.

Документ 4 містить інформацію про геометричних характеристиках перерізу й включає у собі стільки рядків, скільки різних перетинів в конструкції. У кожній рядку записуються через кому:

EF (Т),

EI (ТхМ2);

де E - модуль пружності матеріалу стрижня (Т/М2);

F - площа перерізу (М2).

I - момент інерції перерізу у площині конструкції (М4);

Документ 5 містить інформацію про навантаженнях, діючих на конструкцію. У кожній рядку записуються через кому:

- номер вузла чи номер елемента, якого прикладена навантаження;

- тип навантаження;

- величина навантаження;

- відстань з початку стрижня на початок навантаження;

- відстань з початку стрижня остаточно навантаження;

- номер загружения.

Можливі шість типів навантажень:

1 - зосереджена вузлова, паралельна осі X (Т);

2 - зосереджена вузлова, паралельна осі Y (Т);

3 - вузловий момент (пара сил, ТхМ);

4 - зосереджена сила, прикладена перпендикулярно осі стрижня (Т);

5 - рівномірно розподілена навантаження, прикладена перпендикулярно осі стрижня (Т/М);

6 - момент (пара сил), прикладений до стрижню (ТхМ);

Правило знаків для величини навантажень:

для типів 1 і 2 - позитивне напрям навантаження - проти напрями відповідної осі;

для типів 3 і 6 - позитивне напрям - проти годинниковий стрілки;

для навантажень, діючих на стрижні: якщо повернути площину креслення те щоб початок стрижня була зліва, а кінець стрижня - справа, позитивне напрям навантажень для типів 4 і 5 - згори донизу.

Відстань з початку стрижня на початок навантаження вказується в метрах для типів навантажень 4, 5, 6 (інших - 0). Відстань з початку стрижня остаточно навантаження вказується в метрах для типу навантаження 5 (інших - 0).

Номер загружения - ціла кількість, починаючи з одиниці. Зусилля і деформації конструкції обчислюються кожному за загружения окремо.

Вихідні дані можна вводити у програмі з клавіатури або з текстового файла, запровадивши його ім'я на вимогу.

Висновок результатів розрахунку можливий за текстовий файл чи принтер.

Правило знаків для переміщень вузлів: позитивне лінійне переміщення збігаються з напрямом координатних осей; позитивний поворот - по годинниковий стрілці.

Правило знаків для зусиль у стрижнях:

Расчет плоских стержневых конструкций

3. Приклад розрахунку.

Рассчитать гратчастий прогін з неразрезным верхнім поясом з цих двох швелерів №30 і гратами з швелерів №10. Навантаження: перше загружение - рівномірно розподілена навантаження 0.2 т/м; друге загружение - зосереджені сили P=5.9 т.

На схемою вузли є такі цифрами, стрижні - цифрами з індексом у гуртках (індекс - номер типу перерізу), опори - цифрами в прямокутниках. Розміри на кресленні в метрах.

Расчет плоских стержневых конструкций

Документ 0:

5, 7, 2, 2, 5

Документ 1:

5.965, -1.5

0, 0

3.715, 0

8.215, 0

11.93, 0

Документ 2:

2, 3, 1, 1

3, 4, 0, 1

4, 5, 2, 1

1, 2, 3, 2

1, 3, 3, 2

1, 4, 3, 2

1, 5, 3, 2

Документ 3:

2, 2

5, 3

Документ 4:

170100, 2440

22890, 4.3

Документ 5:

1, 5, 0.2, 0, 3.715, 1

2, 5, 0.2, 0, 4.5, 1

3, 5, 0.2, 0, 3.715, 1

3, 2, 5.9, 0, 0, 2

4, 2, 5.9, 0, 0, 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

---------------

ДОКУМЕНТ 0: 5 , 7 , 2 , 2 , 5

ДОКУМЕНТ 1 (координати):

5.965 ,-1.5

0 , 0

3.715 , 0

8.215 , 0

11.93 , 0

ДОКУМЕНТ 2 (стрижні):

2 , 3 , 1 , 1

3 , 4 , 0 , 1

4 , 5 , 2 , 1

1 , 2 , 3 , 2

1 , 3 , 3 , 2

1 , 4 , 3 , 2

1 , 5 , 3 , 2

ДОКУМЕНТ 3 (опори):

2 , 2

5 , 3

ДОКУМЕНТ 4 (жорсткості):

170100 , 2440

22890 , 4.3

ДОКУМЕНТ 5 (навантаження):

1 , 5 , .2 , 0 , 3.715 , 1

2 , 5 , .2 , 0 , 4.5 , 1

3 , 5 , .2 , 0 , 3.715 , 1


Схожі реферати

Статистика

[1] 2