Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адміністративне правопорушення

Реферат: Адміністративне правопорушення

Зміст:

Зміст 2

1. Загальна характеристика і кваліфікація правопорушень _ 3

2. Мелкое хуліганство _ 11

3. Злісна непокора 13

Список використаної літератури _ 16 1. Загальна характеристика і кваліфікація правопорушень

Підставою адміністративної відповідальності ще є адміністративне правопорушення. Виняток, що підтверджують дане правило, можуть передбачатися законодавством. Так деякі правопорушення мають складні правової характер, і він був дисциплінарними і адміністративними. У літературі вони називаються административно-дисциплинарными правопорушеннями. Про неї не можна говорити як про адміністративних в «чистому» вигляді, хоча адміністративна відповідальність й у таких випадках настає за адміністративне правопорушення.

У законодавство поняття адміністративного правопорушення було сформульовано в Основах законодавства Союзу і союзних республік від 23 жовтня 1980года. З уточненням воно сприйнято КоАП РРФСР. Відповідно до Кодексу адміністративне правопорушення (провина) є посягающее на державний чи суспільний лад, соціалістичну власність, правничий та свободи громадян, на встановлений порядок управління, протиправне, винна, (навмисне чи необережне) дію або бездіяльність, протягом якого законодавством передбачити адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність настає, якщо правопорушення за своїм характером не тягне у себе відповідно до чинним законодавством кримінальної відповідальності.

Це охоплює собою конститутивні ознаки адміністративного правопорушення. Ними є:

а) антиобщественность,

б) винність,

в) карність діяння.

Вихідним в характеристиці зазначених ознак є поняття діяння. Це акт вольового поведінки. Він укладає у собі два аспекти поведінки: дію бездіяльність. Дія є активне невиконання обов'язки, законного вимоги, і навіть порушення заборони (наприклад, порушення прав полювання, неостановке транспортний засіб на вимогу уповноваженого посадової особи ДАІ, і т.д.).

Бездіяльність є пасивне невиконання обов'язки (наприклад, невиконання правил пожежної безпеки, неприйняття землекористувачами методів боротьби з бур'янами тощо.). Часто одні й самі обов'язки можна порушувати як дією, і бездіяльністю (наприклад, порушення правил охорони водних ресурсів).

По соціальної значимості діяння є антигромадських, завдає якихось шкода інтересам громадян, й держави. Яке діяння у межах інституту адміністративної відповідальності ще є антигромадських, визначається законодавством. Отже, не всяке антигромадське діяння має відношення до змісту ознак адміністративного правопорушення.

Протиправність залежить від скоєнні діяння, порушує норми права. Ці норми можуть належати як адміністративного, до деяких інших галузей права. Принципово те, що повне дотримання відповідних норм охороняється заходами адміністративної відповідальності ще. Це, крім адміністративного, може бути норми конституційного, фінансового, громадянського, трудового та інших галузей права. Так, при безбилетном проїзді не виповнюється договір перевезення, при ухилянні від податку – норми фінансового права. Деяние, не що є протиправним, неспроможна утворити адміністративного правопорушення і спричинити адміністративної відповідальності.

Винність діяння означає, що його цілком свідомо чи необережно. Наявність провини – обов'язковий ознака адміністративного правопорушення, відсутність провини виключає визнання діяння адміністративним правопорушенням, зокрема, за його формальної протиправності. Наприклад, божевільна громадянин порушує правила, встановлені для пішоходів.

Адміністративна відповідальність за діяння також належить до безумовним ознаками адміністративного правопорушення. Їм визнається тільки те діяння, протягом якого законодавством передбачити адміністративну відповідальність.

З одного боку, адміністративне правопорушення – підставу адміністративної відповідальності ще, з іншого, така відповідальність – ознака адміністративного правопорушення, визначальний його юридичну природу. У встановлених законодавством випадках визнання діяння адміністративним правопорушенням потрібна наявність причинного зв'язку між діянням та її несприятливими випливають, у вигляді заподіяння шкоди здоров'ю, майну, екології тощо. (наприклад, марнотратне витрачання електричної й теплової енергії тощо.).

Ознаки адміністративного правопорушення слід відрізняти з його юридичного складу. Розуміння цього питання має стільки практичного значення. За наявності всіх ознак може відсутні склад адміністративного правопорушення, що виключає законність притягнення до адміністративної відповідальності ще. Наприклад, порушення правил дорожнього руху обличчям, які досягли 16-річного віку, означає вчинення ним адміністративного правопорушення, але ці обличчя заборонена адміністративної відповідальності ще, бо у його дії немає складу адміністративного правопорушення, оскільки суб'єктом його зізнаються особи, досягли на момент скоєння адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

Розуміння складу адміністративного правопорушення необхідне обмеження адміністративних правопорушень від суміжних (частково які збігаються) в ними злочинів. У законодавстві обмеження їх проводиться саме з юридичним критеріям елементів їх складів.

У законодавстві відсутня поняття складу адміністративного правопорушення, та його змістом обгрунтовується правомірність і сутність самого поняття. Склад адміністративного правопорушення – сукупність закріплених нормативно-правовими актами ознак (елементів), наявність яких може викликати адміністративної відповідальності.

А літературі іноді поняття складу адміністративного правопорушення підміняється ознаками адміністративного правопорушення, стверджується, що склад адміністративного правопорушення – «це нормативно закріплена система ознак, з допомогою якої діяння окреслюється адміністративний провина». А ще цілком узгоджується з законодавством. Відповідно до Кодексу РРФСР про адміністративні правопорушення однією з обставин, що виключатимуть провадження у справі про адміністративне правопорушення, є «недосягнення обличчям на даний момент скоєння адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку» (п. 2 ст. 227). Коли ж таки є у вигляді неосудність особи, то ідеться про про їм дії чи бездіяльності (п. 3 ст. 227), а чи не адміністративного правопорушення, бо необхідним його знаком є винність, яка виключається при неосудності.

Ознаками (елементами) складу адміністративного правопорушення є: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивний бік.

Об'єктом є відносини, врегульовані нормами правничий та охоронювані заходами адміністративної відповідальності ще. Практично як об'єкт виступають конкретні норми, розпорядження, законні вимоги, заборони. Це означає, що форми висловлювання конкретних об'єктів можуть бути різні. Наприклад, дрібне хуліганство полягає у зазіхання суспільний порядок, але виражатися він може у вчиненні дій, приблизний перелік яких дано в формулюванні поняття «дрібне хуліганство», викладено у законі. Причому закон безпосередньо не встановлює заборонити вчинення, а робить це через встановлення при цьому адміністративної відповідальності ще.

Об'єктивний бік залежить від дії чи бездіяльності, забороненому адміністративним правом. Як зазначалося, дію або бездіяльність може зазіхати на конкретні суспільні відносини, врегульовані багатьма галузями права (громадянського, трудового, фінансового та інших.). Наявність об'єктивної боку адміністративного правопорушення законодавець у часто ставить за залежність від часу, місця, способу, характеру скоєння діяння, наступивших його шкідливих наслідків, скоєння протиправного діяння у минулому, його систематичності. Зміст об'єктивної боку може охоплювати характер дії чи бездіяльності – неодноразовість, повторність, котре триває порушення.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4