Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Административно-правовой статус громадянина як суб'єкта адміністративного права

Сторінка 6

1.4 Основи адміністративно-правового статусу громадянина Російської Федерації

Громадянин як суб'єкт адміністративного права — це учасник громадських відносин, у яких виступає як носія конкретних правий і обов'язків, які у нормативні акти. Права й обов'язки громадянина утворюють у своїй сукупності його правової статус. У цьому адміністративно-правової статус громадянина має низку особливостей.

По-перше, він має складний комплексний характері і «просочений» нормами конституційного, громадянського, фінансового та інших галузей права, що відбивають взаємовідносини особи й суспільства, громадянина і держави, індивіда і колективу.

По-друге, по обов'язковості розпоряджень він містить у собі або тільки права (наприклад, право громадянина звернутися у ті чи інші інстанції з пропозицією, заявами, і скаргами), або тільки обов'язки (наприклад, дотримуватися правил дорожнього руху), або правничий та обов'язки (наприклад, під час розгляду справ про адміністративні правопорушення громадянин проти неї оскаржити ухвалу у справі й має обов'язок до установлений термін накладений нею штраф).

По-третє, зміст адміністративно-правового статусу громадянина тільки в випадках залежить від бажання тієї чи іншої особи (наприклад, громадянин звертається до органи внутрішніх справ по дозвіл купівля мисливської рушниці), а інших випадках його всупереч його бажанню (наприклад, громадянин, який учинив дрібне хуліганство, піддається адміністративному затримання і доставлению до міліції).

По-четверте, правової статус громадянина як суб'єкта адміністративного права включає правничий та обов'язки, загальні всіх громадян (наприклад, обов'язок дотримуватися правил пожежної безпеки), правничий та обов'язки, належать лише якийсь категорії громадян (наприклад, водіям автомобільного транспорту, підприємцям, мисливцям), і навіть правничий та обов'язки конкретних індивідів (наприклад, осіб, є біженцями чи змушеними переселенцями).

Административно-правовой статус громадянина є складне юридичну освіту. Він містить у собі чотири про різновеликі складових елемента.

Перша, найважливіша частина правий і обов'язків є правової статус особистості, людину, як суб'єкта адміністративного права. У російській державі правове регулювання становища особистості, людини має займати центральне, пріоритетне місце, бо висловлює ідею те, що право і держави, його органи влади й посадові особи покликані служити суспільству, кожної особи, кожній людині. Саме ця думка виражена в ст. 2 Конституції РФ: «Людина, його правничий та свободи є вищою цінністю. Визнання, непорушення кордонів і захист права і свободи людини і громадянина — обов'язок держави».

Сформульований в ст. 2 Конституції РФ характер взаємовідносин особи і держави є загальновизнаним більшість держав світу, що вже знайшло своє закріплення найважливіших актах міжнародного права, прийнятих ООН і Европейскими організаціями.

За Конституцією РФ і заснованого у ньому законодавству особистість, людина, незалежно з його службового, громадського чи майнового становища, національності, віросповідання тощо., в Російської Федерації суб'єктом права усіх її галузей, навіщо принципи правової статусу особистості закріплені у Конституції РФ, причому у даному статусі людини важливе останнє місце посідають і норми адміністративного права.

Серед основних права і свободи, складових правової статус особи і що у тій чи іншій мері у сфері адміністративно-правового регулювання, може бути, наприклад, під собою підстави (ст. 20), декларація про волю і особисту недоторканність (ст. 22), декларація про недоторканність житла (ст. 25), декларація про недоторканність приватного життя, особисту й сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені (ст. 23), декларація про вільний рух, вибір місця перебування і слабким місця проживання, вільного виїзду межі РФ і безперешкодного повернення РФ (ст. 27). Проголошуючи права особистості, Конституція встановлює

в людини певні обов'язки, і заборони, наприклад, платити законно встановлені податки та збори (ст. 57), зберігати природу й довкілля, бережно ставитися до природних багатств (ст. 58), забороняється займатися економічною діяльністю, спрямованої на монополізацію і несумлінну конкуренцію (год. 2 ст. 34), забороняється примусову працю (год. 2 ст. 37).

Разом про те Конституція РФ (год. 3 ст. 55) встановлює у виняткових випадках можливість обмеження федеральним законом прав особистості, причому правові норми, обмежують права особистості, зазвичай носять адміністративно-правової характер. Наприклад, декларація про недоторканність житла може бути обмежене міліцією з урахуванням Закону РФ «Про міліцію» за наявності, передбачених відповідними адміністративно-правовими нормами, зокрема, при розшуку злочинця, тоді як квартирі чи домі відбувається злочин чи порушення суспільного ладу, загрозливого життю або здоров'ю у пожежі та інших випадках.

Друга складова частина адміністративно-правового статусу є статус громадянина РФ. Як суб'єкт адміністративного права кожен громадянин має власний цивільний правової статус.

Норми адміністративного права, що визначають адміністративно-правової статус громадянина, встановлюють його правничий та обов'язки у державній та суспільній діяльності. Це норми про участь у управлінні справами держави (ст. 32 Конституції), право збиратися мирно, без зброї, проводити зборів, мітинги і насторожуючі демонстрації, ходи і пікетування (ст. 31), обов'язок нести військову службу (ст. 59) та інших. Далі це норми, що визначають адміністративно-правовій статус громадянина у його хозяйственно-трудовой діяльності, наприклад, декларація про вільне використання своїх здібностей і розбазарювання майна для підприємницької й інший не забороненої законом економічної діяльності (год. 1 ст. 34), декларація про вільний працю, вибір професії та роду діяльності (год. 1 ст. 37), право приватної власності, зокрема на грішну землю (ст. 35, 36), причому не може бути позбавлений свого майна інакше як у рішенню суду (год. 3 ст. 35). Нарешті, норми, що визначають адміністративно-правової статус громадянина у власній чи сімейної сфері, не котра торкається інтересів суспільства, зокрема правом на літературне, художнє, наукове, технічне творчість, декларація про зміна прізвища.

Коли фізична особа набула статусу особистості, потім громадянина, до них додається третій елемент адміністративно-правового статусу - соціальний. Він необхідний, щоб громадянин міг зайнятися конкретної трудовий професійною діяльністю, вчитися, б служити у Збройних силах тощо. І тут як соціального елемента адміністративно-правового статусу громадянина можна назвати правові статуси робочого, службовця, учня, військовослужбовця, пенсіонера тощо.

У законодавстві і тому практиці реалізації виконавчої поняття «змушений переселенець» з'явилося недавно. Закон РФ «Про змушених переселенців» від 19 лютого 1993 р. (у редакції Закону від 20 грудня 1995 г.)1 уперше дає визначення цього поняття: змушений переселенець — це громадянин РФ, залишив місце проживання внаслідок скоєного у відношенні його членів його сім'ї насильства чи переслідування у деяких формах або внаслідок реальній небезпеці піддатися переслідуванню за ознакою расової чи національну приналежність, віросповідання, мови, і навіть за ознакою приналежність до певної соціальної групи чи політичних переконань, стали приводами щодо ворожих компаній у відношенні конкретної особи чи групи осіб, масові порушення суспільного ладу.

По названим обставинам вимушеним переселенцем зізнаються: 1) громадянин РФ, змушений залишити місце проживання біля іноземної держави та прибулий завезеними на територію РФ; 2) громадянин РФ, змушений залишити місце проживання біля одного суб'єкта РФ і прибулий завезеними на територію акцій іншого суб'єкта РФ; 3) вимушеним переселенцем визнається також громадянин колишнього СРСР, постійно мешкав біля республіки, яка входила у складі СРСР, який одержав статус біженців Російської Федерації і втратив це звання у зв'язку з придбанням громадянства РФ, за наявності обставин, що перешкоджають цій особі у дії статусу біженців облаштуванні біля РФ.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19