Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адміністративна юстиція (шпаргалка)

Реферат: Адміністративна юстиція (шпаргалка)

Питання для студентів ЮИ ТГУ на підготовку до іспитів за курсом "Адміністративна юстиція"

1 Предмет курсу Загальна характеристика адміністративної юстиції

2 Правові основи адміністративної юстиції

3 Методи навчальної дисципліни

4 Адміністративна юстиція як галузь права, галузь законодавства, наука, навчальна дисципліна Місце права адміністративної юстиції, у системі російського права

5 Загальне поняття юридичного процесу

6 Особливості юридичного процесу його види

7 Поняття адміністративного процесу як виду юридичного процесу

8 Адміністративна юрисдикція

9 Адміністративне судочинство як засіб здійснення правосуддя

10 Сутність адміністративної юстиції Види адміністративного судочинства.

11 Проблеми розвитку адміністративної юстиції, у Росії

12 Система адміністративної юстиції, у Росії наприкінці 19 початку 20 століття

13 Система адміністративної юстиції, у післяжовтневої Росії

14 Пострадянський етап розвитку адміністративної юстиції

15 Поняття і значення принципів адміністративного судочинства РФ Система принципів, і напрями його розвитку

16 Принципи, що визначають незалежність судової влади й організацію суду

17 Принципи, щоб забезпечити охорону інтересів товариства та особистості

18 Принципи, що визначають порядок діяльності суду під час вирішення адміністративного справи

19 Коло адміністративних справ, підвідомчий судам загальної юрисдикції

20 Коло адміністративних справ, підвідомчий арбітражних судах

21 Коло адміністративних справ, підвідомчий Конституційному Суду РФ

22 Поняття і системи суб'єктів, що у виробництві у справі про адміністративне правопорушення

23 Суд як суб'єкт адміністративної юстиції Процесуальне становище посадової особи, уповноваженого складання протоколу про адміністративне правопорушення, процесуальне становище прокурора

24 Процесуальне положення особи, залучуваного до адміністративної відповідальності ще,

25 Процесуальне становище адвоката,

26 Потерпілий та її процесуальне становище,

27 Законні представники, свідок, експерт, перекладач та його процесуальне становище,

28 Методологічні основи доведення у справі про адміністративні правопорушення

29 Предмет і межі доведення у справі про адміністративні правопорушення

30 Структура предмета доведення у справі про адміністративні правопорушення

31 Поняття доведення у справі про адміністративні правопорушення

32 Структура процесу доведення у справі про адміністративні правопорушення

33 Суб'єкти доведення Обов'язок доведення у справі про адміністративні правопорушення

34 Поняття докази у справі про адміністративні правопорушення

35 Класифікація доказів у справі про адміністративні правопорушення

36 Види доказів у справі про адміністративні правопорушення

37 Процесуальний порядок розгляду справ, що виникають з адміністративних відносин

38 Процесуальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

39 Порядок й особливо виконання рішення суду з адміністративних справах

40 Оскарження і опротестування судових рішень щодо адміністративних справах

41 Адміністративна юстиція країн континентальної системи права

42 Адміністративна юстиція країн англосаксонської системи права

1. Предмет курсу. Загальна характеристика адміністративної юстиції (норми, ефективність правосуддя, історія, сучасна адміністративна юстиція)

Проблема взаємовідносин громадянина з владою та його структурами займало людське суспільство невідь-скільки років Невипадково людське суспільство знає величезне число теоретичних доктрин, намагалися однак пояснити істота відносин між людиною , з одного боку, й державою та її органами з іншого Багато визначні мислителі міркували над способами обмеження державного сваволі Так поступово народилася ідея "правової держави" Юридичний аналіз цього терміна та впровадження його в господарський оборот зроблено вперше Робертом фон Молем - імперським міністром юстиції Німеччини (1832 р) Відомий російський юрист У Гессен у роботі "Про правову державу" дав таке визначення "Правовим, називається держава, яке визнає обов'язковим собі, як уряду, створювані ним, як законодавцем, юридичні норми Правове держава робить у своєї діяльності, у виконанні урядових і судових функцій пов'язано й обмежена правом, стоїть під правом, а чи не поза та контроль ним" Я нагадую вам ознаки правової держави, які раніше вами вивчалися Деяким варіаціями їх можна зводити до наступним

1 У правову державу твердо проводиться верховенство закону

2 У правову державу реалізується принцип єдності правничий та закону (тобто. будь-який нормативно-правової акт як формою, а й у глузду і змісту може бути правовим)

3 Правове держава здійснює концепцію поділу влади законодавчу, виконавчу і судову

4 Правове держава гарантує суб'єктивні права громадянина стосовно органам держави, в т год і адміністративним органам

Нас найбільше цікавить останній ознака Завжди існувала проблема як обмежити сваволю структурі державної влади, як зберегти прав людини Гарантія суб'єктивних прав забезпечується зокрема можливістю громадян використовувати судову форму захисту від будь-яких дій адміністративних органів Наскільки гарантовано ці суб'єктивні прав, настільки держава правове Це призвело до проф Чечота до обгрунтованого висновку, ( що адміністративна юстиція є неодмінною приналежністю правової держави

Хто ж адміністративна юстиція ?

У узагальненому вигляді право адміністративної юстиції чи "административно-исковое право" як визначав його відомий тогочасний російський учений административист ПМ Коркунов - це сукупність адміністративно -процесуальних норм, що регламентують судовий порядок вирішення суперечок між громадянами або юридичних осіб з одного сторони, і органами структурі державної влади з іншого, що у певній сфері сфері управління Норми цього права переважно административно-процессуальные Вони регулюють суспільні відносини, складаються при судовому вирішенні суперечок, де однієї зі сторін є обов'язковий учасник - орган структурі державної влади, посадової особи, органу мсу.государственного службовця і муніципального службовця Відтак можна визначити предмет що формується галузі права - права адміністративної юстиції, складової основу адміністративному судочинства Предметом галузі права адміністративної юстиції є відносини, складаються при судовому вирішенні суперечок, що виникають у особливої сфері - сфері управління, де одній з обов'язкових сторін є орган структурі державної влади

У зв'язку з розрізненістю адміністративно-процесуальних норм, відсутністю єдиного адміністративно-процесуального кодексу важко говорити про суворої системі права адміністративної юстиції Усе це суперечки з органами структурі державної влади, мсу та інші як і судах загальної юрисдикції, і у арбітражних судах та інших Спостерігається єдність процесу як у суді загальної юрисдикції, і у судах арбітражної системи Спробуємо окреслити потреби, з якими ми зіштовхнемося щодо курсу На нас чекає вивчити ряд правових інститутів інститут скарги чи інституція адміністративного позову, інститут

провадження у справам про адміністративні правопорушення; усвідомити принципи адміністративної юстиції; скласти уявлення доведенні по адміністративному справі, досліджувати поняття докази декларативності й низку інших важливих питань.

У зв'язку з викладеним спробуємо дати визначення предмета науки адміністративної юстиції. Це насамперед административно-процессуальное право в статиці; практика застосування процесуального законодавства, перспективи його розвитку історичний досвід його розвитку на Росії і близько інших країнах.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27