Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Административно-процессуальное право РФ

Реферат: Административно-процессуальное право РФ

До Про М Т Р Про Л Ь М И Є У Про П Р Про З И

1. Вивчити рекомендовану літературу, і дати визначення поняття «адміністративний процес». У чому, на мою думку, полягає особливість адміністративного процесу? Пояснити з прикладу свою думку.

2. По довільній фабулою від імені посадової особи, уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення, винести постанову про про призначення адміністративного покарання за результатами розгляду у відповідно до встановлених законодавством вимогами.

3. Від імені органу реєстрації прав на нерухомого майна і операцій із ним привести перелік необхідних документів здійснення державної реєстрації речових прав на нерухомого майна купленої громадянином Фокіним Андрієм Івановичем дачі в дачному кооперативі «Врожай», який би за адресою Московська область, Подільський район, село Чегодаево.

Який державний орган уповноважений здійснювати реєстрацію прав на нерухомого майна і операцій із ним?

Пояснити, навіщо необхідний кожен із документів наведеного переліку?

З а буд а год а

У вестибуль станції метро «Кузнецький міст» ввійшов чоловік, який сильно валандався, наражався на які йдуть попереду пасажирів, бруднив їх, оскільки його одяг була брудна, і намагався безоплатно проїзду пройти через турнікет на ескалатор. Контролер АКП не пропустив його й запропонував піти зі станції і додому іншим транспортом. Чоловік нецензурно висловився на адресу контролера і ФДМ продовжував намагатися пройти на ескалатор. Контролер викликав співробітника міліції.

Дайте юридичний аналіз ситуації, запропонуйте послідовність дій посадових осіб під час розгляду цієї справи. Яке має бути адміністративне покарання? Хто може накласти дане покарання?

------------------------------------------

Питання № 1

Вивчити рекомендовану літературу, і дати визначення поняття «адміністративний процес». У чому, на мою думку, полягає особливість адміністративного процесу? Пояснити з прикладу свою думку.

Метою питання є з'ясування поняття та сутність адміністративного процесу, і навіть виявлення основних принципів адміністративного про цесса.

Перш ніж можливість перейти до розгляду названих у просов, необхідно зробити деякі термінологічні пояснення.

Процес - сукупність послідовних дій, скоєних задля досягнення певного результату; порядок здійснення будь-якої діяльності. У та кому розумінні кажуть, наприклад, про законодавчому, бюджетному, землеустроительном процесі голосування та т. п.

Оскільки виконавча влада реалізується у раз особистого роду діях, сукупно характеризуемых як государственно-управленческая діяльність, остільки є необхідні підстави у тому, щоб її також розглянути з процесуальних позицій. Це означає, що це вид державної діяльності має процес суальную форму.

З юридичних позицій процес своїм призначенням має реалізацію норм матеріального права. З даної методологічної позиції, діяльність із реали зации матеріальних адміністративно-правових норм так можна трактувати як адміністративного про цесса. У цій розумінні він призначений у тому, щоб забезпечити застосування зазначених правових норм у сфері державного управління цілях досягнення юридичних результатів (наслідків), гаданих диспозицією норми, тобто відповідних правил належного поведінки.

З юридичних позицій процес своїм призначенням має реалізацію норм матеріального права. З даної методологічної позиції, діяльність із реалізації матеріальних адміністративно-правових норм так можна трактувати як адміністративного процесу. У цій розумінні він призначений у тому, щоб забезпечити застосування зазначених правових норм у сфері державного управління цілях досягнення юридичних результатів, гаданих диспозицією норми, тобто відповідних правил належного поведінки.

Ця функція становить прерогативу суб'єктів виконавчої діяльності, здійснюваної в процесуальної формі. Саме такій формі відбувається юридично владна реалізація завдань та зняття функцій виконавчої. Але процес права застосування не зводиться тільки в забезпечення дотримання відповідних правил поведінки (диспозиції). У однаково частку суб'єктів виконавчої доводиться реалізація санкцій матеріальних адміністративно-правових норм. Відповідно може бути двоякий підхід до розуміння сутності та призначення административно-процессуальной діяльності, саме: правозастосовний і правоохоронний.

При характеристиці адміністративного процесу, передусім, необхідно враховувати загальні якості, властиві цим двох напрямах його практичного втілення у повсякденної государственно-управленческой діяльності. Ці якості перебувають у прямій залежність від основного ознаки процесу у його юридичному розумінні, і навіть органічно пов'язані з визначальними властивостями діяльності з практичної реалізації виконавчої. Останні знаходять свій вияв у юридичної уладності і однобічності волевиявленні відповідними суб'єктами виконавчої. Административно-процессуальная діяльність неспроможна здійснюватися поза впливу цих властивостей, оскільки він фактично проявляється як із елементів, характеризуючих виконавчу владу динаміці (поруч з формами, методами її здійснення тощо.).

Є ще одну важливу обставину, не враховуючи якої не можна зрозуміти сутність адміністративного процесу, відповідно, административно-процессуальной діяльності. Суть його у тому, що реально адміністративно-правові взаємини сприймаються лише як процесуальні. Це означає, що із особливостями зазначеного виду правових відносин отримують своє вираз, насамперед і головним чином процесуальної формі.

Слід зазначити, у цілому проблема адміністративного процесу досі ми не повністю вирішена як у теоретичному, це у законодавчому чи такому юридичному варіанті.

При характеристиці суті Доповнень і особливостей адми ні стративного процесу, необхідно попередньо оп реде лити ставлення до термінам «процес» і «виробництво». Це потрібно зробити у зв'язку з тим, що у літератури з адміністративному праву висловлені раз особисті судження щодо цього. Так, на думку Салищевой М. Р. , виробництво - це поняття ширше, ніж процес. Вона пропонує розрізняти администра тивное виробництво, як процес застосування администра тивно правових норм, як процес діяльності исполнительно-распорядитель ных органів прокуратури та адміністративний процес, як діяч ность з вирішення спорів і примі нению заходів принуж дения.

Інша думка полягає у надання названим термінам прямо протилежних значень. Цю позицію видається більш правильної, оскільки вона спирається на існуючу законодавчу практику, що стосується процесів громадянської непокори і кримінального. Нагадаємо у зв'язку з цим, що, наприклад, граж данско-процессуальный кодекс РФ, регулюючий громадян ський процес, розрізняє у ньому кілька виробництв. Аналогічна кар твань і з уголов ным процесом, що у відповідність до кримінально - про цессуальным кодексом РФ включає низку виробництв: виробництво суді першої інстанції; виробництво наглядової інстанції; провадження у справах несовер шен нолетних тощо. буд.

Для адміністративного процесу не доводиться змінювати зі тримання понять «процес» і «виробництво». Соот ноші ние названих понять у принципі зберігається як загальне та особливе: виробництво - частина процесу, про цесс - є сукупність виробництв. Отже, якщо производ ство - то це вже діяльність, що з дозволом певній, порівняно вузької групи однорідних справ, скажімо справ про адміністративних на рушениях.

У традиційному значенні поняття «процес», зазвичай, ототожнюється з діяльністю судових установ з розгляду і вирішенню конкретних кримінальних, цивільних, трудових та інші справ (кримінальний і суто цивільна процес). Однак у подібному розумінні процес зводиться тільки в правоохоронної діяльності, складової головний зміст функцій правосуддя. Якраз у такому аспекті визначається функционально-компетенционное зміст судової влади (ст.118 Конституції РФ). Зблизька подібних справ суд реагує на відхилення від вимог матеріального права, тобто. здійснює судову юрисдикцію, застосовуючи санкції відповідних правових норм.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5