Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адміністративна скарга як захисту прав граждн від незаконних діянь (бездіяльності) посадових осіб і специфіка її правовим регулюванням в митних органах

Реферат: Адміністративна скарга як захисту прав граждн від незаконних діянь (бездіяльності) посадових осіб і специфіка її правовим регулюванням в митних органах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОЛЛЕДЖ ПРАВОВЕДЕНИЯ І ПСИХОЛОГІЇ

кафедра державного права

Выпускная робота бакалавра:

Тема: «Адміністративна скарга як захисту громадян незаконних діянь посадових осіб»

студента 4-го курсу

Йолкіна Іллі Сергійовича

Науковий керівник:

Воронков Володимире Олександровичу

Санкт-Петербург

2002 р.

План

1. Запровадження

2. Глава 1. Адміністративна скарга.

3. Оскарження дій посадових осіб що порушують правничий та свободи громадян.

4. Право громадянина на адміністративну скаргу

5. Провадження у адміністративним скаргам громадян

· Глава 2. Відшкодування шкоди заподіяної незаконними діями посадових осіб

1. Право громадян відшкодування збитків заподіяної незаконними діями посадових осіб

· Механізм відшкодування збитків заподіяної незаконними діями посадових осіб

· Глава 3. Скарга в митному праві.

1. Адміністративна скарга в митному праві.

2. Проблеми провадження у адміністративним скаргам громадян, у митну службу.

· Укладання.

· Бібліографія

Запровадження

Будь-які громадські витрати, чи це бідність чи злочинність, є витрати громадської організації, витрати організації громадських інститутів, якими є держава й державний апарат. З'явившись 1905 року біля підніжжя цивілізації з взаємного потягу людей до гуртожитку, держава давно перестав бути частиною громадянського суспільства. Відчуження проявляється тим більше, ніж слабше організація структурі державної влади.

Особлива роль здійсненні структурі державної влади належить державному апарату. Йому покладено владні і управлінські функції із забезпечення і зміцненню законності та правопорядку, охороні правий і інтересів громадян. За довгі роки панування адміністративно-командної системи державний апарат виявився вражений тяжкими недугами, згубно які позначилися на життєздатності всього суспільства, пошатнувшими основи суспільного ладу й національну безпеку.

Зловживання владою, казнокрадство старі як війни, епідемії і проституція. Якщо є доступом до соціальним благ, завжди виникає спокуса використовувати в особисті інтереси, що зазначав ще Ш.-Л. Монтеск'є, у знаменитій трактаті “Про дух законів” писав: “Кожна людина, у якого владою, схильний зловживати ею”1. Бажання скористатися своїм службовим становищем сучасної чиновника - нітрохи незгірш від, ніж в давньоримського бюрократа. І, як і сумно це визнавати, ніякому суспільству не вдавалося позбутися побічних дефектів свого розвитку. Проте це зовсім значить, що його безсило боротьби з найгіршими з своїх пороків.

Світ тісний. Сьогодні від якості роботи державної машини, компетентності, сумлінності, чесності його посадових осіб залежить доля мільйонів людей.

На жаль, норми законодавства, встановлюють відповідальність для посадових осіб, багато в чому застаріли і відповідають завданням у суспільному розвиткові, хто стоїть нині. Практичну базу склали укази президента Російської Федерації, федеральні закони, кодифіковані законодавчі акти у частині, задовольняє мети даної роботи, і роз'яснення Пленуму Верховного Судна, безумовно - Конституція Російської Федерації й молодіжні проекти федеральних законів. Слід визнати, що прогалини у законодавстві найчастіше заповнюються адміністративними актами управління і негласними правилами поведінки посадових осіб, що посилює проблему автономізації адміністративної системи, сприяє корупції та ослаблення громадського контролю за державою. Попереду непроста робота з удосконалювання законодавства надають у цій галузі

Оскарження діянь П.Лазаренка та рішень органів виконавчої влади і їх посадових осіб

Задля більшої законності у діяльності органів виконавець іншої влади важливе значення мають особисті громадян зі скаргами, пропозиціями та заявами. Виступаючи у особистому каче стве, як приватна особа, з власної ініціативи, кожен гражда нин вправі оцінювати діяльність органу виконавчої, будь-якої посадової особи чи державного службовця з погляду її законності та результативності. Конституція встановлює, кожен вправі захищати своїх прав і свободи всіма засобами, не забороненими законом (ст. 45), громадяни РФ заслуговують обра щаться особисто, і навіть спрямовувати індивідуальні і колективні звернення до державні органи влади та органи місцевого самоуправле ния (ст. 33).

Скарги — це громадян щодо порушення їх субъек тивных права і свободи. Пропозиції і заяви мають іншу право вую сутність — де вони пов'язані з порушенням суб'єктивних прав громадянина, а найчастіше носять критичний характері і, як вважають автори їх, спрямовані на поліпшення діяльності органів виконай тельной влади, їх посадових осіб, державних службовців.

Громадяни мають можливість оскаржити будь-які незаконні дей ствия і акти, порушують їх суб'єктивні правничий та інтереси. Благо даруючи правовій основі скарги набувають якості правового средст ва, з допомогою якого здійснюється своєрідний контролю над ра ботой персоналові та керівників органів виконавчої. Одночасно скарги — важливе засіб охорони прав особистості, ук репления зв'язків державної машини з населенням, істотний ный джерело найрізноманітнішої інформації. Вони є еф фективным інструментом протидії бюрократизму, корруп ции, посадовим зловживань і правопорушень. Звертаю щиеся зі скаргами повинні будуть отримувати обгрунтовані відповіді, в якому було, де порушено прав людини, відповідні органи зобов'язані терміново втрутитися та забезпечувати виконання закону.

Існує дві порядку розгляду та ліквідації скарг граж дано — адміністративний і судовий.

До органів виконавчої щорічно надходить велике до личество скарг за приводу різних порушень їх прав. У його дорученні 5 лютого 2001 г.2 до керівників органів виконавчої влади суб'єктів Федерації, Уряду і повноважним представникам Президента РФ в федеральних округах, У. У. Путін зазначив серйозну і предметну критику громадянами органів влади усіх рівнів, що є у тому зверненнях, що і вважає свідчить у тому, що має рацію і свободи людини належним не забезпечуються. У його зверненні він також зазначив необхідність, з метою всілякої захисту політичних економічних та соціальних прав особистості, прийняття рішучих заходів для підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, посилення роль керівників органів державної влади самоврядування, в активному використанні сучасної роботи зі зверненнями громадян.

Дане Доручення президента Російської Федерації орієнтує федеральні органи виконавчої на критичний аналіз накопиченого досвіду роботи зі зверненнями громадян як найважливішу складову реалізації її конституційні права. Вказується вимушені зосередження зусиль на підвищенні якості праці, зміцнення виконавчої дисципліни, модернізації форм і методів роботи, глибокого вивчення і врахування настроїв, думок різних категорій груп населення за підготовці управлінських рішень та законодавчих ініціатив. Невід'ємним умовою вдосконалення роботи зі зверненнями громадян є здійснення її з урахуванням галузевих і функціональних принципів управління, верховенства правових і соціальних економічних важелів, відповідно до затвердженими положеннями про федеральних органах виконавчої.

Указом від 3 квітня 1997 р. було затверджене Положення

«Про управління президента Російської Федерації роботи з зверненнями громадян». Воно покликане аналізувати і узагальнювати питання, які громадяни ставлять у листах і особистому прийомі; здійснювати оперативне і періодичне інформування Президента, Голову Уряди, керівників федеральних органів виконавчої про кількість і характері звернень громадян; готувати з урахуванням аналізу та узагальнення звернень громадян пропозиції щодо усуненні причин, що породжують обгрунтовані скарги; поставши ить необхідні матеріали з метою висвітлення засобах масової інформації підсумків звернень громадян; вивчати досвід роботи відповідних органів прокуратури та інших держав.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6