Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства і торгівлі

Реферат: Адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства і торгівлі

Володимирський юридичний інститут

Мін'юсту Росії

Кафедра: «Адміністративного права

й адміністративної деятильности ОВС»

Курсова робота на задану тему:

«Адміністративні правопорушення у сфері

жилищно-комунального господарства і торгівлі»

Выполнил: к-т 2а курсу

Ананьин П.О.

Перевірив: п/п-к вн. сл.

Плышевский В.А.

Володимир 1999 р.

ПЛАН

1. Запровадження.

2. Адмтнистративные правопорушення у сфері торгівлі, і фінансів.

1. Незаконний продаж товарів чи інших предметів.

2. Дрібна спекуляція.

3. Незаконний відпустку чи придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів.

3. Адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою.

1. Порушення порядку постановки на облік і термінів заселення житлових будинків культури та житлових приміщень.

2. Порушення правил користування житловими приміщеннями.

3. Будівництво об'єктів нерухомості без врегулювання будівництво

4. Порушення правил на благоустрій міст та інших населених пунктів.

5. Ушкодження чи самовільна вирубування зелених насаджень у містах.

4. Укладання.

I.

Торговельна сфера, як і житлова – одну з найважливіших складових частин економіки Росії. Житлова сфера - ця галузь народного господарства, що включає у собі будівництво і реконструкцію жител, споруд й елементів інженерної та інфраструктури, управління житловим фондом, його утримання і ремонт.

Житлова реформа має ключове значення у загальне успіху економічної реформи, зниження інфляції, скорочення дефіциту державного бюджету, стабілізації грошового звернення з допомогою акумуляції приватних засобів на спеціальні рахунки і збільшення власного житла, поліпшення територіального розподілу трудових ресурсів. Це усвідомлюють усі, але житлова проблему продовжує найбільш гострої із усіх соціальних проблем.

Торгівля — основний товаропроводящий канал, найбільше схильна впливу початку ринкових відносин. цій сфері особливо активно проводяться процеси приватизації, у результаті переважний раніше державний сектор торгівлі фактично витіснений різними видами комерційної, кооперативної і приватної торгівлі, і торгово-посередницької діяльності. Держава прагне зберегти свій впливом геть торговий оборот переважно лінією його найпринциповіших позицій, що знаходить своє вираження насамперед у рамках встановлення правових основ єдиного ринку. І тому потрібні чинних законів. Причому у центрі уваги федеральних органів виконавчої — проблеми оптової торгівлі. Що ж до роздрібної торгівлі, то основні питання та функціонування її системи ставляться переважно до компетенції органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

Нині приватизовано переважна більшість підприємств роздрібної торгівлі. Широке торгівлі поширення набули торгові товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Одночасно бурхливо розвинулася ринкова торгівля у її найрізноманітніших варіантах. Прилавки крамниць та оптових торгових підприємств перенасичені товарами імпортного виробництва, далеко ще не бездоганного за якістю.

Ці та багато інші умови функціонування вітчизняної торгової системи закономірно вимагають підвищення ролі державного фінансового контролю як за рівнем організації торгового обслуговування, а й, передусім — якості реалізованої через мережу продукції. Система подібного контролю різноманітна.

У своїй роботі я постараюся розглянути питання адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою, соціальній та сфері торгівлі, і фінансів. Я постараюся проаналізувати частина статей регулюючих правовідносини у тих сферах. Такі правопорушення досить серьёзны вледствии те, що вони підривають країни. У сфері житлово-комунального господарства впливає на загальний стан життя в країні, її благоустрій. Ці правопорушення вимагають досить серйозного підходу й остаточного врегулювання.

Правопорушення які скоювалися у цій сфері в момент є такими, деякі можуть - їх назвати незначними. Але всього цього є пояснення і це постараюся дати раду цьому.

II.

Товарное звернення української й фінанси є невід'ємними елементами економічної системи суспільства. Їх стан та розвитку багато в чому визначають успіх розпочатих нашій країні економічних реформ. У той самий час проведення корінних економічних перетворень передбачає вдосконалення фінансової складової діяльності держави й товарного звернення, зокрема і такий крок його форми, як торгівля.

Торгівля є основним формою розподілу предметів споживання країні. Стан товарного звернення, справедливості закидів у розподілі товарів народного споживання, рівень задоволення матеріальних запитів людей великою мірою залежить від функціонування системи торгівлі, з посади її предприятий.1

Громадські відносини, складаються у сфері торгівлі, і фінансів, охороняються нормами кримінального, громадянського, фінансового і адміністративного права.

Норми адміністративного права, які формулюють склади адміністративних правопорушень, зазіхаючи для цієї відносини, систематизовано главі 12 КоАП РРФСР, зберігають у Законі СРСР від 31 жовтня 1990 р. «Про посилення відповідальності за спекуляцію, незаконну торгову діяльність й за зловживання торгувати», соціальній та податкове законодавство та інших нормативні акти.

Безпосередніми об'єктами посягательствауказанных правопорушень є: відносини распределениятоваров і товарне звернення, нормальна робота предприятийторговли (ст. ст. 146. 147. 148, 149, 150, 150', 1502, 151, 152, 155 та інших.); зав'язуванні фінансових відносин (ст. ст. 153, 154, 156' та інших.); громадські форми ведення господарства (ст. ст. 156, 157).

Скоєння значній своїй частині названих правопорушень є протиправним засобом вилучення нетрудових доходів. Додатковим безпосереднім об'єктом їх зазіхання може бути матеріальні громадян (покупців, замовників) і держави.

Об'єктивний бік адміністративних правопорушень, передбачених ст. ст. 146, 147, 148, 149, 150', 153, 154, 155, 156, 157, виявляється у діяннях, що порушують спеціальні правила (торгівлі, придбання будівельних матеріалів, про валютні операції), встановлені законодавством та інші підзаконних актів. У зв'язку з цим кваліфікація таких правопорушень передбачає з'ясування працівниками міліції відповідних правив і вказівку в процесуальних документах (протоколах) найменування нормативних актів і статей (пунктів), містять порушені правила.

З суб'єктивної боку абсолютна більшість аналізованих правопорушень характеризується навмисної формою провини. Суб'єкт значній своїй частині правопорушень, скоєних у сфері торгівлі, і финансов,—общий, а правопорушень, передбачених ст. 146 («Порушення працівниками підприємств торгівлі, і комунального харчування правил торгівлі»), ст. 147 («Порушення правил торгівлі спиртними напоями»), ст. 148 («Порушення порядку продажу вогнепальної гладкоцівкової мисливської зброї»), ст. 155 (незаконний відпустку бензину, і інших паливно-мастильних матеріалів), характерно наявність спеціального суб'єкта (працівник відповідного підприємства).

Скоєння значній своїй частині аналізованих правопорушень є протиправним способом вилучення нетрудових доходів.

Громадська небезпека багатьох правопорушень, включених до розділу 12 КоАП РРФСР, обумовила встановлення кримінальної відповідальності у випадках їх повторного скоєння. Так, вчинення діяння, передбаченого ст. 147 («Порушення правил торгівлі спиртними напоями»), працівниками торгових підприємств чи підприємств комунального харчування повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення би за таке порушення кваліфікується як злочин передбачене ст—УК РРФСР. Деяние, передбачене ст. 156" КоАП РРФСР («Ухиляння від. подачі декларації про доходи»), досконале обличчям після накладення нею адміністративного стягнення би за таке ж порушення, кваліфікується з ознаками злочину, передбаченого ст. 162 У До РРФСР.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7