Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адміністративні суди для РФ

Реферат: Адміністративні суди для РФ

Міністерство загального користування та професійної освіти

Московська Державна Юридична Академія

Кафедра адміністративного права

Адміністративні

Суди до

Курсова робота

Студентки 3 курсу

8ой групи

Демидової З. У.

Науковий керівник:

доцент Калініна Л. А.

Москва 2003

Зміст

Вступление…………………………………………………………………………………….стр.3

I. Необхідність створення адміністративних судов……………………………стр. 3

II. Адміністративна юстиція за царської Росії та СРСР…………………… стор. 5

III. Адміністративна юстиція у Росії….……………………… стор. 10

IV. Наукове обгрунтування інституту адміністративної юстиції, у науці

адміністративного права…….………………………………………………….стр. 11

V. Адміністративно-процесуальний кодекс……… …………………….…… стор. 17

VI. Проект ФКЗ «Про федеральних адміністративні суди до»……… …… .стор. 21

Заключение……………………………………………………………………………………стр. 25

Список використаної літератури……………………………………………………… .стор. 26

Вступ

Багато суперечок і порушень законності є у нашому житті. У тому числі чимало адміністративних справ. У торік їх кількість перевищила 350 тисяч. У тому числі 3889 справ за скаргам і визнання незаконними правових актів, 134355 - до дій посадових осіб і колегіальних органів влади, управління і громадських організацій об'єднань, 83427 - до махлярства податкового законодавства, 2320 - до махлярства виборчих правий і т.д. Ці дані навів голова верховної суду РФ В'ячеслав Лебедєв під час проекту федерального закону "Про адміністративні суди Російській Федерації" в Вищої школі економіки.

Конституцією та федеральним конституційним законом "Про судочинної системи Російської Федерації" передбачено адміністративне судочинство й освіту федеральних спеціалізованих судів. Такими і буде адміністративні суди, що входять до систему судів загальної юрисдикції. Це - судова колегія по адміністративних справах Верховним судом Росії, це - федеральні окружні адміністративні суди , це - судові колегії по адміністративних справах верховних судів республік та інших суб'єктів Федерації, нарешті, федеральні міжрайонні адміністративні суди.

З'явиться можливість втрачена у морі справ такі, пов'язані з привселюдними відносинами. Та й суди будуть компетентно вирішувати такі справи. Чим займатимуться адміністративні суди? Вони мають розглядати публічно-правові суперечки у сфері управління й касаційної скарги до дій і рішення органів виконавчої влади і посадових осіб. Суди вплинути на запобігання й усунення порушень законності, з одного боку, вдасться зміцнити гарантії прав громадян - з іншого. Адже й спірні акти центральних і місцевих органів, помилкові рішення виборчих комісій суперечки між державними органами, й багато іншого відбивають невисокий рівень діяльності публічних інститутів. Права й інтереси громадянина й суспільства мали бути зацікавленими надійно захищені, адже влади служать їм.

I. Необхідність створення адміністративних судів

Реформування основ конституційного ладу Росії потребує нових підходів у дослідженні кожної галузі державної влади насамперед виконавчої, як влади найближче яка перебуває населення і як наслідок частіше порушує правничий та свободи громадян. Серед форм і засобів контролю за органами виконавчої чільне місце повинен займати інститут адміністративної юстиції, є ефективним засобом захисту права і свободи громадян.

У царської Росії інститут адміністративної юстиції лише складався і 1917 рік застав їх у недобудованому стані. У використовувалися елементи даного інституту - частково до розгляду і задоволення адміністративних скарг громадян, але переважно реалізації ефективнішого контролю над діяльністю державної машини. Проте і, сутнісно, домінуючим засобом захисту правий і встановлених законом інтересів громадян виступав у царської Росії та СРСР контроль "згори", тобто. контроль державні органи, як-от прокуратура, державні інспекції тощо. Негативна сторона даної контрольної діяльності полягала (і є) у цьому, що вищі органи який завжди можуть побачити дії і рішення, порушують правничий та свободи громадян, оскільки такі порушення може бути візуально непомітними контролю "згори". Тільки сам громадянин, чиї правничий та свободи нехтуються вищим обличчям (органом держави) як бачить, а й відчуває що творилась щодо його "адміністративну неправду".

З часів у його державах, у яких правлячий шар розумінням ставився до питання взаємовідносини між пануючими і підвладними і намагався зробити ці відносини більш гармонійними, а становище держави - понад стійким, він надавав громадянам (підданим) декларація про самозахист, саме право оскаржити дії (рішення) посадових осіб, у компетентний державний орган. У у Стародавньому Римі - це закріплене за римським громадянином право апеляції до народного зборам, московському державі - право кожного підданого царя подавати чолобитну в Челобитный наказ чи Боярскую думу, у СРСР - цього права скарги, закріплене за громадянами на конституційному рівні. Дане суб'єктивне право, яка також є природженим і невідчужуваним, послужило основою створення у Європі межі ХVIII-ХIХ століть інституту адміністративної юстиції, у якому цього права поставили на міцну процесуальну основу який став у ХIХ-ХХ століттях атрибутом правової держави.

Сьогодні інститут адміністративної юстиції, у Російської Федерації перебуває на стадії початкового формування. Цей інститут може і має сприйматися не чимось чуже, зайшле з Росією із Заходу, але, як правове засіб, має коріння у історичному укладі же Росії та одночасно правове засіб надання допомоги кожній людині, що у стані конфлікту з осередками влади. На актуальність формування у країні системи органів адміністративної юстиції, у час вказують не тільки ученые-административисты, а й фахівці з галузі конституційного, громадянської непокори і інших галузей права. У цьому слід зазначити роботи таких учених, як Ю.А.Тихомиров, Н.Г.Салищева, М.С.Студеникина, Д.М.Чечот, Ю.А.Дмитриев, Ю.Н.Старилов, Н.Ю.Хаманева, К.С.Бельский, В.В.Бойцова та інших.

Хоча у федеральному конституційному законі від 31 грудня 1996 р. "Про судочинної системи Російської Федерації" передбачається введення у країні адміністративного судопроизводства[1], а Посланні президента Російської Федерації Федеральному Собранию "Порядок при владі - лад у країні" від 6 березня 1997 р. обгрунтовується необхідність прийняття Административно-процессуального кодексу Російської Федерации[2], практичних кроків у цій галузі, на жаль, немає. Парадоксально, але факт: поки що необхідно доводити можливість й необхідність адміністративної юстиції для раціональної і заснованій на законі діяльності державної машини всіх рівнів влади.

Якщо початку ХХ століття у країнах, ще тривали дискусії щодо інституту адміністративної юстиції, то час необхідність її як специфічної судової діяльності, тісно що з діяльністю органів виконавчої, сумніву не піддається, функціонування інституту адміністративної юстиції оформлено доктринально, закріплено законодавчо, і підтверджено правозастосовчої практикою.

II. Адміністративна юстиція за царської Росії та СРСР

При характеристиці інституту адміністративної юстиції, у сучасному російському юридичної літературі домінує метод порівняльного правознавства. Описываются адміністративні суди Франції та Німеччини, адміністративні трибунали Англії й США, відзначаються їх переваги та недоліки. Тим більше що майже хто б використовує сравнительно-исторический метод дослідження, і бюджетні установи адміністративної юстиції царської Росії залишаються забутими для правознавства нашого часу. Коли викладають історію адміністративної юстиції, у царської Росії, то одні автори починають її з реформ 60-70 років в XIX ст., інші більш ґрунтовні - з епохи Петра I, цілком ігноруючи ХVI--ХVII століття Московської держави. Проте саме ці століття з перервами у діяльності функціонував Челобитный наказ, найважливіше урядову установу у системі московського управління. Він виконував такі функції: а) приймав чолобитні (позови приватних осіб) щодо рішень посадових осіб на той час - дъяков, піддячих, воєвод тощо. б) піддавав суду тих, ким подавалися чолобитні; в) контролював діяльність інших урядових установ. Тому є підстави думати, у Росії, як і у державах Західної Європи, зачатки адміністративної юстиції зустрічаються у середні віки.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8