Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адміністративна відповідальність

Реферат: Адміністративна відповідальність

року міністерство освіти Російської Федерації

Ставропольский державний університет

Юридичний факультет

Кафедра конституційного і журналіста міжнародного права

Курсова робота

на уроках: «Адміністративне право»

на задану тему: «Адміністративна відповідальність»

Выполнил: студент 3 курсу

34 групи очного відділення

Корчагін Н.C.

Перевірив: доцент, к.ю.н.

Кудряшов К.В.

Ставрополь-2002г.

Зміст

1. Запровадження

2.Административная відповідальність: поняття, співвідношення з инными видами юридичну відповідальність

3.Основания виникнення адміністративної відповідальності ще , її принципи. Співвідношення адміністративної відповідальності ще і адміністративного покарання

4.Структура Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Джерела законодавства про відповідальність

5.Административное правонарушение:понятие склад, отграничение від злочину

6.Виды адміністративних правопорушень, їх класифікації

7.Заключение

Запровадження

Серед юридичних методів боротьби з правопорушеннями важливе останнє місце посідають адміністративні способи боротьби, зокрема притягнення до адміністративної відповідальності ще осіб, які роблять адміністративні правопорушення.

Багато років роль адміністративної відповідальності ще боротьби з правопорушеннями поступово підвищувалася, а із другої половини 80-х рр. ця тенденція проявилася ще активніше. Зросло фактичне використання багатьох складів адміністративних правопорушень. Вона стала більш суворої, збільшилися санкції за багато порушення. Різко розширено перелік дій, скоєння яких винні можуть бути піддані адміністративним санкціям. Насамперед, це відбувається через встановлення адміністративної відповідальності дії, які раніше взагалі вважалися адміністративними правопорушеннями (порушення виборчих прав, правил укладення міжнародних договорів, неповагу до суду тощо.).

Розширення адміністративної деликтности йде шляхом введення адміністративної відповідальності правопорушення, що раніше не зізнавалися злочинами (декриміналізації), дисциплінарними правопорушеннями, цивільно-правовими деліктами. З'явилося багато норм, які адміністративної відповідальності юридичних за адміністративні порушення.

Сказане тут підкреслює важливий висновок: адміністративні правопорушення пов'язані з функціонуванням багатьох сотень тисяч чоловік, громадян, фізичних юридичних осіб, безпосередньо зачіпають їх корінні життєві інтереси й потреби, оскільки проникають в усі без винятку царини життя та управління.

Названі перетворення, які докорінно змінили образ країни, з урахуванням, звісно, й інших чинників і умов, є головним спонукальним мотивом, який зумовив необхідні розробки та прийняття нового Кодексу РФ про адміністративні правопорушення. КоАП РФ – це нове і великі етап по дорозі демократизації і гуманізації російського законодавства про адміністративні правопорушення. Прийняття нового КоАП РФ справило величезний впливом геть поняття адміністративної відповідальності ще, її принципів, і т.д. Вищевикладене цікавий до аналізованої проблемі. Діяльність матеріал представлений, а точніше зроблено спробу викласти зазначену тему відповідно до прийнятим КоАП.

2.Административная відповідальність: поняття, співвідношення з іншими видами юридичну відповідальність.

Адміністративна відповідальність – активний елемент виконавчо-розпорядчої діяльності. Вона забезпечує регламентацію і здійснення управлінської волі держави. Оскільки об'єктом і суб'єктом управління є люди, їх воля, свідомість, відчуття провини і звички здатні активно формувати відповідальне поведінка особистості. Суб'єкти адміністративно-правових відносин пов'язані між собою взаємними правами і обов'язками, отже, відповідають друг перед іншому. У цьому сенсі відповідальність охоплюють поняттям обов'язки (необхідності) давати звіт у діях. Таке широке підхід до проблеми відповідальності у літературі іноді критикується. У цьому або посилаються цього разу вже сформовані уявлення або те що, що: «не важко буде визначити специфіку власне юридичної ответственности»[1].

Адміністративна відповідальність носить державний характер, тобто. регламентується і забезпечується відповідними юридичними вказівок. Насамперед, є джерелом інформації про належному поведінці. Але, оскільки реальне юридично значиме відповідальне поведінка службовців органів управління і громадян залежить від рівня половини їхньої правосвідомості інтересів волі, нормами права, правозастосувальними актами регламентуються заохочувальні, попереджувальні і пресекательные заходи юридичного впливу учасників адміністративних правовідносин. Спільно ці владні веління складають у зовнішній правової механізм регулювання юридичну відповідальність.

Адміністративна відповідальність як і взагалі всяка юридичну відповідальність, - це философско-социологическое поняття, що відбиває ставлення особистості, колективу та суспільства на конкретних управлінських ситуаціях. Юридична зміст відповідальності може бути відірване її индивидуально-волевого висловлювання, оскільки здійснення адміністративно-правовій обов'язки можливе лише з урахуванням індивідуальної волі учасників адміністративних правовідносин. Адміністративну відповідальність можна охарактеризувати як: «регламентовану нормами і правоприменительную актами систему громадських відносин, які забезпечують виконання адміністративно-правовій обязанности»[2].

Отже, адміністративна відповідальність – вид юридичну відповідальність, що у застосуванні уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративного стягнення до обличчя, яке здійснило правопорушення. Адміністративна відповідальність має ознаками властивими юридичну відповідальність взагалі.

У той самий час у законодавстві загальні ознаки юридичну відповідальність специфічно переломлюються стосовно адміністративної відповідальності ще, і навіть закріплюються ознаки, характерні саме з цього виду відповідальності.

У цілому нині основні риси адміністративної відповідальності ще зводяться ось до чого:

а) адміністративна відповідальність встановлюється як законами, і підзаконних актів, чи їх нормами про адміністративні правопорушення. Отже, вона не має власну нормативно-правову основу. Норми адміністративної відповідальності ще утворюють самостійний інститут адміністративного права. На відміну від послуг цього, кримінальної відповідальності встановлюється лише законами; дисциплінарна – законодавством про працю, і навіть різними законами, підзаконних актів, що встановлюють особливість становища окремих категорій робітників і службовців; матеріальна відповідальність - законодавством про працю, цивільного законодавства, а окремих випадках нормами адміністративного права.

б) підставою адміністративної відповідальності ще є адміністративне правопорушення. Кримінальної – злочин; дисциплінарної – дисциплінарного проступку; матеріальної – заподіяння матеріальних збитків (шкоди) чи цивільно-правової делікт.

в) суб'єктами адміністративної відповідальності ще може бути як фізичні особи, і колективні освіти – кримінальні фізичні – особи; питання дисциплінарну відповідальність органів прокуратури та організацій є дискусійним. Але його постановка обгрунтована, бо передбачається обстановка відставка органів виконавчої, припинення незаконної діяльності громадських об'єднань є тощо. Природа цих заходів не визначена у законодавстві.

Фізичні особи суб'єктами адміністративної відповідальності ще можуть в ролі громадян посадових осіб, неповнолітніх тощо. Але це момент технічно нескладне її особливості.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7