Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Зоогигиенические вимоги до вирощування свиноматок

Реферат: Зоогигиенические вимоги до вирощування свиноматок

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження………………………………………………………………………… 3

Огляд літератури……………………………………………………………… .4

1. Лагерно-пастбищное зміст свиней…………………………………….5

2. Осеменение свиноматок……………………………………………………….8

3. Зміст неодружених і супоросных свиноматок……………………….….10

4. Підготовка свиноматок до опоросу і проведення опороса……………….…13

5. Свинарники-маточники……………………………………………………… 16

Укладання……………………………………………………………………… .17

Список литературы…………………………………………………………….….18

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Перш, ніж розкрити тему даної роботи, слід зазначити, що у свинарських підприємствах все поголів'я свиней з урахуванням їхньої віку, фізіологічного гніву й произ водственного призначення поділяють ми такі груп пы:

1. Хряки:

· виробники, віком від 1,5 років; проверя емые — ремонтні кнури від часу першої злучки до оцен кі їх за масі потомства (у два- чи 6-месячном віці);

· пробники, призначені виявлення маток, при що ходять в полювання;

2. Матки:

· вільні — не осемененные після вилучення поросят;

· супоросные — осемененные матки, поділяються на 3 групи:

- матки після запліднення до встановлення факти ческой супоросности,

- матки із порушенням установленої супоросностью;

- тяжелосупоросные за 7—10 діб до опоросу;

· подсосные — матки з поросятами-сосунами до 2-месяч ного, а при ранньому отъеме — до 26—45-суточного віку.

Взагалі, свиноматки виконують провідної ролі в воспроизводст ве. Від стану здоров'я залежить рівень продук тивности, перспективність розвитку свинарства і рен табельность ведення галузі.

ОБЗОР ЛІТЕРАТУРИ

  1. Т. З. Кузнєцов, У. А. Галочкин з'ясували, що селенопиран сприяє збільшення кількості лейкоцитів, обсягу еритроцитів, їх насиченості гемоглобіном. Підвищує приріст живої маси свиноматок за однакової споживанні корми досвідченою й контрольної групами свиноматок.

  1. У. А. Панкратов, У. У. Семенов з'ясували, що однократна ін'єкція сурфагона в дозі 2 мл підвищує рівень овуляції до 15 %.

  1. А. А. Шапошников, А. А. Присный, П. У. Беседин, вивчаючи ЛКПД (лікувально-профілактична кормова добавка), з'ясували, що в її застосуванні організм свиноматок меншою мірою піддається стресам останню третину супоросности.

  1. З. А. Грикшас з'ясував, чтопотомство, одержаний стрес стійких маток і кнурів відрізняється більшої живої масою при народженні, кращої збереженням поголів'я і скоростиглістю.

5. У. П. Клемин, Т.А. Родіонова наводять дані, що матки різних груп по живої масі при народженні мають достовірні відмінності. Зі збільшенням живої маси при народженні спостерігається тенденція многоплодия, молочності, маси гнізда при отъеме і поросят в гнізді два місяці.

6. Ю. Д. Клинский, Р. Ф. Жирков, У. А. Григоренко з'ясували, що високі втрати відзначено в свиней (до 42 %) при перевозі їх у комплекс через 15 – 30 діб після запліднення. Оптимально повертати маток на той комплекс щодня вилучення поросят чи через 45 – 60 днів після злучки.

7. У. Водянников у своїх дослідженнях зазначив, що осіменіння свиноматок потрібно проводити двічі: вперше пізніше трьох годин після появи полювання й до другий – вранці наступного дня, бажання в свиноматок виявляють двічі на добу з допомогою хряков-пробников.

1. ЛАГЕРНО-ПАСТБИЩНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СВИНЕЙ

Свіжий повітря, природне ультрафіолетове облу чение при літньому табірному змісті позитивно впливають на організм свиней. Щоденний випас на при легающей до табору території водночас служить не стомлюючий моционом, що сприяє ук реплению мускулатури і кістяка, покращує функцио нальную діяльність травлення і сірий дечно-сосудистой системи. Пастьба надає поклади тельное впливом геть воспроизводительные функції жи вотных. У свиноматок поліпшується оплодотворяемость, знижується число прохолостов відчутно підвищується плодючість. Поросята народжуються міцними, нормаль але розвиваються й володіють високу стійкість до захворювань.

Висновок свиней в літні табори дає можливість провести якісний санітарний ремонт в зимових приміщеннях, здійснити їх дворазову дезінфекцію (вперше після її висновку тварин і звинувачують второй—перед введенням) і просушити.

Така підготовка будинків до зи мовке забезпечує здоровий мікроклімат і ефективне заходом, профилактирующим забо левания свиней. З іншого боку, просушування і своев ременный ремонт свинарників значно подовжують тривалість їх експлуатації.

Біологічна санація стаціонарних приміщень з допомогою повного виведення тварин за літні табори і орга низация туровых опоросів роздільно основних та про веряемых маток сприяють зниження відходу поро сят-сосунов при такому контагиозном захворюванні, як вірусний (трансмиссивный) гастроентерит.

Використовуючи трав'яну рослинність пасовища, свині отримують певну кількість білка, вугіллі водов, вітамінів і мінеральних речовин, у сбаланси рованном поєднанні і добре засвоювання формі. Кро ме того, вони виривають і поїдають коріння, бульби, луко вицы рослин, хробаків, різноманітних личинок, у своїй знаходять мікроелементи, необхідних нір мальной фізіологічної діяльності організму. За такої системи змісту зайвими в додатковому запровадження у раціон низки мінеральних добавок, мікроелементів і вітамінів. На літній пе риод можна відмовитися від ферродекстранов, що застосовуються профілактики анемії у поросят, чи з край ній мері знизити загальноприйняту дозу препарату у два ра за. Проте підгодівля з суміші кісткова борошно — 40 %, крейда — 30 і поварена сіль — 30 % й не виключається, Навпаки, у такому прописи рекомендується підгодівля дорослим свиноматкам і хрякам по 50 р на добу, ре монтному молодняку — до 40, поросятам-отъемышам — 30 і сосунам — 20 р.

Для выпаca свиней використовують природничі або штучні пасовища. У цьому треба враховувати фізіологічну особливість травлення цих тварин, нездатність поїдати і перевари вать яка переросла, грубу траву із вмістом біль шого кількості клітковини. Свині поїдають лише неж ные, молоді рослини. Щоб забезпечити жи вотных відповідним зеленим кормом, необхідно вміло поєднувати природні і штучні пастби зара. Тому літні табори повинен мати, з одного боку, вільний вихід на природні пасовища, з другого — до них повинен примикати ділянку для по сівби спеціального конвеєра трав із єдиною метою бесперебой ного забезпечення свиней зеленим кормом. Земельну площа, призначену для вирощування искусст венних трав, ділять сталася на кілька ділянок. Різні сро кі посіву у тих ділянках дають можливість постійно ска шивать молоду, ніжну траву, яку свині пое дають з великим апетитом. Частіше сіють конюшину, вико-овсяную суміш, кукурудзу, жито та інших.

Зелені корми потрібно подрібнювати до розмірів трохи більше 20 мм. Зелену масу краще згодовувати в свіжому вигляді, бо навіть і трохи підсушену траву свині їдять менш охоче.

Середнє споживання свинями зеленого корми зі ставляет на добу: хрякам дорослим — 7 — 8; свиноматкам всіх етапах біологічного циклу — 8 — 10; поросятам-отъемышам до запланованих 4 мес.—1—2; молодняку у віці 4—6 міс — 3 — 4; молодняку старше 6-месячно го віку — 5 — 6 кг.

Угодьям, відведених під пасовища для свиней, не обходжено приділяти належну увагу. Щоб уникнути швидкого вытаптывания випас тварин слід на чинать після достатнього просыхания грунту, коли травостій досягне висоти 15—20 див. З цією ж метою свиней не можна випасати після сильних дощів, Після днів випасу пастбищные ділянки це лесообразно змінювати у тому, щоб підріс виправив ся травостій.

За асиметричного розподілу пасовищ треба враховувати віз раст різних груп свиней. Так, для глубокосупоросных і подсосных маток, і навіть поросят-отъемышей зазвичай відводять пастбищные ділянки ближчі один до табору, Молодняку свиней (4—6 міс. і більше), холостим мат кам й у першій половині супоросности можна відводити пасовища більш віддалені (0,5 кілометрів від табори відпочинку та далеч ше).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5