Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Групи м'язів у тварин

Реферат: Групи м'язів у тварин

Рух тваринного, переміщення частин

його тіла щодо одне одного, робота внутрішніх органів, акти дихання,

кровообігу, травлення, виділення здійснюються завдяки дея-

тельности різних груп м'язів.

У вищих тварин є три типу м'язів: поперечнополосатые

кісткові (довільні), поперечнополосатые серцеві (непроизволь-

ные), гладкі м'язи внутрішніх органів, судин та шкіри (мимовільні) .

Окремо розглядаються спеціалізовані скорочувальні образова-

ния - миоэпителиальные клітини, м'язи зіниці і цилиарного тіла очі.

Крім властивостей збуджуваності і провідності, м'язи мають сокра-

тимостью, т. е. здатністю коротшати чи змінювати ступінь напряже-

ния при порушенні. Функція скорочення можлива наявністю

в м'язової тканини спеціальних сократимых структур.

УЛЬТРАСТРУКТУРА І БИОХИМИЧЕСКИЙ СКЛАД МЫШЦ

Скелетные м'язи. На поперечному сечении про-

дольноволокнистой м'язи видно, що вона з первинних

пучків, містять 20 - 60 волокон. Кожен пучок відділений соединительно-

тканной оболонкою - перимизиумом, а кожне волокно - эндомизиумом.

У м'язі тварин налічується і від кількох сотень за кілька сотень

тисяч волокон з діаметром від 20 до 100 мкм і до 12 - 16 див.

Окреме волокно покрито істинної клітинної оболонкою - сарко-

леммой. Відразу під нею, приблизно щоп'ять мкм за довжиною, располо-

дружини ядра. Волокна мають характерну поперечну исчерченность, яка

обумовлена чергуванням оптично більш і менше щільних ділянок.

Волокно створено безліччю (1000 - 2000 і більше) щільно упако-

ванних миофибрилл (діаметр 0,5 - 2 мкм), тянущихся з кін.ХХ ст кінець.

Між миофибриллами рядами розташовані мітохондрії, де відбуваються

процеси окисного фосфорилювання, необхідних постачання

м'язи енергією.

Під світловим мікроскопом миофибриллы представляють освіти,

які з правильно які чергуються між собою темних і світлих

дисков.Диски А називаються анизотропными (мають подвійним

лучепреломлением), диски І - изотропными (майже мають подвійним

лучепреломлением) . Довжина А-дисков постійна, довжина И-дисков залежить

від стадії скорочення м'язового волокна. У кожного изотропного

диска перебуває Х-полоска, у середині анизотропного диска - менш выра-

женная М-полоска.

за рахунок чергування изотронных і анизотропных сегментів кожна

миофибрилла має поперечну исчерченность. Упорядковане ж располо-

жение миофибрилл в волокні надає ті ж самі исчерченность волокну

загалом.

Електронна мікроскопія показала, кожна миофибрилла полягає

з паралельно лежачих ниток, чи протофибрилл (філаментів) різною

товщини і фруктів різного хімічного складу. У одиночній миофибрилле насчи-

тывае.тся 2000 - 2500 протофибрилл. Тонкі протофибриллы мають попці-

річковик 5 - 8 нм і довжину 1 - 1,2 мкм, товсті - відповідно 10 - 15 нм і

1,5 мкм.

Товсті протофибриллы, містять молекули білка миозина, обра-

зуют анізотропні диски. На рівні смужки М миозиновые нитки пов'язані

найтоншими поперечними сполуками. Тонкі протофибриллы, котрі перебувають

переважно з білка актина, утворюють изотропные диски .

Нити актина прикріплено до смужці Х, перетинаючи їх у обох направле-

ниях; вони займають як область И-диска, а й заходять в проміжки

між нитками миозина у сфері А-диска. У цих ділянках нитки актина

і миозина пов'язані між собою поперечними містками, отходящими від

миозина. Ці містки поряд з іншими речовинами містять фермент

АТФ-азу. Область А-дисков, яка містить ниток актина, позначається

як зона М. На поперечному розрізі миофибриллы у сфері країв А-дисков

видно, що кожен миозиновое волокно оточене шістьма актиновыми ні-

тями.

Структурно-функциональной сократительной одиницею миофибриллы

є саркомер - який повторювався ділянку фібрили, обмежений

двома смужками Х. Він з половини изотропного, цілого анизотроп-

ного навіть половина іншого изотропного дисків. Розмір саркомера в м'язах

теплокровних становить близько двох мкм. На електронному микрофото саркомеры

виявляються чітко .

Гладкая эндоплазматическая мережу м'язових волокон, чи саркоплазма-

тический ретикулум, утворює єдину систему трубочок і цистерн .

Окремі трубочки йдуть у подовжньому напрямі, створюючи в зонах М міо-

фибрилл анастомози, та був переходить до порожнини (цистерни), опоясы-

вающие миофибриллы із широкого кола. Кілька сусідніх цистерн майже зтикається

з поперечними трубочками (Т-каналами), що йдуть від сарколеммы впоперек

всього м'язового волокна. Комплекс з поперечн.ого Т-канала і двох

цистерн, симетрично розташованих з його боках, називається тріадою.

У амфібій тріади розташовуються лише на рівні Х-полосок, у ссавців -

за українсько-словацьким кордоном А-дисков. Елементи саркоплазматического ретикулума участ-

-вуют у розповсюдженні порушення всередину м'язових волокон, і навіть

в процессах-сокращения і розслаблення м'язів.

У 1 р поперечнополосатой м'язової тканини міститься близько 100 мг

скорочувальних білків, переважно миозина і актина, образуюших

актомиозиновый комплекс. Ці білки нерозчинні у питній воді, але може бути

экстрагированы розчинами солей. До іншим сократительным білкам отно-

сятся тропомиозин і комплекс тропонина (субъединицы Т, 1, З), утримуючи-

шиеся в тонких нитках.

У м'язі містяться також миоглобин, гликолитические ферменти і

інші розчинні білки, які виконують сократительной функції

3. Белковый склад кістякової м'язи

Молекулярна Зміст.

Білок маса, дальтон, білка, %

тис.

Миозин 460 55 - 60

Актин-р 46 20 - 25

Тропомиозин 70 4 - 6

Комплекс тропонина (ТпТ, 76 4 - 6

Тп1, Тпс)

Актинин-и 180 1 - 2

Інші білки (миоглобин, 5 - 10

ферменти тощо.)

Гладкие м'язи. Основними структурними елементами гладкою мышеч-

іншої тканини є миодиты - м'язові клітини веретенообразной і зірок-

чатой форми довжиною 60 - 200 мкм і з діаметром 4 - 8 мкм.Наиболь-

шая довжина клітин (до 500 мкм) ыаблюдается в матці під час вагітності.

Ядро перебуває десь посередині клітин. Форма його эллипсоидная, за скорочення

клітини воно скручується штопорообразно, Навколо ядра сконцентровані

мітохондрії та інші трофічні компоненти.

Миофибриллы в саркоплазме гладком'язових клітин, очевидно,

відсутні. Є лише подовжньо орієнтовані, нерегулярно

розподілені миозиновые і актиновые протофибриллы довжиною 1 - 2 мкм.

Тому поперечної исчерченности волокон немає. У протоплазмі

клітин перебувають у велику кількість бульбашки, містять Са++,

які, мабуть, відповідають саркоплазматическому ретикулуму попці-

речнополосатых мыщц.

У стінках більшості порожніх органів клітини гладких м'язів з'єднані

особливими межклеточными контактами (десмосомами) й утворюють щільні

пучки, сцементированные гликопротеиновым межклеточным речовиною,

коллагеновыми і еластичними волокнами.

Такі освіти, у яких клітини тісно торкаються одна одної, але цитоплаз-

матическая і мембранная безперервність з-поміж них відсутня (простран-

ство між мембранами у сфері контактів становить 20 - 30 нм),

називають «функціональним синцитием».

Клітини, що утворюють синцитий, називають унітарними; порушення

може безперешкодно поширюватися з одного такий клітини в іншу,

хоча нервові рухові закінчення вегетативної нервноЙ системи расло-

ложены тільки окремих із них. У м'язових шарах окремих значних

судин, в м'язах, піднімаючих волосся, в ресничной мышде очі нахо-

дятся мультиунитарные клітини, забезпечені окремими нервовими волок-

нами і функціонуючі незалежно одна одної.

МЕХАНІЗМ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ

У умовах кісткові м'язи возбуж-


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3